BASF Agricultural Solutions

basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Polityka Prywatności firmy BASF

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszą firmą.

Firma BASF podchodzi poważnie do kwestii ochrony danych. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje: · dane osobowe gromadzone przez firmę BASF podczas korzystania z witryny BASF:

 • cele, w jakich firma BASF wykorzystuje takie dane
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców danych osobowych
 • okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane
 • czy użytkownik ma obowiązek podania swoich danych osobowych
Ponadto pragniemy przekazać informacje na temat:
 • praw użytkownika w zakresie przetwarzania jego/jej danych osobowych
 • Administratora Danych Osobowych w znaczeniu zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz, w stosownych przypadkach, Inspektora Ochrony Danych firmy BASF.
1. Jakie dane osobowe gromadzi firma BASF podczas korzystania z witryny BASF przez użytkownika?

(1) Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową bez kontaktowania się z nami lub logowania, jego/jej przeglądarka automatycznie przesyła następujące informacje na nasz serwer:

 • Adres IP komputera
 • Informacje o przeglądarce internetowej użytkownika
 • Witryna przeglądana bezpośrednio przed wejściem na naszą witrynę
 • URL lub żądany plik
 • Data i godzina wejścia na stronę
 • Ilość przesyłanych danych
 • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędach
Jaki jest cel takiego przetwarzania danych?

W momencie wejścia użytkownika na naszą witrynę internetową wykorzystujemy adres IP użytkownika oraz inne dane, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła na nasz serwer (patrz Rozdział 1 (1)) w celu:

a) przesyłania wymaganej treści do przeglądarki użytkownika. W ten sposób przechowujemy cały adres IP tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do przekazania żądanej treści.

b) wysyłania adresu IP użytkownika do dostawcy usługi, aby mapować publiczny adres IP użytkownika wraz z informacjami dotyczącymi firmy i branży (bez danych osobowych). Informacje dotyczące firmy i branży będą przetwarzane w internetowym systemie pomiarowym firmy BASF. W ramach tego procesu adres IP użytkownika nie jest w żadnym momencie zapisywany przez naszego usługodawcę lub w naszym systemie.

c) ochrony firmy BASF przed atakami i zapewnienia poprawnego działania naszej witryny internetowej. W ten sposób dane te są przechowywane tymczasowo, z ograniczonym dostępem, przez okres maksymalnie 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności przeprowadzania dochodzeń w związku z atakami i incydentami internetowymi (w zakresie w jakim będzie to konieczne).

Firma BASF będzie przeprowadzać weryfikację użytkownika adresu IP tylko w przypadku nielegalnego ataku.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych jest wyszczególniona w punkcie (f) Artykułu 6

(1) RODO. Uzasadnione interesy określone są według poszczególnych celów opisanych powyżej

(2) Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, otrzymujemy następujące informacje:

 • Adres e-mail użytkownika i dalsze informacje podawane przez niego drogą elektroniczną lub w formularzu kontaktowym
 • Data i godzina wiadomości użytkownika
Jaki jest cel takiego przetwarzania danych?

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie do przetworzenia jego wniosku.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych jest wyszczególniona w punkcie (f) Artykułu 6 (1) RODO. Uzasadnione interesy określone są według poszczególnych celów opisanych powyżej.

(3) Witryna BASF oferuje możliwość subskrypcji bezpłatnych newsletterów informacyjnych na temat produktów i usług oferowanych przez BASF w zakresie ochrony roślin uprawnych, jak również – w zależności od przypadku – na temat rejestracji produktów lub informacji o różnych wydarzeniach związanych z firmą. Gdy użytkownik zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera, otrzymujemy dane wprowadzane przez użytkownika na ekranie wejściowym, a także następujące informacje:

 • Tytuł
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Miejscowość/kod pocztowy
 • Temat biuletynu informacyjnego
 • Kanał komunikacyjny (e-mail, faks, telefon komórkowy) i powiązane dane kontaktowe
 • Stanowisko
Podczas rejestracji gromadzone są następujące dane

 • Adres IP komputera uzyskującego dostęp do danych
 • Data i godzina rejestracji
 • Kopia e-maila potwierdzającego otrzymywanego po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
Jaki jest cel takiego przetwarzania danych?

