BASF Agricultural Solutions
nasiona-rzepaku
Rozwiązania dla Rolnictwa

Dlaczego rzepak mieszańcowy?

W naszym kraju coraz więcej rolników wybiera odmiany rzepaku mieszańcowego. Uprawiane są one głównie w zachodnich rejonach naszego kraju, w których dominują gospodarstwa o dużej powierzchni. Ale dlaczego wybieramy rzepak mieszańcowy? Przyjrzyjmy się jego zaletom!

Jak zwiększyć wigor roślin? Postaw na rzepak mieszańcowy

Rozwój hodowli mieszańcowej pozwala tworzyć odmiany, które lepiej zarządzają pozyskaną w wyniku fotosyntezy energią. Są także bardziej odporne na presję środowiskową przez cały sezon wegetacyjny. Oznacza to, że rolnicy mają większe szanse na osiągnięcie rentownej uprawy, nawet w niesprzyjających warunkach. Większy wigor przyczynia się do większej powierzchni zielonej rośliny. To z kolei ma znaczący wpływ na liczbę i wielkość nasion a tym samym na potencjał plonowania.

Rzepak mieszańcowy to szybsza poprawa plonów

Hodowla hybrydowa jest sposobem na przyspieszenie ulepszania roślin rolniczych. W hodowli mieszańcowej genetycznie oddalone i zróżnicowane linie rodzicielskie są krzyżowane. Wszystko po to,aby wytworzyć silniejsze potomstwo. Wykorzystywane w tym celu jest zjawisko nazywane heterozją. Heterozja jest odpowiedzialna za większy wigor mieszańców, a zatem za ich zwiększone plony oraz zawiększe wyrównanie plantacji mieszańców.

Rzepak mieszańcowy czy populacyjny?

Hodowla hybrydowa pozwala na szybsze wprowadzenie do odmian komercyjnych pożądanych cech. Należą do nich:

  • tolerancja na herbicydy,
  • podwyższona zawartość oleju,
  • większa tolerancja na choroby,
  • podwyższona odporność na pękanie się łuszczyn.

W hodowli heterozyjnej uzyskanie efektu poprawienia cech użytkowych jest stosunkowo szybkie wporównaniu z hodowlą tradycyjną (konwencjonalną). Hodowla heterozyjna dysponuje zróżnicowaną pulą linii posiadających pożądane cechy. Właściwy wybór linii jako form rodzicielskich pozwala odpowiednio połączyć te cechy w mieszańcu. Dotyczy to zarówno cech odpowiedzialnych za parametry jakościowe, odporność na czynniki środowiska, jak i potencjał plonowania.

Wydłużony optymalny czas wysiewu

Dzięki swojemu wigorowi rzepak mieszańcowy jest bardziej tolerancyjny na opóźniony w stosunku do optymalnego termin wysiewu. Pozwala to zredukować negatywny wpływ takich czynników jak:

  • presja chorób,
  • presja szkodników,
  • niekorzystne warunki atmosferyczne.

Mniejsza norma wysiewu

Hybrydy wymagają znacznie mniejszej gęstości wysiewu niż odmiany konwencjonalne. Abyzmaksymalizować wydajność, ważne jest ustalenie prawidłowej liczby roślin na jednostce powierzchni pola. Z punktu widzenia agrotechniki norma wysiewu dla mieszańców InVigor wynosi od 30 do 50 nasion/m2. Pozwala to po wschodach otrzymać optymalne zagęszczenie populacji roślin na polu w ilości 25-40 sztuk/m2.

Top