BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zaprawy nasienne

Często spotykanym problemem w uprawie roślin rolniczych jest obecność chorób grzybowych już na etapie przygotowania materiału siewnego. Choroby grzybowe ograniczają wschody, a także opóźniają lub uniemożliwiają przejście roślin w kolejne fazy rozwojowe i obniżają ich odporność na stres biotyczny i abiotyczny. Ich obecność ostatecznie prowadzi do znacznej obniżki jakości i wielkości plonu. Skuteczna ochrona roślin przekłada się na ochronę zysków, dlatego w celu zapewniania odpowiedniej ochrony fungicydowej roślinom rolniczym stosuje się zaprawy nasienne.

Zapraszamy do zapoznania się z listą dostępnych zapraw do nasion przeznaczonych do ochrony wybranych gatunków roślin uprawnych.

Systiva® 333 FS

Systiva® 333 FS

Pierwszy bezopryskowy fungicyd w zbożach ozimych i jarych

Zobacz więcej
Kinto Plus

Kinto Plus

Korzyści plus zyski pod ochroną

Zobacz więcej

Choroby zwalczane przez zaprawianie ziarna

Zobacz więcej

Produkcja dobrego materiału siewnego

Zobacz więcej

Wybór odmiany – ważny element agrotechniki

Zobacz więcej

Techniki zaprawiania nasion

Zobacz więcej
Systiva – oszczędność i wysoki plon

Systiva – oszczędność i wysoki plon

Zobacz, jaki efekt przyniosło zastosowanie zaprawy nasiennej Systiva.

Zobacz więcej

Zaprawianie materiału siewnego jest niezwykle ekonomicznym sposobem ochrony roślin przed sprawcami chorób grzybowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników opracowaliśmy wysokiej jakości zaprawy do nasion, przeznaczone do zaprawiania materiału siewnego roślin uprawnych. Stosowanie zapraw nasiennych wpływa korzystnie na proces kiełkowania roślin oraz umożliwia ich prawidłowy rozwój w początkowych fazach rozwoju. Zaprawianie materiału siewnego wpływa również korzystnie na zdrowotność i kondycję roślin rolniczych.

Zaprawy nasienne w znacznym stopniu ograniczają występowanie chorób grzybowych, do których zalicza się m.in. mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, pasiastość liści, septoriozę liści oraz głownię pylącą, pleśń śniegową i zgorzel siewek. Zaprawy do nasion w wielu przypadkach stanowią jedyny skuteczny sposób ochrony roślin przed chorobami grzybowymi.

Top