BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zampro® 56 WG

Fungicyd

Zampro 56 WG to środek grzybobójczy w formie granul przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie.

Zalety produktu

  • dzałanie zapobiegawcze w kalsie premium
  • pewność i wygoda
  • doskonały profil ekotoksykologiczny

Ogólne

Nazwa Zampro® 56 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 80 g/kg ametoktradyna, 480 g/kg mankozeb
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Uprawa / Patogen lub chwast

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza
Zaraza ziemniaka
Top