Rzepak

Rzepak to uprawa, której areał i produkcja w Polsce pozostaje w ostatnich latach na względnie stałym poziomie. W 2023 roku GUS ocenił zbiory rzepaku i rzepiku na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych. Powierzchnia zaś zwiększyła się w porównaniu z ubiegłoroczną o około 2% i wyniosła ok. 1,1 mln ha.

Poznaj Architektów Zysków!

Wprowadzone na rynek fungicydowy preparaty Pictor® Revy i Architect® stanowią nową jakość oraz skuteczny oręż w walce z chorobami rzepaku

Firma BASF wprowadziła na rynek rozwiązanie, który jest już kolejną generacją w grupie produktów charakteryzujących się co najmniej dwukierunkowym działaniem. Po wprowadzeniu na rynek: Caramby – produktu zawierającego jedną substancję czynną, Caryxu – zawierającego dwie substancje czynne, nadszedł czas na kolejne rozwiązanie dla rzepaku ozimego: Architect® + Turbo.

Preparat Architect® to fungicyd z funkcją regulatora wzrostu do stosowania w uprawie rzepaku ozimego i jarego. Stosuje się go do zwalczania takich chorób jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych czy mączniak prawdziwy. Dodatkowo Architect® zmniejsza nadmierny wzrost pędu głównego, umożliwiając prawidłowy rozwój rozgałęzień bocznych – głównego budulca przyszłego plonu

Środek grzybobójczy i regulator pokroju Architect® zawiera aż trzy substancje czynne, wspomagane siarczanem amonu zawartym w produkcie Turbo:

 • F500 (piraklostrobina) zwalcza szerokie spektrum chorób rzepaku blokują oddychanie komórkowe patogena w mitochondrium komórkowym.
 • Chlorek mepikwatu i proheksadion wapnia – prowadzą do zmiany pokroju roślin oraz wytworzenia krótszych i grubszych pędów, poprzez hamowanie biosyntezy giberelin na dwóch różnych etapach tego procesu.

Architect® to doskonały wybór, optymalizujący wszystkie parametry Twojej uprawy, zwiększający mrozoodporność roślin rzepaku i minimalizujący Twoje straty.

Pictor® Revy to połączenie dwóch substancji czynnych – Revysolu® (mefentriflukonazolu) oraz boskalidu. Revysol® to triazol nowej generacji niestosowany dotąd w uprawie rzepaku. Z kolei boskalid to substancja stosowana od wielu lat z wielkim powodzeniem w uprawie rzepaku. Fungicyd Pictor® Revy to doskonałe rozwiązanie do ochrony rzepaku przed takimi chorobami jak zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych oraz mączniak prawdziwy kapustowatych.

Fungicyd Pictor® Revy zawiera dwie idealnie dobrane substancje czynne:

 • Boskalid hamuje kiełkowanie zarodników, stanowiąc pierwszą barierę obrony przed infekcjami grzybiczymi.
 • Revysol® to innowacyjna substancja, która blokuje wzrost grzybni, docierając bezpośrednio tam, gdzie jest to potrzebne.

To wyjątkowe połączenie składników aktywnych sprawia, że Pictor® Revy jest niezwykle skutecznym środkiem ochrony upraw rzepaku.

Średnia z doświadczeń w sezonie 2023 (Rychnów, Pamiątkowo)

Program ochrony rzepaku

Aby zapewnić stabilne plonowanie tej rośliny i zyskać nasiona najwyższej jakości, niezbędna jest prawidłowo zaplanowana ochrona chemiczna. Na bazie wieloletnich doświadczeń i obserwacji, przygotowaliśmy w BASF program ochrony rzepaku perfekcyjnie dostosowany do rodzimych warunków.

Rzepak ozimy, podobnie jaki i inne popularne w Polsce uprawy, nie jest wolny od zagrożeń ze strony patogenów wywołujących choroby grzybowe:

 • Sucha zgnilizna kapustnych - infekcje powodowane przez sprawcę choroby, mogą prowadzić do znacznych strat w plonie nasion nawet o 75%.
 • Szara pleśń - infekcje powodowane przez sprawcę choroby mogą powodować znaczne straty w plonie nawet do 60%, obniżając jednocześnie jego jakość.
 • Czerń krzyżowych - rośliny porażone tą chorobą mogą zawierać w nasionach trujące mikotoksyny.
 • Zgnilizna twardzikowa - rośliny porażone tą chorobą mogą powodować znaczne straty w plonie, w tym również w trakcie jego przechowywania.
To główne choroby, z którymi polski producent ma najczęściej do czynienia na własnym polu. W BASF rekomendujemy planowanie ochrony rzepaku ozimego w połączeniu z regulacją wzrostu roślin w dwóch etapach – jesiennym i wiosennym.

