Produkty

Kompetencja w ochronie roślin

Jednym z najważniejszych elementów efektywnej ochrony przed patogenami, szkodnikami i chwastami jest odpowiedni dobór środków ochrony roślin.

Dlatego też wybór najlepszych i najskuteczniejszych preparatów oraz ich właściwe stosowanie zapenia w dużej mierze sukces produkcji.
Firma BASF od wielu lat oferuje producentom jedne z najlepszych preparatów do chemicznej ochrony plantacji. Skuteczność tych preparatów w dużym stopniu przyczynia się do uzyskiwania wysokich oraz bardzo dobrych jakościowo plonów.

Produkty od A do Z

Produkty od A do Z

Etykiety rejestracyjne i karty charakterystyki

Właściwie dobrana ochrona fungicydowa jest jednym z głównych elementów mogących decydować o wysokości i jakości plonu.

Podstawowym zabiegiem chemicznej ochrony roślin jest zabieg zwalczania chwastów.

W planowaniu systemów ochrony roślin należy pamiętać o doborze bezpiecznych insektycydów

Środki z grupy regulatorów wzrostu powinny być dopełnieniem właściwie dobranej ochrony roślin.

Zaprawianie ziarna siewnego jest pierwszym podstawowym zabiegiem w ochronie roślin.

Wykorzystując inhibitory ureazy i nitryfikacji możemy ograniczyć straty, uzyskać wyższy i lepszej jakości plon.

Biologiczne rozwiązania wspomagające ochronę upraw

Top