BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Springbok® 400 EC

Herbicyd

Springbok 400 EC jest środkiem chwastobójczym, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Zalety produktu

  • Wysoka skuteczność w zwalcznaniu chwastów dwuliściennych jak i jednoliściennych
  • Bezpieczny dla roślin uprawianych następczo

Ogólne

Nazwa Springbok® 400 EC
Formulacja Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Substancja biologicznie czynna:
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Środek o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie.

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Maruna bezwonna 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 00 - 01 lub BBCH 10 - 12 Max. 3 zab.
Rdest powojowaty 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 00 - 01 lub BBCH 10 - 12 Max. 3 zab.
Rzodkiew świrzepa 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 00 - 01 lub BBCH 10 - 12 Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Maruna bezwonna 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 01 - 05 Max. 2 zab.
Rdest powojowaty 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 01 - 05 Max. 2 zab.
Rzodkiew świrzepa 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 01 - 05 Max. 2 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Bodziszek drobny 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Dymnica pospolita 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Mak polny 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rdest powojowaty 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,0 - 2,5 l/ha Bezpośrednio po siewie rzepaku lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Maruna bezwonna 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 93 - 00 Max. 1 zab.
Rdest powojowaty 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 93 - 00 Max. 1 zab.
Rzodkiew świrzepa 2,5 - 3,5 l/ha BBCH 93 - 00 Max. 1 zab.
Top