nasiona-rzepaku

Zdrowe i wysokie plony rzepaku ozimego

Rzepak ozimy InVigor®

InVigor® to marka BASF obejmująca aż 11 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Oferta najwyższej jakości materiału siewnego InVigor® będzie sukcesywnie rozszerzana w nadchodzących latach. Najlepsze nasiona rzepaku InVigor® są wynikiem ponad 20 lat doświadczeń i nieustannych inwestycji w hodowlę.

Odmiany mieszańcowe rzepaku wprowadzane sukcesywnie na rynek, są gruntownie testowane podczas doświadczeń polowych w trzech ośrodkach europejskiej sieci Stacjach Hodowli Roślin BASF. Jedna z nich – stacja Grabianowo – znajduje się w woj. wielkopolskim. Dzięki tej lokalizacji, odmiany nasion rzepaku InVigor® są idealnie dopasowane do warunków klimatyczno-glebowych w Polsce.

W toku selekcji mieszańców rzepaku InVigor® zwracamy szczególną uwagę na:

  • wysokość i stabilność plonowania,
  • wysoką zdrowotność odmian,
  • ponadprzeciętną zimotrwałość,
  • trwałość łuszczyn rzepaku.

W celu dostarczenia klientom najlepszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań prowadzone są liczne testy, których przedmiotem są różne warianty ochrony mieszańców InVigor®.

Sprawdź najlepiej plonujące odmiany rzepaku InVigor®

Dofinansowanie w ramach Ekoschematu dla producentów rzepaku

Ekoschematy są to dobrowolne, jednoroczne zobowiązania, wspierające realizację dobrych praktyk rolniczych, które są realizowane z korzyścią dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt. Zobowiązania te mogą podejmować producenci rolni, aby otrzymać w zamian korzystne dofinansowanie.

Wszystkie odmiany nasion rzepaku InVigor® są zaprawione biologicznym preparatem Interal® Pro. Producent rolny, wybierając nasiona rzepaku BASF InVigor®, może skorzystać z dodatkowej płatności w ramach Ekoschematów, praktyka - biologiczna ochrona upraw.

Poznaj odmiany rzepaku ozimego z oferty BASF dostępne w szerokiej sieci dystrybucji

Rekordzista plonowania

Najlepszy na zakilone pola

Bardzo dobry wigor początkowy

Poznaj odmiany rzepaku ozimego z oferty BASF dostępne u wybranych dystrybutorów

Wysoki poziom plonowania

Bardzo wysoka zawartość oleju

Bardzo wysoki potencjał plonowania

Bardzo dobra odporność na wyleganie

Bardzo dobra odporność na suchą zgniliznę kapustnych

Bardzo dobry wigor jesienny

Odporność na osypywanie

Poznaj BeneFito – program korzyści

BeneFito to pierwszy program korzyści, który dostępny jest dla wszystkich grup gospodarstw, w tym gospodarstw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

Zalety BeneFito:
1. Rejestrujesz się raz i możesz wziąć udział we wszystkich promocjach!
2. Zbierasz punkty za zakupy.
3. Sam decydujesz czy zyskujesz:

  • rabaty
  • karty upominkowe
  • czy inne atrakcyjne nagrody!

Dowiedz się więcej o programie korzyści BeneFito!

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

Na czym polega technologia Clearfield®?

Clearfield® to przełomowa technologia produkcji rzepaku, która łączy selektywne działanie herbicydu Cleravo® Flex oraz naturalną odporność nasion rzepaku na substancję czynną imazamoks zawartą w preparatach chwastobójczych.

Dodatkowo, rozwiązanie to umożliwia rezygnację z zabiegu przedwschodowego, który często jest niepewny i w dużej mierze zależny od wilgotności gleby.

Kluczowym elementem technologii BASF Clearfield® jest uprawa odmian rzepaku, które zostały wyhodowane w celu uzyskania odporności na określone herbicydy z grupy imidazolinonów. Te odmiany są zdolne do tolerowania aplikacji herbicydów, które skutecznie zwalczają chwasty, nie powodując jednocześnie uszkodzeń samych roślin uprawnych. Taką odmianą mieszańcową rzeaku jest np. InVigor® InV1266 CL .

