Cleravo® Flex

Pewna ochrona przed chwastami

Cleravo® Flex

Pewna ochrona przed chwastami


Zalety produktu Cleravo® Flex

 • Najbardziej zaawansowany herbicyd dla technologii Clearfield®
 • Zwalcza szerokie spektrum chwastów w rzepaku
 • Zapewnia zwalczanie do 100% gatunków wysokoerukowych
 • Szerokie okno aplikacji – wolność w doborze terminu stosowania

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Cleravo® Flex
Formulacja Koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Sposób działania

Środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

Ogólne

Nazwa Cleravo® Flex
Formulacja Koncentrat do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Sposób działania

Środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

Dlaczego Cleravo® Flex?

Cleravo® Flex to herbicyd zawierający w składzie trzy substancje czynne – imazamoks, chinomerak oraz aminopyralid. Stosuje się go w uprawie rzepaku ozimego i jarego z technologii Clearfield®, czyli odmian odpornych na imazamoks.

Zwalcza samosiewy zbóż oraz takie chwasty dwuliścienne, jednoliścienne i krzyżowe, jak chaber bławatek, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, niezapominajka polna, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne czy bodziszek drobny. Dzięki szerokiemu oknu aplikacji masz więcej możliwości na wykonanie zabiegu.

Synergia 3 substancji czynnych dla wyższej skuteczności

Cleravo® Flex to połączenie trzech różnych substancji aktywnych, dzięki czemu zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym jest szybkie i sprawne niezależnie od terminu aplikacji i warunków pogodowych.

Imazamoks – najskuteczniejszy w liściach chwastów rzepaku

 • Zwalcza: chwasty z rodziny krzyżowych, chwasty jednoliścienne, samosiewy zbóż i rzepaku.
 • Hamuje syntazę acetylomleczanową ALS (Grupa B).
 • Pobierany jest przez liście właściwe, liścienie, (korzenie).

Chinomerak – uderza w korzenie chwastów

 • Zwalcza: przytulię, przetaczniki, jasnoty.
 • Mechanizm działania: syntetyczne auksyny (Grupa O).
 • Pobierany jest korzenie, liścienie, (liście właściwe).

Aminopyralid – działa w całym chwaście rzepaku

 • Zwalcza takie chwasty jak: rumianek, mak, fiołek, chaber, wspomagająco zwalcza wiele innych.
 • Mechanizm działania: syntetyczne auksyny (Grupa O).
 • Pobierany jest przez korzenie, liścienie, liście właściwe.

Osiągnij wysoki plon i jakość oleju z herbicydem na rzepak Cleravo® Flex

Środek chwastobójczy na rzepak Cleravo® Flex zwalcza najszersze spektrum chwastów, dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać wysoki plon, a co za tym idzie – wysoką jakość oleju.

Oprócz tego produkt zwalcza do 100% gatunków wysokoerukowych. Gwarantuje to uniknięcie zanieczyszczenia kwasem erukowym zebranych plonów i eliminuje ryzyko przekroczenia prawnie dopuszczalnego limitu 2%!

Elastyczność w doborze terminu zabiegu z Cleravo® Flex

Termin wykonania oprysku na chwasty w rzepaku Cleravo® Flex zależy od fazy rozwojowej chwastów. Optymalna faza to 2-4 liście właściwe (przytulia czepna do 4 okółka).

Jeden wyjazd w pole często jest wystarczający do zwalczenia chwastów w rzepaku ozimym – zarówno jednoliściennych, jak i dwuliściennych.

Zarządzaj efektywnie czasem i nakładem pracy dzięki szero­kiemu oknu aplikacji środka na chwasty w rzepaku Cleravo® Flex.

Cleravo® Flex – herbicyd na rzepak w technologii Clearfield®

Technologia Clearfield® to połączenie herbicydów do powschodowego zwalczania chwastów w rzepaku ze specjalnymi odmianami rzepaku, charakteryzującymi się naturalną odpornością na substancję czynną imazamoks – zawartą w tych herbicydach.

Zastosowana technologia umożliwia aplikację środka chwastobójczego na rzepak bez ryzyka jego uszkodzenia. Dzięki temu możesz zrezygnować z zabiegów przedwschodowych, które nie zawsze gwarantują skuteczność. Odchwaszczanie rzepaku ozimego jeszcze nigdy nie było tak łatwe.

Cleravo® Flex to środek na chwasty w rzepaku dedykowany do ochrony odmian rzepaku Clearfield® (odmiany z oznaczeniem CL).

