BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Acrobat® MZ 69 WG

Zobacz nowe oblicze ochrony

Zalety produktu

  • preparat zawiera dwie substancje aktywne o wzajemnie uzupełniających się mechanizmach działania
  • działanie zapobiegawcze, interwenyjne i antysporulacyjne
  • szeroki zakres stosowania

Szczegóły

Nazwa Acrobat® MZ 69 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 90.0 g/kg dimetomorf, 600.0 g/kg mankozeb

Środek o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Cebula

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie Max. 3 zab.
Mączniak rzekomy cebuli 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zgorzel siewek 2,0 kg/ha Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak rzekomy dyniowatych 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawówchoroby na plantacjach w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 2,0 kg/ha Po wystąpieniu objawów choroby Max. 3 zab.
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach Max. 8 zab.
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Pierwszy zabieg zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych Max. 8 zab.
Nazwa Acrobat® MZ 69 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 90.0 g/kg dimetomorf, 600.0 g/kg mankozeb

Środek o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie Max. 3 zab.
Mączniak rzekomy cebuli 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby na cebuli nasiennej lub dymce w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zgorzel siewek 2,0 kg/ha Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak rzekomy dyniowatych 2,0 kg/ha Zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawówchoroby na plantacjach w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 2,0 kg/ha Po wystąpieniu objawów choroby Max. 3 zab.
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po wystąpieniu choroby na wczesnych odmianach ziemniaka w danym rejonie Max. 3 zab.
Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 2,0 kg/ha Zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach Max. 8 zab.
Zaraza ziemniaka 2,0 kg/ha Pierwszy zabieg zgodnie z sygnalizacją lub: na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych Max. 8 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top