Technologia Clearfield® wykorzystuje specjalnie opracowany herbicyd, który jest skuteczny w zwalczaniu szerokiego spektrum chwastów, w tym chwastów jednorocznych i wieloletnich, a także chwastów odpornych na inne herbicydy. Dzięki selektywności działania, herbicyd zwalcza chwasty bez szkody dla roślin rzepaku odpornych na imidazolinony.
Technologia produkcji rzepaku Clearfield® bardzo ułatwia odchwaszczanie plantacji rzepaku. Oszczędza czas i ogranicza koszty związane z wykonywaniem większej liczby zabiegów herbicydowych na rzepak.

Technologia Clearfield® to wyższy poziom w dziedzinie ochrony roślin. Producenci rolni zwykle stosują kilka zabiegów herbicydowych do ochrony swoich upraw. Są świadomi, że brak kontroli nad chwastami obniża wielkość i jakość plonu.

Herbicydy stosowane w technologii Clearfield® to tylko jeden zabieg herbicydowy i najlepsza kontrola chwastów w uprawie rzepaku.

Bardzo ważną cechą wyróżniającą technologię Clearfield® jest możliwość zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych za pomocą jednego środka chwastobójczego. W przypadku stosowania tradycyjnych technologii ochrony rzepaku na polu pozostają chwasty, na które dany herbicyd nie działa. Wówczas zachodzi konieczność zastosowania herbicydu zawierającego inną substancję czynną. Przeprowadzenie kolejnego zabiegu wiąże się zatem z dodatkowymi kosztami i czasem, który należy poświęcić na dodatkowe opryski.

Dowiedz się więcej na temat Technologii Uprawy Rzepaku Clearfield®

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Technologia Clearfield® to system uprawy roślin, który łączy najlepsze, mieszańcowe odmiany rzepaku z odpowiednimi herbicydami w celu skutecznej kontroli chwastów w uprawach. Kluczowym elementem tej technologii jest możliwość stosowania specjalnych odmian roślin, które są odporne na określone herbicydy, co pozwala na skuteczne zwalczanie chwastów bez uszkadzania upraw.

Elastyczność w doborze terminu zabiegu w technologii Clearfield® oznacza, że producenci rolni mają większą swobodę w planowaniu i wykonywaniu oprysków herbicydowych. Dzięki temu mogą dostosować termin aplikacji herbicydów do aktualnych warunków pogodowych, fazy wzrostu roślin oraz intensywności występowania chwastów.

Taka elastyczność pozwala na skuteczniejsze zwalczanie chwastów, ponieważ rolnicy mogą wybrać optymalny moment do aplikacji herbicydu, co zwiększa jego skuteczność. Ponadto, ogranicza ryzyko uszkodzenia upraw, ponieważ można unikać oprysków w niesprzyjających warunkach, takich jak ekstremalne upały czy zbyt duża wilgotność.

Elastyczność terminu zabiegu pozwala również na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, co prowadzi do oszczędności kosztów i zasobów. Możliwość wyboru najlepszego momentu na oprysk herbicydowy pomaga ograniczyć liczbę zabiegów w sezonie, a co za tym idzie zredukować koszty ochrony upraw.

Elastyczność w doborze terminu zabiegu w technologii Clearfield® zapewnia rolnikom większą kontrolę nad procesem zwalczania chwastów, co prowadzi do bardziej efektywnej i bezpiecznej uprawy rzepaku ozimego oraz innych roślin stosujących tę technologię.

Herbicyd Cleravo® Flex do zwalczania chwastów w rzepaku, zawarty w technologii Clearfield® posiada szerokie okno aplikacji, dzięki czemu producenci rolni mogą efektywniej zarządzać swoim czasem ograniczając nakłady pracy.

Stosowanie technologii Clearfield®, eliminuje konieczność powtarzania zabiegów herbicydowych zwalczających najbardziej uciążliwe chwasty w rzepaku. Clearfield® to jedyna taka technologia zapewniająca najlepsze i najwyższe plony!

rzepak ozimy uprawa

Zwalczanie chwastów w rzepaku może być skuteczne, proste i ekonomiczne dzięki technologii Clearfield® i herbicydowi Cleravo® Flex. Technologia Clearfield® to prosty i skuteczny sposób kontroli zachwaszczenia w uprawie rzepaku, który generuje znacznie niższe nakłady czasu i pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi programami ochrony herbicydowej.