Celem przetwarzanie danych osobowych jest informowanie o produktach i usługach oferowanych przez BASF w dziedzinie ochrony roślin zgodnie z preferencjami użytkowników. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych jest wyszczególniona w punkcie (f) Artykułu 6 (1) RODO. W uzasadnionym interesie BASF jest informowanie użytkownika o produktach i usługach oferowanych w dziedzinie ochrony upraw zgodnie z preferencjami użytkownika.

2. Czy wymagamy od użytkownika podania nam swoich danych osobowych? Czy użytkownik ma prawo nie zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych?

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego/jej przeglądarka automatycznie przesyła następujące informacje na nasz serwer zgodnie z Rozdziałem 1 (1): Użytkownik może, ale nie musi podawać takich danych. Jednakże bez dostępu do takich danych nie jesteśmy w stanie zaoferować użytkownikowi treści, których poszukuje.

Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wykorzystywanie jego danych zanonimizowanych w celu pomiaru oglądalności witryny. Użytkownik nie jest również zobowiązany do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez nas jego/jej adresu IP w celu mapowania informacji o firmie lub branży użytkownika.

Jeśli użytkownik chce skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, może przekazać nam swoje dane zgodnie z Rozdziałem 1 (2). Pola obowiązkowe w formularzu kontaktowym (o ile takie będą istnieć) zostaną odpowiednio oznaczone. Bez podania wymaganych danych użytkownik może uniemożliwić nam udzielenie stosownej odpowiedzi bądź spełnienie prośby.

Użytkownik sam decyduje o tym, czy chce zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać informacje o produktach i usługach oferowanych przez BASF w dziedzinie ochrony upraw zgodnie z jego preferencjami.

3. Do jakich odbiorców przesyłamy Państwa dane osobowe?

Dane, o których mowa w Rozdziale 1, przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w Unii Europejskiej do celów określonych w Rozdziale 2. Wspomniane podmioty przetwarzające dane przetwarzają dane osobowe wyłącznie na nasze zlecenie, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu.

Nie zamierzamy przesyłać danych osobowych użytkownika do krajów trzecich.

Ponadto dane osobowe użytkownika będą przekazywane bez jego wyraźnej uprzedniej zgody tylko wtedy, gdy jest to prawnie dopuszczalne lub konieczne

 • Dane podawane przez użytkownika podczas subskrypcji naszego biuletynu, będą udostępniane w ramach naszej grupy BASF do wewnętrznych celów administracyjnych, w tym, w razie potrzeby, do wspólnej obsługi klienta. Ten transfer leży w naszym uzasadnionym interesie, aby przetwarzać dane do celów administracyjnych w grupie BASF
 • Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane organom w ramach ich jurysdykcji (np. Organom podatkowym, policji, organom ścigania). Dane zostaną przekazane, ponieważ jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przekazania lub w naszym uzasadnionym interesie leży udostępnienie danych w celu wykrycia nadużycia lub dochodzenia roszczeń prawnych.
 • Gdy użytkownik zapisze się do naszego newslettera, jego dane osobowe zostaną przekazane następującym zewnętrznym firmom i dostawcom usług, na których usługach polegamy w celu prowadzenia naszej działalności
 • Inxmail GmbH
 • SHE Informationstechnologie AG
 • trio-group communication & marketing GmbH
 • WhatsBroadcast GmbH
Do przesyłania newsletterów pocztą elektroniczną używamy usługi Inxmail stworzonej przez Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/NIEMCY (dalej „usługa Inxmail”). Zapisanie się do naszego newslettera przesyłanego pocztą elektroniczną oznacza, że przekazywany i przechowywany na serwerze Inxmail znajdującym się w Niemczech jest wyłącznie adres e-mail użytkownika podany podczas rejestracji. Po zapisaniu się do newslettera przesyłanego w wiadomości e-mail użytkownik otrzymuje e-maila potwierdzającego wpisanie na listę zarejestrowanych adresów e-mail. W imieniu BASF Inxmail przechowuje i wykorzystuje adres e-mail użytkownika wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Newslettery zawierają piksel analityczny umożliwiający optymalizację naszych usług. Piksel ten jest całkowicie anonimowy i nie umożliwia uzyskania żadnych danych na temat odbiorcy wiadomości e-mail.

Po zapisaniu się do newslettera za pomocą SMS-a użytkownik otrzymuje SMS-a potwierdzającego wpisanie na listę zarejestrowanych SMS-ów.

