BASF Agricultural Solutions
revylucja
Rozwiązania dla Rolnictwa

Katalog produktów - BASF Agricultural Solutions

Agrofagi to groźne patogeny, szkodniki oraz chwasty, które w znacznym stopniu mogą obniżać plony roślin użytkowych. W naszym Atlasie chwastów, chorób grzybowych i szkodników znajdziesz informacje na temat najpopularniejszych agrofagów występujących w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Odnajdziesz tutaj również przydatne wiadomości na temat agrofagów atakujących uprawy pod osłonami, a także rośliny ozdobne i szkółki leśne drzew iglastych oraz liściastych. Nasz Atlas wychodzi naprzeciw oczekiwaniom praktyków, pozwalając na identyfikację większości agrofagów pojawiających się na polach uprawnych. W Atlasie omówiona została m.in. charakterystyka najważniejszych chwastów/chorób/szkodników, ich występowanie i znaczenie, okres wykrywania, objawy, a także metody ich zwalczania. Ponadto opisy wzbogacają kolorowe fotografie, na których przedstawiono omawiane agrofagi. Dzięki Atlasowi zarówno rolnik, jak również doradca rolny nie będzie musiał przeszukiwać obszernych baz danych (często również zagranicznych), by rozpoznać zaobserwowanego w uprawie agrofaga.
Top