Revysol® - innowacja dla rolników

Revysol® jest innowacyjną grzybobójczą substancją czynną. Została wynaleziona i opracowana przez BASF, aby zapewnić wyjątkowe właściwości lecznicze oraz długotrwałą ochronę przed szerokim spektrum chorób najbardziej kluczowych upraw na całym świecie.

Revysol® jest unikatowym fungicydem w całej grupie triazoli. W odróżnieniu od innych produktów, to pierwszy azol zawierający izopropanol, o wyjątkowych właściwościach chemicznych. Revysol® zapewnia bardzo skuteczną ochronę przed najważniejszymi chorobami wielu upraw, m.in. zbóż, kukurydzy, rzepaku, soi, owoców czy warzyw.

Revysol® łączy się z patogenem średnio 100 razy silniej niż standardowy triazol...

...co zapewnia jego wyższą skuteczność

W cząsteczce substancji Revysol® „główka” triazolowa znajduje się na elastycznej „szyjce” wąskiej grupy izopropanolowej. Ta wyjątkowa budowa chemiczna pozwala cząsteczce łatwo przyjmować różne postacie – wiążące lub niewiążące.

Kiedy Revysol® osiada na aktywnej stronie C14-demetylazy, tworzy strukturę wiążącą, która wyglądem przypomina hak, i wczepia się w enzym. Dzięki temu „hakowi” Revysol® łączy się z enzymem docelowym nawet do stu razy silniej niż standardowy fungicyd triazolowy.

Wyjątkowe właściwości interwencyjne i długotrwałe działanie

Revysol® posiada wyjątkowe właściwości interwencyjne i długotrwale chroni rośliny przed szerokim spektrum chorób w wielu uprawach na całym świecie. Działa dużo skuteczniej niż standardowe produkty, dzięki czemu rolnicy mogą zmaksymalizować swoje plony i ich jakość.

Doskonała formulacja pozwala na szybkie pobieranie Revysol®

Po aplikacji Revysol® szybko jest pobierany przez liść. To tłumaczy jego wyjątkową odporność na zmywanie przez deszcz oraz silne i natychmiastowe działanie na patogeny. Wysoce aktywny Revysol® rozprzestrzenia się w całej roślinie przez jej wiązki przewodzące, docierając również do miejsc nieopryskanych bezpośrednio.

pobieranie revysolu do liścia
Revysol® wnika do liścia 24 razy szybciej, co umożłiwia skuteczne działanie interwencyjne.

Przemieszczanie się produktu w roślinie

Po aplikacji Revysol® szybko jest pobierany przez liść.

To tłumaczy jego wyjątkową odporność na zmywanie przez deszcz oraz silne i natychmiastowe działanie na patogeny. Wysoce aktywny Revysol® rozprzestrzenia się w całej roślinie przez jej wiązki przewodzące, docierając również do miejsc nieopryskanych bezpośrednio.

Działanie przewyższające standardowy poziom ochrony przed chorobami

Revysol® posiada wyjątkowe właściwości lecznicze i długotrwale chroni rośliny przed szerokim spektrum chorób w wielu uprawach na całym świecie. Działa dużo skuteczniej niż standardowe produkty, dzięki czemu rolnicy mogą zmaksymalizować swoje plony i ich jakość.

charakterystyka chemiczna Revysolu

Badania potwierdzające skuteczność Revysol® w zwalczaniu septoriozy oraz rdzy brunatnej

Revysol® (mefentriflukonazol) to najlepszy triazol na rynku, co potwierdzają badania przeprowadzone w ramach projektu Euro-res (C-IPM) we współpracy z uczestnikami europejskich służb terenowych.

Revysol® zajmuje podium wśród innych testowanych substancji czynnych.

Analizy badawcze były również przeprowadzane przez lokalne organizacje naukowe w Danii, Anglii, Polsce, Francji, Niemczech, Irlandii, Belgii, Holandii i na Węgrzech w latach 2019–2021. Do wszystkich doświadczeń wybrano odmiany pszenicy o podatności na septoriozę (STB) od umiarkowanej do wysokiej podatności, aby zapewnić znaczny poziom STB.

RevyFlex

Tworzymy REVYLUCJĘ!
Rozwiązanie fungicydowe

Zobacz więcej
Top