Technologia Clearfield® to prosty i skuteczny sposób kontroli zachwaszczenia w uprawie rzepaku generujący znacznie niższe nakłady czasu i pieniędzy w porównaniu z tradycyjnymi programami ochrony herbicydowej rzepaku.

Technologia Clearfield® gwarantuje co najmniej jeden zabieg mniej do wykonania na polu. Zapewnia bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu najbardziej uciążliwych chwastów do których należą m.in. samosiewy rzepaku. Sprawdza się w zwalczaniu chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Można ją stosować niezależnie od warunków pogodowych oraz kondycji gleb na których uprawiany jest rzepak.

Charakteryzuje się również elastycznym czasem aplikacji (aż do 4 tygodni po siewie). Ponadto technologia Clearfield® umożliwia łączenie z innymi środkami ochrony roślin z grupy fungicydów i insektycydów, a także z nawozami, co niewątpliwie jest jej dużą zaletą.

Zapraszamy do obejrzenia video o nasionach rzepaku InVigor®.

Zobacz, dlaczego rzepak siewny InVigor® zdobywa coraz większą popularność wśród rolników.

W naszym filmie przedstawiamy korzyści, jakie daje ziarno rzepaku InVigor®, do których należy wyjątkowa wydajność rzepaku z hektara i oszczędność kosztów uprawy.
W naszym video znajdziesz informacje, z których dowiesz się, dlaczego inwestycja w ziarno rzepaku InVigor® jest opłacalna.

Poznaj również technologię Clearfield®

Nasiona rzepaku ozimego do siewu InVigor® są warte uwagi ze względu na kilka kluczowych zalet, które przekładają się na lepsze plony, większą odporność roślin oraz efektywność upraw.

Odmiany rzepaku ozimego InVigor® charakteryzują się wysoką wydajnością, co pozwala rolnikom uzyskać wyższe plony na jednostkę powierzchni w porównaniu do innych odmian.

Dodatkowo, mieszańce cechują się wysokim zaolejeniem nasion i odpornością na różne choroby, takie jak: czerń krzyżowych , zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych , szara pleśń , werticilioza, czy wirus żółtaczki rzepy.

Odporność na wyleganie to kolejny istotny atut odmian InVigor®, który minimalizuje straty podczas zbiorów i ułatwia prace polowe.

Odmiany hybrydowe rzepaku ozimego charakteryzuje mrozoodporność. Zwiększona zimotrwałość rzepaku InVigor® zapewnia więc jego przetrwanie w trudnych warunkach zimowych, co jest szczególnie ważne w regionach o surowym klimacie.

Marka InVigor® oferuje również elastyczność w zarządzaniu uprawami, dzięki czemu producenci rolni mogą lepiej dostosować zabiegi agrotechniczne do specyficznych warunków na polu, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

InVigor® - najlepszy rzepak na rynku!

Cena nasion rzepaku do siewu jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru odmian dla producentów rolnych.

Cena nasion rzepaku ozimego InVigor® mogą różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak region, dostawca, specyficzna odmiana, wielkość zamówienia oraz bieżące warunki rynkowe.

Cena nasion rzepaku do siewu może się zmieniać w zależności od tych zmiennych.Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące ceny nasion rzepaku, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z lokalnym dystrybutorem.

Ceny odmian hybrydowych rzepaku ozimego InVigor® dostępne są również w punktach sprzedaży. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt na stronach internetowych dostawców.

Do odmian rzepaku BASF Clearfield® zaliczamy odmianę InV1266 CL.

Jest to mieszańcowa odmiana rzepaku o wczesnym terminie kwitnienia i dojrzewania. Rzepak CL charakteryzuje się bardzo dobrym wigorem jesiennym i mrozoodpornością. Ponadto nasiona do siewu InV1266 CL cechuje bardzo wysoka zawartość oleju oraz odporność na suchą zgniliznę kapustnych.

Odmiany rzepaku hybrydowego InVigor® należą obecnie do najlepiej plonujących nasion na rynku. Wysokość plonu na 1 ha jest uzależniony od wybranej odmiany. Jedną z przykładowych odmian materiału siewnego o najwyższym plonowaniu jest nowość w ofercie BASF- InVigor® 2050.

Dane dotyczące plonowania tej odmiany mieszańcowej rzepaku są zróżnicowane, w zalezności od regionów Polski. Średni plon z nasion rzepaku InVigor® 2050 wynosi 53 dt/1ha, co daje o 13% więcej w stosunku do wzorca COBORU (dane za rok 2023).

