BASF Agricultural Solutions
nasiona-rzepaku
Rozwiązania dla Rolnictwa

Dlaczego rzepak mieszańcowy?

Zwiększony wigor roślin

Rozwój hodowli mieszańcowej pozwala tworzyć odmiany, które lepiej zarządzają pozyskaną w wyniku fotosyntezy energią i są bardziej odporne na presję środowiskową przez cały sezon wegetacyjny. Oznacza to, że rolnicy mają większe szanse na osiągnięcie rentownej uprawy, nawet w niesprzyjających warunkach. Większy wigor przyczynia się do większej powierzchni zielonej rośliny, co z kolei ma znaczący wpływ na liczbę i wielkość nasion a tym samym na potencjał plonowania.

Szybsza poprawa plonów

Hodowla hybrydowa jest sposobem na przyspieszenie ulepszania roślin rolniczych. W hodowli mieszańcowej genetycznie oddalone i zróżnicowane linie rodzicielskie są krzyżowane, aby wytworzyć silniejsze potomstwo wykorzystując zjawisko nazywane heterozją. Heterozja jest odpowiedzialna za większy wigor mieszańców a zatem za ich zwiększone plony oraz za większe wyrównanie plantacji mieszańców.

Selekcja cech pożądanych

Hodowla hybrydowa pozwala na szybsze wprowadzenie do odmian komercyjnych pożądanych cech takich jak tolerancja na herbicydy, podwyższona zawartość oleju, większa tolerancja na choroby czy podwyższona odporność na pękanie się łuszczyn. W hodowli heterozyjnej uzyskanie efektu poprawienia cech użytkowych jest stosunkowo szybkie w porównaniu z hodowlą tradycyjną (konwencjonalną). Hodowla heterozyjna dysponuje zróżnicowaną pulą linii posiadających pożądane cechy i właściwy wybór linii jako form rodzicielskich pozwala odpowiednio połączyć te cechy w mieszańcu. Dotyczy to zarówno cech odpowiedzialnych za parametry jakościowe, odporność na czynniki środowiska jak i potencjał plonowania.

Wydłużony optymalny czas wysiewu

Dzięki swojemu wigorowi mieszańca są bardziej tolerancyjne na opóźniony w stosunku do optymalnego termin wysiewu. Pozwala to zredukować negatywny wpływ takich czynników jak presja chorób lub szkodników oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.

Mniejsza norma wysiewu

Hybrydy wymagają znacznie mniejszej gęstości wysiewu niż odmiany konwencjonalne. Aby zmaksymalizować wydajność, ważne jest ustalenie prawidłowej liczby roślin na jednostce powierzchni pola. Z punktu widzenia agrotechniki norma wysiewu dla mieszańców InVigor wynosi od 30 do 50 nasion/m2, co pozwala po wschodach otrzymać optymalne zagęszczenie populacji roślin na polu w ilości 25-40 sztuk/m2.

Top