W naszym newsletterze WhatsApp wykorzystujemy usługę WhatsBroadcast oferowaną przez WhatsBroadcast GmbH, Schwanthalerstr. 32, 80336 Monachium/Niemcy (dalej usługa WhatsBroadcast). Zapisanie się do naszego newslettera WhatsApp podczas rejestracji numeru telefonu oraz imienia i nazwiska użytkownika oznacza, że dane profilowe WhatsApp (np. zdjęcie profilowe) są przekazywane na serwer WhatsBroadcast znajdujący się na terenie Unii Europejskiej i na nim przechowywane. W imieniu firmy BASF WhatsBroadcast przechowuje i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, w tym historię czatu z użytkownikiem, wyłącznie w celu wysyłania newslettera WhatsApp. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu WhatsApp, przesyłając słowo „Stop” na czacie WhatsApp.

W przypadku wysyłania SMS-ów korzystamy z usług Oskar Wegner Sp. z o.o., Pl. Rodła 9, 70-419 Szczecin. Po zapisaniu się na kolejny kontakt telefoniczny podając numer telefonu użytkownika jest przesyłany i zapisywany w systemie CRM znajdującym się w BASF Polska Sp. z o.o.

W przypadku korespondencji pocztowej korzystamy z usług Leaf Media Sp. J. Kawalec, Kulawik ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz. Po zapisaniu się na kontakt pocztowy imię i nazwisko oraz adres użytkownika są przesyłane i zapisywane w systemieLeaf Media Sp. J. Kawalec, Kulawik ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz, znajdującym się w Polsce.

 • Nasze firmy zewnętrzne oraz dostawcy usług jako podmioty przetwarzające dane w zakresie określonym w art. 28 (1) RODO zostały wybrane ze szczególną ostrożnością i są zobowiązane umownie do przetwarzania wszystkich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • W transakcjach, w których zmienia się struktura naszej firmy, informacje o klientach mogą być udostępniane części firmy, która ma zostać przekazana. Ilekroć dane osobowe są przekazywane stronom trzecim w zakresie opisanym powyżej, zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych i obowiązującym prawem o ochronie danych. Każde ujawnienie danych osobowych jest uzasadnione faktem, że mamy uzasadniony interes w dostosowaniu naszej formy działalności do warunków ekonomicznych i prawnych, zgodnie z wymaganiami.
4. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Firma BASF wdrożyła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pozwalającego chronić Państwa dane osobowe przed przypadkową lub niezgodną z prawem zmianą, zniszczeniem, utratą lub nieupoważnionym ujawnieniem. Środki takie będą stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

5. Czy korzystamy z plików cookie i wtyczek społecznościowych na naszej witrynie?

O użyciu plików cookie informujemy w naszym banerze dotyczącym plików cookie wyświetlanym po wejściu użytkownika na naszą witrynę internetową. Użytkownik akceptuje obsługę plików cookie poprzez kontynuację przeglądania witryny. W niniejszym dokumencie chcemy przekazać informacje na temat plików cookie oraz sposobu, w jaki użytkownik może wyłączyć ich obsługę.

(1) Poniższe pliki cookie są istotne dla sprawnego działania naszej witryny internetowej oraz określonych oferowanych na niej usług:

Nazwa pliku cookieCelWygasa
JSESSIONIDTen plik cookie umożliwia usłudze zapamiętywanie wyborów i preferencji, które już zostały wprowadzone lub informacji, które już zostały podane.Po zamknięciu przeglądarki.
BIGipServerWeb_PoolNarzędzie o nazwie Load Balancer wykorzystywane w naszej witrynie zapisuje identyfikator w przeglądarce użytkownika tak, aby zapewnić stałe połączenie użytkownika z tym samym serwerem sieciowym przez cały czas trwania odwiedzin witryny.7 dni od momentu ustalenia czasu pierwszego wejścia odwiedzającego na naszą stronę internetową.
agroFsTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie ustawionej przez użytkownika wielkości czcionki.7 dni od momentu ustalenia czasu pierwszego wejścia odwiedzającego na naszą stronę internetową.
agroportal.infocategoriesTen plik cookie umożliwia usłudze
zapamiętywanie wyborów, które już zostały wprowadzone lub informacji, które już zostały podane.
Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.cityTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru ustawionej przez użytkownika miejscowości.Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.countyTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru kraju ustawionego przez użytkownika.Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.regionTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru regionu ustawionego przez użytkownika.Po zamknięciu przeglądarki.
agroportal.zipcode.labelTen plik cookie umożliwia witrynie
zapamiętywanie wyboru kodu pocztowego ustawionego przez użytkownika.
Po zamknięciu przeglądarki.
psz.crop.*Tych 5 plików cookie umożliwia witrynie internetowej zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dotyczących upraw. Są one potrzebne do spersonalizowanego wyświetlania takich elementów jak dane kontaktowe, pogoda, wiadomości czy wydarzenia.Nigdy
psz.loc.*Tych 5 plików cookie umożliwia witrynie internetowej zapamiętywanie spersonalizowanych ustawień dotyczących lokalizacji. Są one potrzebne do spersonalizowanego wyświetlania takich elementów jak dane kontaktowe, pogoda, wiadomości czy wydarzenia.Nigdy
psz.hideinfoTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru niewyświetlania etykiet narzędzia dotyczących personalizacji.3 miesiące po ustaleniu, że użytkownik pozostawił etykietę narzędzia (tzw. tooltip) do
personalizacji.
psz.hidecockpitinfoTen plik cookie umożliwia witrynie zapamiętywanie wyboru niewyświetlania etykiet narzędzia dotyczących cockpitu.3 miesiące po ustaleniu, że użytkownik pozostawił etykietę narzędzia (tzw. tooltip) dla cockpitu.

(2) Pliki cookie do mierzenia oglądalności witryny:

Nazwa pliku cookieCelWygasa
ACOOKIETen plik cookie umożliwia narzędziu do analizy stron internetowych Tealium zbierać anonimowe informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej. Takie anonimowe informacje mówią nam m.in., ile osób odwiedziło naszą stronę internetową, na których stronach znajdowali się użytkownicy tuż przed wejściem na naszą stronę internetową oraz jakie strony odwiedzili.po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
WT_FPCDomyślnie Webtrends śledzi odwiedzających w obrębie całej głównej domeny oraz wszystkich poddomen. Odbywa się to poprzez ustawienie na domenie głównej pliku cookie pierwszej kategorii z kropką wiodącą, która umożliwia również poddomenom odczytanie tego pliku.po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
IdPlik cookie DoubleClick służy do gromadzenia danych dotyczących interakcji użytkowników z reklamami i innymi funkcjami serwisu reklamowego w zakresie, w jakim dotyczą one naszej witryny internetowej.po upływie 2 lat od ostatniej wizyty na stronie
utag_mainBiblioteka Tealium Tag Management służy do tworzenia i przechowywania jednego pliku cookie o nazwie utag_main. W tym pliku cookie znajduje się kilka wbudowanych wartości, które rejestrują anonimowe sesje odwiedzających. Unikalny identyfikator podczas sesji na stronie internetowej oraz znacznik czasowy Unix/Epoch wyrażany w milisekundach.po upływie 1 roku od ostatnie wizyty na stronie
D41IDUżywamy pliku cookie opracowanego przez Dun and Bradstreet w celu uzyskania anonimowych informacji dotyczących firm odwiedzających nasze strony internetowe.po upływie 1 roku od ostatnie wizyty na stronie
atidvisitorTen plik cookie umożliwia AT Internet śledzenie listy witryn odwiedzanych przez użytkownika i przechowywanie zidentyfikowanych informacji o użytkowniku. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, nowy użytkownik jest zidentyfikowany jako powracający na stronę, ponieważ brakuje danych identyfikacyjnych użytkownika.po upływie 6 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie
atremanTen plik cookie umożliwia AT Internet zapamiętywanie wcześniejszych zdażeń użytkownika. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, przypisanie wcześniejszych zdarzeń użytkownika nie będzie już możliwe.po upływie 30 dni od ostatniej wizyty na stronie
atredirTen plik cookie umożliwia AT Internet przechowywanie informacji przesyłanych podczas przekierowań JavaScript w celu pomiaru źródła ruchu. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, informacje przesłane podczas przekierowania zostaną utracone.domyślnie będą przechowywane przez 30 sekund
atsessionTen plik cookie umożliwia AT Internet gromadzenie listy nowych zdarzeń napotkanych podczas wizyty, aby uniknąć wielokrotnego pomiaru tych samych zdarzeń. Jeśli plik cookie zostanie usunięty, zdarzenia, które już się wydarzły podczas wizyty, mogą zostać wysłane ponownie.po upływie 30 sekund od ostatniej wizyty na stronie
atuseridTen plik cookie umożliwia AT Internet przechowywanie unikatowego ID użytkownika w technologii first-party. Jeśli zostanie usunięty, nie będzie dostępnego unikalnego identyfikatora użytkownika dla witryny.po upływie 13 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie
idrxvrTen plik cookie AT Internet typu third-party pozwala na przechowywanie ID użytkownika, za pomocą którego możliwe jest rozpoznawanie użytkowników między domenami. Plik cookie przedstawia wartość techniczną związaną z zarządzaniem zidentyfikowanym użytkownikami. Jeśli zostanie usunięty, mogą wystąpić zmiany w określeniu wizyty / odwiedzającego.po upływie 13 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie
tmstTen plik cookie AT Internet typu third-party wskazuje datę umieszczenia głównego pliku cookie ID użytkownika. Jeśli zostanie usunięty, mogą wystąpić zmiany w określeniu wizyty / odwiedzającego.po upływie 6 miesięcy od ostatniej wizyty na stronie