Rzepak ozimy InVigor® charakteryzuje się wysoką odpornością na wiele powszechnie występujących chorób, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla rolników poszukujących niezawodnych i odpornych odmian.

Nagroźniejsze patogenty występujące w uprawach rzepaku ozimego to kiła rzepaku i inne choroby grzybowe i wirusowe skutecznie obnijażące wysokość i jakość plonów. InVigor wykazuje odporność na kilka kluczowych chorób do których należą również:

Zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia sclerotiorum) - choroba ta powoduje powstawanie białych plam na łodygach i liściach, a następnie gniciu tkanki roślinnej. Dzięki odporności InVigor, ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez tę chorobę jest znacznie zredukowane.

Czerń krzyżowych (Alternaria spp.) - choroba ta objawia się czarnymi plamami na liściach i strąkach, prowadząc do przedwczesnego opadania liści. Odporność InVigor na tę chorobę pomaga w utrzymaniu zdrowych roślin przez cały sezon.Phoma lingam (czernienie podstawy łodygi) - jest to poważna choroba powodująca zgniliznę podstawy łodygi i pękania tkanek, co prowadzi do osłabienia rośliny i zmniejszenia plonów. InVigor oferuje odporność na tę chorobę, co wspomaga utrzymanie stabilnych plonów.

Cylindrosporioza (cylindrosporium concentricum) - choroba ta powoduje powstawanie koncentrycznych plam na liściach. Odporność InVigor na cylindrosporiozę pozwala na minimalizowanie strat wywołanych tą chorobą.

Szara pleśń (Botrytis cinerea) - to choroba, która powoduje szary nalot na liściach i łodygach, prowadząc do ich gnicia. Odporność InVigor® na szarą pleśń pomaga utrzymać rośliny w zdrowiu.Sucha zgnilizna kapustnych (Leptosphaeria maculans) - powoduje ciemnienie i martwicę na liściach oraz łodygach. Odporność InVigor na tę chorobę wspomaga utrzymanie silnych i zdrowych roślin.

Kiła kapusty (Plasmodiophora brassicae) - to choroba glebowa, która powoduje powstawanie narośli na korzeniach, co osłabia roślinę i zmniejsza plon. InVigor® jest odporny na tę chorobę, co jest dużą zaletą w zarządzaniu zdrowiem upraw. Rzepak odporny na kiłę kapusty to odmiana InVigor® Crossfir.

Wirus żółtaczki rzepy (Turnip yellows virus) - to wirus, który powoduje żółknięcie i osłabienie roślin. Odporność InVigor®na ten wirus pomaga w utrzymaniu zdrowych roślin i optymalnych plonów.

Dzięki tej wszechstronnej odporności, najlepszy rzepak do siewu InVigor® jest w stanie lepiej przetrwać okresy sprzyjające rozwojowi chorób, co przekłada się na lepsze plony i wyższą jakość nasion. Rolnicy, którzy wybierają nasiona do siewu InVigor®, mogą liczyć na mniejsze ryzyko strat związanych z chorobami oraz na lepszą stabilność swoich upraw.

Powiązane artykuły blogowe

Wybór odmian rzepaku zależy od wielu czynników. Wśród kluczowych kryteriów należy wymienić odporność na choroby, wymagania glebowe czy tolerancję na okresowe niedobory wody. Często w pierwszej kolejności sprawdzamy potencjał plonowania. Jednak kluczowe jest dopasowanie odmiany rzepaku do możliwości stanowiska.

Dobra kondycja rzepaku po przezimowaniu może zwiastować zadowalające plony. Należy mieć jednak na uwadze, że panujące warunki pogodowe będą sprzyjać rozwojowi patogenicznych grzybów. Aby w takich okolicznościach zapewnić sobie wysokie plonowanie rzepaku, trzeba będzie zastosować fungicydy oraz regulator wzrostu.

Rzepak jest rośliną wymagającą intensywnej ochrony. Jego długi okres wegetacji sprzyja bowiem licznym zagrożeniom. Mimo stosowania odpowiednich metod agrotechnicznych efektywna uprawa rzepaku nie jest w związku z tym możliwa bez wykonania zabiegów chemicznych.

Top