BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Odmiany rzepaku Clearfield® - odporne na imazamoks

Podejście partnerskie

Technologia produkcji Clearfield® to wynik współpracy wielu partnerów. Od początku w projekt Clearfield® zaangażowanych było wiele organizacji prywatnych i publicznych, których celem było stworzenie systemu roślin niemodyfikowanych genetycznie, ale odpornych na działanie herbicydów.

Nawiązana współpraca jest kontynuowana pod kątem opracowania odmian roślin odpowiednich dla danego regionu. Stroną komercyjną przedsięwzięcia zajęła się firma BASF, która wraz z kilkoma partnerami powiązała wszystkie niezbędne elementy systemu, aby móc zaproponować rolnikom kompleksową technologię produkcji rzepaku.

Współpraca przebiega bardzo dobrze, gdyż partnerzy uzupełniają się nawzajem. Firma BASF skupiła się na aspektach związanych z kontrolą zachwaszczenia i opracowaniu powiązanych technologii. Natomiast nasiona odmian hybrydowych Clearfield® dostarczane sa zarówno przez BASF jak i inne wiodące firmy nasienne, co jest gwarantem wzajemnego dążenia do ciagłego udoskonalania tej Technologii.

Poniżej przedstawiamy listę odmian, przeznaczonych do uprawy w Technologii Clearfield® - Odmiany dostępne w ofercie BASF

INV1266 CL

INV1266 CL

Odmiana ponadprzeciętnie zimotrwała

InV1166 CL

InV1166 CL

Mieszaniec świetny do polskich warunków uprawy.

Top