Użytkownik może wyłączyć lub zaakceptować obsługę plików cookie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie opisane w Rozdziale 7 (1) może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji dostępnych na naszej witrynie.

Użytkownik może uniemożliwić usłudze Webtrends gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz innych danych odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich wtyczek w przeglądarce.

Rezygnacja z reklam opartych na zainteresowaniach

Rezygnacja z plików cookie Webtrends

Rezygnacja z plików cookie AT Internet

Użytkownik może uniemożliwić Tealium gromadzenie i wykorzystywanie danych generowanych przez pliki cookie oraz innych danych odnoszących się do korzystania z witryny internetowej przez użytkownika (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki w przeglądarce dostępnej klikając tutaj . Śledzenie jest wyłączane natychmiast po kliknięciu linku, a użytkownik nie otrzymuje związanej z tym wiadomości potwierdzającej.

Nasza witryna oferuje możliwość korzystania z wtyczek do portali społecznościowych. W celu ochrony danych użytkownika wtyczki społecznościowe zostały zintegrowane na stronie internetowej tylko w formie graficznej zawierającej link do odpowiedniej strony internetowej właściciela danej wtyczki społecznościowej. Kliknięcie grafiki powoduje przesłanie danych do odpowiedniego dostawcy usług. Jeśli użytkownik nie kliknie grafikę, nie dojdzie do wymiany danych między użytkownikiem a dostawcami wtyczek społecznościowych. Nie ponosimy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za straty lub zobowiązania powstałe w wyniku korzystania z platform stron trzecich lub z nimi związane. Korzystanie przez użytkownika z platform stron trzecich podlega warunkom operatorów takich platform. Na naszej stornie głównej używamy zintegrowanych wtyczek do portali społecznościowych usługodawców wymienionych poniżej:

 • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Google+ of Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

6. Okres przechowywania danych.

Usuwamy dane osobowe użytkownika, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których przetwarzaliśmy je zgodnie z powyższymi ustępami, chyba że usunięcie lub zablokowanie naruszyłoby nasze prawne zobowiązania do udostępniania i przechowywania danych (takich jak okresy przechowywania przewidziane przez prawo handlowe lub podatkowe).

Jeśli użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji subskrypcji newslettera przesyłanego w wiadomości e-mail lub SMS-em (patrz powyżej), usuniemy odpowiednie dane po 24 godzinach od momentu otrzymania przez użytkownika potwierdzającej wiadomości e-mail lub potwierdzającego SMS-a.

