BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zwalczanie samosiewów rzepaku Clearfield® w uprawach następczych

Wiele herbicydów stosowanych w uprawach następczych zwalcza samosiewy rzepaku Clearfield®. Skuteczne herbicydy to te, których mechanizm działania jest inny niż inhibicja ALS (herbicydy z grup innych niż grupa B wg klasyfikacji HRAC).

BASF nie zaleca Technologii Clearfield® na polach, gdzie w płodozmianie występuje burak cukrowy. Pamiętaj, że herbicydy z grupy o tym mechanizmie działania (grupa B wg HRAC, np. grupa sulfonylomoczników) nie zwalczają całkowicie samosiewów rzepaku Clearfield®.Ogólne zalecenia służące wyeliminowaniu samosiewów rzepaku

Zapobieganie pojawianiu sie samosiewów rzepaku zawsze zaczyna sie od minimalizowania strat nasiona polu, czyli zapobiegania pekaniu łuszczyn oraz osypywaniu sie nasion rzepaku podczas zbioru.

Zwalczanie samosiewów rzepaku – ogólne zalecenia

Zapobieganie pojawianiu się samosiewów rzepaku zawsze zaczyna się od minimalizowania strat nasiona polu, czyli zapobiegania pękaniu łuszczyn oraz osypywaniu się nasion rzepaku podczas zbioru.

Zwalczanie samosiewów rzepaku podczas zbioru

 • Wykonaj zbiór w odpowiednim terminie: zbyt wczesny lub zbyt późny powoduje wzrost strat nasion.
 • Minimalizuj straty nasion rzepaku i ich nie rozsypuj – upewnij się, że sprzęt jest dobrze oczyszczony przy transporcie z pola na pole.
 • Używaj sprzętu przeznaczonego do zbioru rzepaku (stoły lub przystawki do rzepaku, kosy boczne itp.).
 • Wybieraj optymalne dla zbioru rzepaku ustawienia kombajnu, w szczególności ustawienie szczeliny omłotowej i prędkości poszczególnych zespołów kombajnu.
 • Po zbiorze oczyść maszynę przed opuszczeniem pola.

Zwalczanie samosiewów rzepaku po zbiorze

 • Skuteczniej jest zwalczać samosiewy rzepaku, kiedy kiełkują na powierzchni gleby
 • Nie mieszaj gleby do czasu osiągnieęcia korzystnych warunków do kiełkowania. Pozwól na wykiełkowanieW suchych warunkach: bardzo lekko wymieszaj glebę (tylko do głębokości kilku centymetrów).
 • Nie przykrywaj nasion przez głębokie wymieszanie gleby lub głębokie zaoranie ścierniska.
 • Monitoruj samosiewy rzepaku; kiedy są jeszcze relatywnie małe i w odpowiedniej fazie do zwalczania, usuń je mechanicznie lub chemicznie.
 • Przygotuj pole dla następnej uprawy, upewniając się, że samosiewy rzepaku są dobrze zwalczone.

Szczegółowe zalecenia służące zwalczaniu samosiewów rzepaku Clearfield®

 • Monitoruj możliwe pojawienie się samosiewów rzepaku na polu.
 • Używaj herbicydów, które są zapewnią skuteczne zwalczanie samosiewów rzepaku Clearfield®. Niżej znajduje się lista skutecznych herbicydów w różnych uprawach. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z BASF lub z Twoim dystrybutorem.

Top