BASF Agricultural Solutions

Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza

Dlaczego
#PotrzebujemyRównowagi

>>Sprawdź<<

praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zaprawy nasienne

Często spotykanym problemem w uprawie roślin rolniczych jest obecność chorób grzybowych już na etapie przygotowania materiału siewnego. Choroby grzybowe ograniczają wschody, a także opóźniają lub uniemożliwiają przejście roślin w kolejne fazy rozwojowe i obniżają ich odporność na stres biotyczny i abiotyczny. Ich obecność ostatecznie prowadzi do znacznej obniżki jakości i wielkości plonu. Skuteczna ochrona roślin przekłada się na ochronę zysków, dlatego w celu zapewniania odpowiedniej ochrony fungicydowej roślinom rolniczym stosuje się zaprawy nasienne.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dostępnych zapraw do nasion przeznaczonych do ochrony wybranych gatunków roślin uprawnych.

Top