BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Sporgon® 50 WP

Fungicyd

product.testimonial.packshot.title

Szczegóły

Nazwa Sporgon® 50 WP
Formulacja Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 500.0 g/kg sól kompleksowa prochlorazu i manganu

Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Pieczarki

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Biała zgnilizna drewna Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 l wody), ilość cieczy uzytkowej: 1 l/m2 podłoża 4 - 5 dni po nałożeniu okrywy Max. 1 zab.
Nazwa Sporgon® 50 WP
Formulacja Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 500.0 g/kg sól kompleksowa prochlorazu i manganu

Środek o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Biała zgnilizna drewna Zalecane stężenie: 0,3% (300 g środka w 100 l wody), ilość cieczy uzytkowej: 1 l/m2 podłoża 4 - 5 dni po nałożeniu okrywy Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Top