InVigor® 2050

Mieszaniec ozimy

InVigor® 2050

Mieszaniec ozimy


Zalety produktu InVigor® 2050

 • Rejestracja w Polsce – 2024 r.
 • Wysoki i stabilny plon nasion i tłuszczu (jedna z najwyżej plonujących odmian rzepaku w doświadczeniach rejestrowych)
 • Średnio wczesny termin kwitnienia i dojrzewania
 • Odmiana średnio-wczesna o ponad przeciętnej zimotrwałości
 • Mocny wigor pozwalający na opóźnione siewy
 • Podwyższona odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion
 • Wysoka odporność na wyleganie
 • Mocny „pakiet zdrowotny”:
  • bardzo wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy,
  • wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych,
  • tolerancja na zgniliznę twardzikową,
  • tolerancja na wertycyliozę.

Szczegóły

Ogólne

Nazwa InVigor® 2050

Ogólne

Nazwa InVigor® 2050

Dlaczego InVigor® 2050?

InVigor® 2050 – profil odmiany

InVigor® 2050 to odmiana mieszańcowa rzepaku zarejestrowana w Polsce w roku 2024. Po prowadzonych przez dwa lata doświadczeniach rejestrowych, mieszaniec uzyskał świetne wyniki.

Biorąc pod uwagę plonowanie nasion i tłuszczu, odmiana InVigor® 2050 okazała się jedną z najlepszych spośród wszystkich testowanych odmian. InVigor® 2050 charakteryzuje dodatkowo wysoką zdrowotnością, odpornością na wyleganie i bardzo mocnym wigorem, co umożliwia opóźnione siewy rzepaku.

Odmiana nasion rzepaku InVigor® 2050 cechuje się także znakomitą jakością nasion, co wpływa na doskonałe zaolejenie nasion i wartość handlową plonu. Jej elastyczność w dostosowywaniu się do różnych warunków glebowych i klimatycznych sprawia, że jest to odmiana wszechstronna, odpowiednia do uprawy w różnych regionach.

Ponadto, podwyższona odporność odmiany InVigor® 2050 na otwieranie łuszczyn i osypywanie nasion redukuje ryzyko obniżenia plonu, jak również ogranicza możliwość pojawienia się samosiewów, rzepaku w roślinach następczych uprawianych w kolejnych sezonach.

InVigor® 2050 to odmiana mieszańcowa charakteryzująca się bardzo wysoką zdrowotnością. Jest odporna na wizrusa żółtaczki rzepy i suchą zgniliznę kapustnych. Wykazuje również wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową i wirusa żółtaczki rzepy.

InVigor ® 2050 należy do mieszańcowych odmian środeniowczesnych o wysokiej zimotrwałości. Dzięki temu można ją z powodzeniem polecać do stosowania niezależnie do warunków klimatycznych we wszystkich regionach Polski.

Ponadto, materiał siewny rzepaku InVigor® 2050 cechuje się silnym wigorem wzrostu, co zapewnia szybki rozwój i dobrą konkurencję z chwastami, zmniejszając potrzebę stosowania herbicydów.

Wszystkie te cechy sprawiają, że InVigor® 2050 jest niezawodnym wyborem pozwalającym na osiągnięcie maksymalnych plonów przy minimalnym ryzyku i optymalnym zarządzaniu uprawami.

InVigor 2050

Odmiana rzepaku InVigor® 2050 – parametry jakościowe i profil zdrowony

Odmiana rzepaku odporna na choroby
Zalety InVigor 2050

InVigor® 2050 – wysoka odporność na osypywanie nasion rzepaku

Wyniki plonowania rzepaku InVigor® 2050

Najlepiej plonujące odmiany rzepaku
plonowanie rzepaku
rzepak plonowanie

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

InVigor® 2050 to średnio-wczesna odmiana zarejestrowana w Polsce w 2024 roku. Należy do najlepiej plonujących odmian rzepaku w doświadczeniach rejestrowych. Zapewnia wysoki i stabilny plon nasion o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu. Dzięki temu ta nowoczesna odmiana rzepaku stanowi atrakcyjny wybór dla producentów rolnych zainteresowanych maksymalizacją plonu.

Odmiana rzepaku InVigor® 2050 charakteryzuje się ponadprzeciętną zimotrwałością, odpornością na wyleganie oraz mocnym wigorem pozwalającym na opóźnione siewy.

Ponadto wykazuje odporność na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, co niewątpliwie wpływa na ograniczenie strat w plonie. Odmiana rzepaku InVigor® 2050 cechuje się wysoką odpornością na choroby takie jak wirus żółtaczki rzepy czy też sucha zgnilizna kapustnych, a także wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową i wertycyliozę.

InVigor® 2050 to nowoczesna odmiana rzepaku, którą charakteryzuje mocny „pakiet zdrowotny”:

 • bardzo wysoka odporność na wirusa żółtaczki rzepy,
 • wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych,
 • tolerancja na zgniliznę twardzikową,
 • tolerancja na wertycyliozę.

Wyniki plonowania z doświadczeń rejestrowych odmiany rzepaku InVigor® 2050, przeprowadzonych w COBORU, podają średni plon tej odmiany w stosunku do wzorca mierzony w procentach.

Dla poszczególnych regionów Polski, dane dotyczące plonowania są zróżnicowane. Średni plon z nasion rzepaku InVigor® 2050 wynosi 53 dt/1ha, co daje o 13% więcej w stosunku do wzorca COBORU (dane za rok 2023).

Odmiana rzepaku InVigor® 2050 jest jedną z najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych w Polsce. Zapewnia wysoki i stabilny plon zarówno nasion, jak i tłuszczu.

InVigor® 2050 to odmiana, która charakteryzuje się średnio- wczesnym terminem kwitnienia i dojrzewania, co pozwala na dostosowanie uprawy do specyfiki danego obszaru i warunków klimatycznych.

Ponadto mocny wigor tej odmiany rzepaku umożliwia opóźnione siewy.

Odmiana rzepaku InVigor® 2050 jest bardzo wysoko oceniana przez producentów rolnych, którzy mieli już okazję ją wypróbować.

Materiał siewny InVigor® 2050 został bardzo pozytywnie oceniony, nie tylko ze względu na wysokie plony, ale również na wysoki poziom zaolejenia nasion, mocny wigor, odporność na choroby czy też odporność na wyleganie. Nie do przecenienia jest ponadprzeciętna zimotrwałość tej odmiany.

Mieszaniec InVigor® 2050 będzie oferowany przez naszą sieć dystrybucji na terenie całego kraju tak, aby zapewnić producentom rolnym stały dostęp do tej odmiany.

InVigor® to sprawdzona i znana na rynku marka nasion rzepaku. Oprócz odmiany InVigor® 2050, obejmuje ona kilka innych wysokiej jakości odmian. Należą do nich m.in.: InVigor® Tuba , InVigor® Crossfit , InV1266 CL , InVigor® Cheeta , InVigor® Hermann , InV2020, InVigor® Darling , InVigor® Dazzler , InV1170 , InV1165 .

Top