InVigor Tuba
Nasiona

InVigor Tuba

Nasiona

Zalety produktu InVigor Tuba

 • Mieszaniec MSL zarejestrowany w Polsce (2022 r.)
 • Wysoki i stabilny plon nasion i tłuszczu
 • Odporność na wirusa żółtaczki rzepy TuYV
 • Odporność na suchą zgniliznę kapustnych (Phoma)
  • Zawiera gen Rlm7
 • Dobra tolerancja na zgniliznę twardzikową
 • Dobra tolerancja na wertycyliozę
 • Średni wigor jesienny
  • Możliwe wczesne siewy

Ogólne

Nazwa InVigor Tuba

Ogólne

Nazwa InVigor Tuba

Dlaczego InVigor Tuba?

InVigor Tuba – odmiana rzepaku o wysokich parametrach jakościowych i profilu zdrowotnym

Odmiana InVigor Tuba – stabilne plonowanie

Mieszaniec InVigor Tuba charakteryzuje się wysoką odpornością na osypywanie się nasion i wyleganie. Ponadto odporność na choroby i znakomita zimotrwałość sprawiają, że odmiana osiąga wysoki i zdrowy plon.

Top