Jesień: zwalczanie chorób i regulacja

Prawidłowe prowadzenie plantacji rzepaku ozimego już od momentu zasiewu ma zasadnicze znaczenie dla otrzymania wysokich, opłacalnych plonów. Ważnym elementem agrotechniki jest stosowanie już w okresie jesiennym fungicydów o działaniu regulatora wzrostu.

W latach o ostrej długotrwałej lub bezśnieżnej zimie rośliny rzepaku ozimego na skutek mrozu tracą masę liściową, którą wykształciły w okresie jesiennym. W tym przypadku zasadnicze znaczenie ma dobrze rozwinięty jesienią system korzeniowy.

Caryx® 240 SL zastosowany jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku ogranicza nadmierny rozwój rozety liściowej i wpływa stymulująco na rozwój systemu korzeniowego. Nagromadzenie składników pokarmowych w korzeniach poprawia przezimowanie roślin, wpływa na szybszą regenerację liści oraz lepszy start roślin po zimie.

Doświadczenia z ostatnich lat wyraźnie pokazują, iż plon rzepaku po jesiennych zabiegach Caryx® 240 SL jest nawet o 5,4 dt/ha wyższy w odniesieniu do kontroli.

Wiosna: zwalczanie chorób i regulacja

Stosowanie fungicydów w rzepaku wiosną ma na celu zapewnienie roślinom ochrony przed chorobami grzybowymi oraz optymalnego pokroju. W profesjonalnej ochronie rzepaku wiosną kluczową rolę odgrywają dwa środki:

 • Caryx® 240 SL - skutecznie i długotrwale zapobiega rozwojowi niebezpiecznych chorób, takich jak: sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, czerń krzyżowych. Dodatkowo, zapewnia najlepszą strukturę i pokrój łanu po zimie. Zniwelowanie dominacji wierzchołkowej pędu głównego rośliny sprawia, że rzepak posiada dobrze rozwinięte, silne pędy boczne. Taki pokrój łanu wpływa na równomierny przebieg kwitnienia.
 • Pictor® Revy - skutecznie zwalcza patogeny zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych czy szarej pleśni. Wpływa także na zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach i łuszczynach. Dzięki temu zdrowa roślina jest w stanie dłużej i efektywniej prowadzić fotosyntezę. Rośliny dłużej utrzymują wigor i energię do wzrostu, wykazują podwyższoną odporność na stresy. To przekłada się na lepsze wypełnienie łuszczyn, a także ograniczone ich pękanie i osypywanie się nasion.
  Można go stosować w szerokim przedziale czasu. Od fazy żółtego pąka (BBCH 57/59) do fazy wykształcania się łuszczyn (BBCH 71). Optymalny termin na zastosowanie środka to faza początku opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 65).

Równomierne kwitnienie oznacza lepszy dostęp światła do niższych partii roślin. To z kolei przekłada się na większą liczbę zawiązanych łuszczyn, wypełnionych nasionami o wyższej masie tysiąca nasion. Efekt regulatora wzrostu sprawia, że rośliny rzepaku są odpowiednio zabezpieczone przed wyleganiem.

Obok zapewnienia rzepakowi skutecznej ochrony przed chorobami, warto zadbać także o kwestie jakościowe. Zdrowe łuszczyny wypełnione dorodnymi nasionami to wymierne korzyści dla rolnika w postaci wyższego plonu o lepszej jakości.

Rzepak ozimy potrzebuje intensywnej ochrony herbicydowej już od chwili siewu. Dlatego chwasty powinniśmy zwalczać już jesienią. Pozostawienie plantacji bez ochrony herbicydowej do wiosny to największy błąd. Straty wyrządzone przez chwasty jesienią są nie do nadrobienia przez uprawę na wiosnę.

Producentom, którym zależy na maksymalnym ograniczeniu chwastów, polecamy:

 • Butisan® Star 416 SC – uniwersalny herbicyd do zwalczania chwastów zarówno przed wschodow i po wschodowo, z szerokim spektrum zwalcznych chwastów takich jak fiołek polny i chaber bławatek. Może być mieszany z produktami zawierającymi clopyralid, picloram, aminopyralid.
 • Cleravo® Flex – powschodowy herbicyd do zwalczania chwastów w odmianach z technologi Clearfield®.
 • Focus® Ultra 100 EC – herbicyd zwalczający chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku.

Zaprezentowany przez nas program ochrony rzepaku to profesjonalne i skuteczne rozwiązanie. Zapewnia ono maksymalną ochronę uprawy przed chorobami grzybowymi i chwastami. A także pozwala na optymalną regulację wzrostu roślin.

Top