Herbicyd Cleravo® Flex – opinie użytkowników

Środek na chwasty w rzepaku Cleravo® Flex posiada pozytywne opinie użytkowników, które potwierdzają skuteczność w zwalczaniu samosiewów zbóż i chwastów dwuliściennych.

Gdzie kupić i cena Cleravo® Flex?

Środek chwastobójczy na rzepak Cleravo® Flex można zakupić w punktach sprzedaży zlokalizowanych w obrębie całego kraju lub u przedstawicieli regionalnych BASF, do których dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt .

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Mechanizm działania Cleravo® Flex opiera się na trzech substancjach czynnych: aminopyralid, chinomerak i imazamoks.

Substancja czynna chinomerak jest pobierana przez korzenie oraz liście chwastów, gdzie kumuluje się w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Efekty działania chinomeraku są najszybciej widoczne na najmłodszych częściach chwastów.

Działanie substancji czynnej imazamoks polega na hamowaniu podziału komórek w tkankach merystematycznych roślin, co prowadzi do silnego zahamowania wzrostu i rozwoju oraz powolnego zamierania całych roślin.

Natomiast aminopyralid pobierany jest przez liście i korzenie rośliny, a następnie transportowany przez floem i ksylem. Substancja ta wpływa na hamowanie podziałów komórkowych oraz w pewnym stopniu proces oddychania roślin.

Substancjami czynnymi zawartymi w herbicydzie Cleravo® Flex są aminopyralid, chinomerak i imazamoks.

Środek na chwasty w rzepaku Cleravo® Flex przeznaczony jest do aplikacji przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Zalecana ilość wody: 100–400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w etykiecie produktu Cleravo® Flex.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania herbicydu Cleravo® Flex wynosi 1,4–2,0 l/ha. Natomiast maksymalna dawka wynosi 2,0 l/ha.

W przypadku rzepaku ozimego środek chwastobójczy Cleravo® Flex stosuje się w dwóch terminach:

Zabieg wiosenny

Od fazy rozety do fazy widocznego 3 międzywęźla (BBCH 30–33).

Zabieg jesienny

Od fazy liścieni rzepaku do końca fazy ósmego liścia (BBCH 10–18) rzepaku.
Natomiast w uprawie rzepaku jarego zabieg herbicydem Cleravo® Flex wykonuje się od fazy liścienie całkowicie rozwinięte do końca fazy ósmego liścia rzepaku (BBCH 10–18).

Odchwaszczanie rzepaku z Cleravo® Flex może różnić się w zależności od regionu i uprawy, na których ma być wykonany zabieg. Należy jednak zachować szczególną ostrożność i nie stosować herbicydu:

 • na odmiany wrażliwe na imazamoks,
 • na rośliny uprawne osłabione lub uszkodzonych przez suszę, choroby lub szkodniki,
 • przed spodziewanymi opadami deszczu, przymrozkami lub tuż po ich wystąpieniu,
 • w warunkach silnego wiatru.

Herbicyd Cleravo® Flex można stosować w uprawie rzepaku ozimego oraz jarego. Jednakże muszą to być odmiany rzepaku Clearfield®, odporne na imazamoks zawarty w tym środku.

 • opracowany na podstawie technologii Clearfield®,
 • zapewnia kompleksową eliminację szerokiego spektrum chwastów w uprawach rzepaku,
 • gwarantuje zwalczanie nawet do 100% gatunków wysokoerukowych, które są szczególnie problematyczne,
 • posiada szerokie okno aplikacji, co daje rolnikom pełną swobodę w wyborze terminu stosowania.

Herbicyd Cleravo® Flex stosuje się jako:

Oprysk na chwasty jednoliścienne w rzepaku tj. samosiewy zbóż, w tym samosiewy pszenicy i samosiewy jęczmienia,

Oprysk na chwasty dwuliścienne w rzepaku tj.:

 • chaber bławatek,
 • dymnica pospolita,
 • gorczyca polna,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • komosa biała,
 • mak polny,
 • maruna nadmorska,
 • niezapominajka polna,
 • przytulia czepna,
 • rdest powojowy,
 • rumian polny,
 • rumianek pospolity,
 • rzodkiew świrzepa,
 • tasznik pospolity,
 • tobołki polne,
 • bodziszek drobny,
 • przetacznik perski,
 • przetacznik polny,

Informacje o dostępnych opakowaniach można uzyskać u producenta lub dostawcy poprzez zakładkę Kontakt .

Okres karencji dla herbicydu Cleravo® Flex nie jest wymagany.

Top