Jak stosować Caryx 240 SL w zależności od stanu plantacji

Dlaczego jesień jest ważna dla rzepaku?

Plon rzepaku ozimego kształtowany jest już jesienią. To właśnie jesienią rozwijają się zawiązki pędów bocznych, z których pochodzi późniejszy plon. Dlatego powinniśmy dbać o prawidłowy pokrój – zwartą rozetę i silny rozwój korzeni. Pamiętajmy, że nadmierny wzrost części nadziemnej jest niepożądany i powoduje, że jest ona szczególnie narażona na niskie temperatury powietrza, zwłaszcza gdy na polu nie ma okrywy śnieżnej. Doskonałym produktem, który z dużą precyzją optymalizuje wzrost roślin przy jednoczesnym zwalczaniu najważniejszych chorób w rzepaku, jest Caryx 240 SL. Fungicyd ten zawiera 2 substancje czynne:

 • metkonazol 30 g/l,
 • chlorek mepikwatu 210 g/l.

Produkt ten posiada doskonałą formulację stworzoną specjalnie dla rzepaku i dzięki temu precyzyjnie steruje nagromadzaniem substancji zapasowych w roślinie (przede wszystkim w korzeniu

i szyjce korzeniowej), co przyczynia się do tego, że plantacje cechują się dużym wigorem i witalnością oraz są odporne na niekorzystne czynniki zewnętrzne, jakie występują w okresie jesienno--zimowym.

W jakiej fazie powinniśmy zastosować

Caryx 240 SL jesienią?

W zależności od warunków panujących podczas siewu i bezpośrednio po siewie rośliny rzepaku mogą być w zróżnicowanej fazie rozwojowej, co ma podstawowy wpływ na podjęcie decyzji,

w którym momencie powinniśmy precyzyjnie wykonać zabieg produktem Caryx 240 SL.

Praktyczne wskazówki dotyczące stosowania ochrony rzepaku.

I. Równomierne wschody i plantacja rozwija się optymalnie

W przypadku, gdy plantacja rzepaku ozimego jest wyrównana i znajduje się w fazie 4-6 liści właściwych, stosujemy produkt Caryx 240 SL w dawce 1,0 l/ha. Zabieg ten ma na celu:

 • zabezpieczenie plantacji przed chorobami jesiennymi (sucha zgnilizna roślin kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń);
 • poprawę zimotrwałości roślin poprzez zapobieganie nadmiernemu wzrostowi części nadziemnej roślin, gdzie Caryx 240 SL:
 • redukuje nadmierny rozwój masy liściowej roślin,
 • chroni szyjkę korzeniową roślin przed przemarznięciem,
 • silnie stymuluje rozwój systemu korzeniowego roślin,
 • zwiększa zawartość składników suchej masy w korzeniach roślin,
 • zapewnia szybszy rozwój wiosną zwłaszcza po długiej i ciężkiej zimie.

II. Nierównomierne wschody i rzepak znajduje się w zróżnicowanej fazie 2-6 liści właściwych

Tak niewyrównana plantacja wymaga od nas podjęcia właściwej decyzji, która polega na:

 • określeniu obsady roślin rzepaku będących w najmniej zaawansowanym rozwoju, ile one stanowią procent ogólnej liczby roślin na metrze kwadratowym;
 • określeniu obsady roślin najbardziej rozwiniętych znajdujących się w fazie 4-6 liści właściwych i jaki one stanowią procent wszystkich roślin.

W przypadku, gdy prawidłowo rozwinięte rośliny rzepaku ozimego będące w fazie 4-6 liści stanowią 50% ogólnej liczby roślin, wykonujemy zabieg fungicydem Caryx 240 SL w zredukowanej dawce do 0,7 l/ha, a następnie po około 7-10 dniach powtarzamy zabieg Caryx 240 SL w dawce 0,5 l/ha.

Tak wykonany zabieg produktem Caryx 240 SL pozwoli nam na osiągnięcie dwóch celów:

 • zapobiegnie nadmiernemu rozwojowi roślin najbardziej rozwiniętych,
 • przez co optymalnie zabezpieczy je przed wymarzaniem w okresie zimy;
 • nie zahamuje w rozwoju roślin najsłabiej rozwiniętych, przez co jeszcze w okresie przedzimowym uzyskamy wyrównaną plantację rzepaku ozimego optymalnie zabezpieczoną przed wymarzaniem.

Czy Caryx 240 SL możemy stosować w niskich temperaturach?

Okres stosowania fungicydów jesienią zbiega się czasami zespadkiem temperatur powietrza, przez co uniemożliwia zastosowanie niektórych fungicydów głównie z grupy triazoli, które wymagają minimum ok. 10-12°C dla właściwego działania. Fungicyd Caryx 240 SL dzięki bardzo dobrej formulacji i optymalnej
zawartości substancji czynnych pozwala na wykonanie skutecznego i precyzyjnego zabiegu już w momencie, gdy średnia temperatura dobowa powietrza wynosi +5°C.
Dlaczego zastosowanie produktu Caryx 240 SL jesienią to dobra inwestycja?
Rośliny rzepaku ozimego, które potraktowane są fungicydem Caryx 240 SL w fazie 4-6 liści, cechuje duża zdrowotność i plantacje takie wolne są od najgroźniejszych chorób grzybowych w okresie
jesiennym: suchej zgnilizny roślin kapustnych,
czerni krzyżowych, szarej pleśni.
Ponadto bardzo ważnym elementem, na który ma wpływ Caryx 240 SL, jest optymalny rozwój i przygotowanie roślin do zimy, a w szczególności:

 • silna, ale nie nadmiernie rozwinięta rozeta liściowa,
 • dobrze rozwinięty palowy system korzeniowy,
 • nagromadzenie dużej ilości materiałów zapasowych w korzeniu i szyjce korzeniowej.
Zastosowanie produktu Caryx 240 SL w okresie jesiennym pozwoli roślinom rzepaku przetrwać zimę oraz wpłynie na optymalną obsadę roślin i lepszy wigor wiosenny, co przyczyni się do uzyskania maksymalnych plonów.

Top