BASF Agricultural Solutions Polska
kukurydza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Kontakt

Ochrona kukurydzy preparatami BASF

Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Punktowy siew w szerokich międzyrzędziach oraz bardzo wolny rozwój w początkowym okresie wegetacji stwarzają doskonałe warunki do wschodów i intensywnego rozwoju chwastów. Mogą one bardzo skutecznie konkurować z kukurydzą o wodę i składniki pokarmowe.

Brak zwalczania chwastów oznacza znaczną utratę plonu kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Obecność nasion chwastów w paszy sporządzonej z kukurydzy niekorzystnie wpływa na zdrowie i produkcyjność zwierząt. Nasiona niektórych gatunków chwastów wykazują działanie trujące. Dlatego zwalczanie chwastów ma decydujące znaczenie w powodzeniu uprawy kukurydzy.

Firma BASF oferuje producentom kukurydzy bezpieczne i jednocześnie skuteczne rozwiązania do chemicznej ochrony przed chwastami.

Retengo® Plus 183 SE

Retengo® Plus 183 SE

Więcej niż pierwszy fungicyd w ochronie kukurydzy!

Zobacz więcej
Wing® P 462,5 EC

Wing® P 462,5 EC

Skuteczny, bezpieczny... bohater walki z chwastami

Zobacz więcej
Top