BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Silver

Zalety produktu

  • Mieszaniec charakteryzujący się szybkim rozwojem jesiennym i bardzo dobrą zimnotrwałością
  • Wysokie plonowania przez lata bez względu na warunki siedliskowe
  • Dobra zimnotrwałość potwierdzona doświadczeniami
  • Potwierdzona odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm3 i gen Rlm7)
  • Rośliny średnio wysokie bez tendencji do wylegania
  • Odmiana średnio wczesna w kwitnieniu i średnio późna w dojrzewaniu

Silver - charakterystyka odmiany

Typmieszaniec zrestorowany
Zimotrwałośćb. wysoka
Termin kwitnieniaśrednio wczesny
Termin dojrzewaniaśrednio późny
Wysokość roślinśrednia
Odpornośc na wyleganiedobra
Zdrowotnośćdobra
Termin siewuoptymalny/opóźniony
Wymagania gleboweb. dobre/średnie

Rzepak InVigor® Silver | Odmiana o zrównoważonym rozwoju jesiennym.

Ogólne

Nazwa Silver
Formulacja
Substancja biologicznie czynna:
Top