7. Jakie są uprawnienia użytkownika?

Użytkownik posiada określone prawa wynikające z Rozporządzenia RODO, w tym prawo do zażądania kopii przechowywanych przez nas danych osobowych, pod warunkiem, że żądanie takie zostanie wystosowane na piśmie:

7.1. Prawo dostępu do danych: prawo do uzyskania dostępu do informacji należących do użytkownika (jeśli są one przez nas przetwarzane) oraz do niektórych innych informacji (np. zawartych w niniejszej Polityce Prywatności);

7.2. Prawo do poprawienia danych: jeśli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo do ich poprawienia;

7.3. Prawo do usunięcia danych: jest ono również znane jako „prawo do bycia zapomnianym” – w uproszczeniu umożliwia ono wystosowanie prośby o usunięcie danych użytkownika w przypadku, gdy nie ma przekonujących powodów, dla których moglibyśmy nadal z nich korzystać. Prawo do usuwania danych nie jest ogólnie dostępne; istnieją od niego wyjątki. Na przykład mamy prawo do dalszego wykorzystywania danych osobowych Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych lub do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do zawieszenia wykorzystywania danych osobowych użytkownika lub ograniczenia sposobu, w jaki firma BASF może z nich korzystać. Prosimy pamiętać, że prawo to jest ograniczone w niektórych sytuacjach: gdy przetwarzamy dane osobowe użytkownika, które zebraliśmy za jego zgodą, użytkownik może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania wyłącznie jeżeli: (a) dane są niepoprawne; (b) przetwarzanie odbywa się niezgodne z prawem i użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte; (c) użytkownik potrzebuje danych do dochodzenia roszczeń prawnych; lub (d) gdy nie musimy już wykorzystywać tych danych do celów, dla których je przechowujemy. Gdy przetwarzanie danych jest ograniczone, możemy nadal przechowywać informacje o użytkowniku, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy wykaz osób, które zwróciły się do nas o ograniczenie wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenia te będą przestrzegane w przyszłości;

7.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania, abyśmy przenieśli lub skopiowali (tam, gdzie jest to technicznie wykonalne) dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie do własnych celów użytkownika w ramach różnych usług;

7.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkownika, w tym również w przypadkach, w których wykorzystujemy je dla naszych uzasadnionych interesów, do marketingu bezpośredniego;

7.7. Prawo do informacji: użytkownik ma prawo do jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji na temat sposobu wykorzystywania przez nas jego danych osobowych; oraz

7.8. Prawo do wycofania zgody: jeśli użytkownik wyraził zgodę na jakikolwiek sposób przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie (chociaż dokonanie tego nie oznacza to, że przetwarzanie danych użytkownika przez BASF za zgodą użytkownika do tej pory było niezgodne z prawem).

Korzystanie z powyższych praw jest bezpłatne, jednakże użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dwóch dokumentów tożsamości. Zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem dołożymy wszelkich starań w celu udostępnienia i skorygowania danych osobowych użytkownika, a także usunięcia ich z naszych plików.

W celu zadawania pytań lub korzystania z jakichkolwiek praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności i/lub składania reklamacji prosimy o kontakt mailowy lub pisemny. Postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe zostały podane w punkcie 10 poniżej.

Po otrzymaniu formalnej pisemnej reklamacji skontaktujemy się z osobą, która złożyła reklamację w celu jej rozpatrzenia. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym lokalnymi organami ds. ochrony danych, dzięki czemu możemy rozstrzygać wszelkie reklamacje, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać bezpośrednio.

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki Państwa skarga dotycząca danych osobowych jest przez nas rozpatrywana, mogą Państwo skierować skargę do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Kiedy użytkownik może złożyć reklamację? Użytkownik prawo do złożenia skargi u naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych lub u niżej wymienionych organów nadzorczych:

 • Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-PfalzHintere Bleiche 3455116 Mainz
 • Przesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Kim jest Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych?

Informacje na temat Administratora Danych Osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych – Pani Katarzyny Radzikowskiej-Hudały. Z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych można się skontaktować także poprzez e-mail na adres data-protection.pl@basf.com

10. Prywatność osób nieletnich

Witryna przeznaczona jest do użytku przez osoby pełnoletnie. Nie zbieramy informacji o osobach niepełnoletnich. Żadne informacje nie mogą być zamieszczane na stronach internetowych przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeżeli taka osoba przekaże dane osobowe za pośrednictwem Witryn, usuniemy te informacje natychmiast po uzyskaniu wiedzy o wieku takiej osoby, a następnie nie wykorzystamy ich w żadnym celu.

11. Ankiety

Aby lepiej zrozumieć intencje użytkowników, przeprowadzamy ankiety w Medallii, usłudze oferowanej przez Medallia Inc. (dalej „Medallia”), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Siedziba Medallia znajduje się w USA. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105


Top