Herbicydy

Herbicydy to stosowane w uprawach rolniczych czy sadowniczych środki do zwalczania chwastów. Poszczególne różnią się między sobą sposobem działania oraz wykorzystania. Regularne stosowanie herbicydów umożliwia pozbycie się szkodliwych chwastów, co zapobiega obniżeniu potencjału plonotwórczego uprawianych roślin.

Jak działa herbicyd?

Środki chwastobójcze dzielą się na różne typy w zależności od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Ze względu na zakres działania dzielą się na totalne oraz selektywne, natomiast ze względu na sposób użycia wyróżniamy herbicydy dolistne bądź doglebowe.

Herbicydy selektywne

Selektywne zwalczanie chwastów to chemiczne działanie na poszczególne gatunki niepożądanych roślin, bez szkody dla docelowej uprawy. W związku z koniecznością zachowania wybiórczości, herbicydy selektywne są przeznaczone do konkretnych upraw.

Herbicydy totalne

Stosowanie nieselektywnych środków chwastobójczych pozwala w wielu sytuacjach osiągnąć najlepsze efekty. Najczęściej są wykorzystywane do dokładnego oczyszczenia nieużytków rolnych lub przed założeniem nowej plantacji. Herbicydy totalne umożliwiają efektywne wyeliminowanie wszystkich roślin znajdujących się na danym terenie.

Herbicydy doglebowe

Doglebowy środek chwastobójczy wnika bezpośrednio w glebę, gdzie pobierany jest przez korzenie, liście oraz pęczniejące nasiona chwastów. Dzięki temu herbicydy doglebowe zwalczają niechciane rośliny jeszcze przed wschodem oraz zapobiegają ponownemu zachwaszczeniu uprawy. Aby osiągnąć oczekiwany efekt, trzeba jednak zapewnić właściwe warunki podczas aplikacji. Mimo restrykcji związanych m.in. z terminowością doglebowe preparaty chwastobójcze cieszą się dużym uznaniem.

Herbicydy dolistne

Dolistne opryski chwastobójcze mogą być stosowane samodzielne lub być późniejszym uzupełnieniem zabiegu doglebowego. Są one pobierane przez liście niechcianych roślin, co umożliwia ich szybką eliminację.

 • Herbicydy na chwasty jednoliścienne

Preparaty na chwasty jednoliściennne uniemożliwiają rozwój gatunków z tej grupy, eliminując je całkowicie z danej uprawy. Doskonale działają m.in. na samosiewy zbóż, miotłę zbożową, chwastnicę jednostronną, perz czy różne gatunki traw.

 • Herbicydy na chwasty dwuliścienne

Środki chwastobójcze do gatunków dwuliściennych zwalczają szkodliwe rośliny z rzędu dwulistnego, które powszechnie występują w uprawach rolniczych i ogrodniczych. Regularne stosowanie tych herbicydów zaburza procesy rozwojowe chwastów, powodując ich całkowitą eliminację. Oczyszczają uprawy z takich gatunków jak: komosa, mak polny, tasznik pospolity, dymnica pospolita, maruna bezwonna czy jasnota purpurowa.

Herbicydy – rodzaje środków na chwasty

Herbicydy kontaktowe

Kontaktowe preparaty chwastobójcze działają bezpośrednio w miejscu oprysku – na wybrane części roślin. Nie przemieszczają się w tkankach roślin, niszcząc jedynie naziemne elementy chwastów. Ich zastosowanie niesie za sobą ryzyko ponownego rozwoju szkodliwych gatunków w następnych sezonach. Plusem tego rodzaju herbicydu jest szybki efekt działania.

Herbicydy układowe (systemiczne)

Chwastobójcze środki ochrony roślin o działaniu układowym są wchłaniane przez tkanki chwastów, co umożliwia zwalczenie ich od środka. Opryski zaburzają procesy życiowe szkodliwej rośliny, prowadząc do jej obumarcia. Efekt działania herbicydu układowego widoczny jest nieco później niż w przypadku środka kontaktowego, jednak jego działanie odznacza się wyższą skutecznością.

Kiedy stosować herbicyd?

Istnieje wiele środków chwastobójczych, które różnią się między sobą sposobem oraz zakresem działania. Ze względu na to, termin aplikacji herbicydu zależny jest od wielu czynników, w tym od efektu, jaki chcemy uzyskać.

Można uznać za regułę, że jeśli zależy nam na łatwym i skutecznym zwalczeniu chwastów, warto wykonać oprysk jak najwcześniej. Herbicydy totalne mają zastosowanie jeszcze przed siewem, a pozostałe we wczesnych fazach rozwoju szkodliwych roślin. Wyjątek stanowią herbicydy dolistne – aby ich działanie było skuteczne, chwasty muszą uprzednio wzejść.

Nie ma jednak sztywnych terminów aplikacji, które sprawdzą się przy wszystkich preparatach chwastobójczych, dlatego musimy stosować się do zaleceń z etykiety konkretnego produktu.

Który herbicyd wybrać – jesienny czy wiosenny?

Wszystkie środki chwastobójcze przechodzą rejestrację, poprzedzoną badaniami. Dzięki nim zostaje wyznaczony termin aplikacji preparatu, określony na podstawie fazy wzrostu rośliny – skali BBCH. W efekcie otrzymujemy jednoznaczny przydział herbicydu – jesienny lub wiosenny.

Herbicydy jesienne

Jak nazwa wskazuje, herbicydy te są przeznaczone do stosowania jesienią. Wykonanie oprysków chwastobójczych jesienią pozwala zahamować rozwój chwastów we wczesnych fazach. Przeznaczone są do takich upraw jak zboża ozime czy rzepak, ponieważ wiosną rośliny te musiałyby konkurować z wyrośniętymi już chwastami o składniki odżywcze oraz światło.

Herbicydy wiosenne

Wiosenne środki chwastobójcze wykorzystywane są w uprawie kukurydzy oraz innych roślin jarych. Zazwyczaj nie stosuje się ich do ozimin, ponieważ aby herbicydy były skuteczne, opryski powinny zostać wykonane w możliwie najwcześniejszych terminach. Sprawdzą się zarówno do zabiegów podstawowych, jak i uzupełniających.

Jak długo wchłania się oprysk herbicydowy?

Spośród wielu istniejących herbicydów, każdy z nich ma inne właściwości fizyko-chemiczne. Zależą one od wielu czynników m.in. substancji czynnej wraz z substancjami towarzyszącymi zawartymi w preparacie, ale także od warunków atmosferycznych. W efekcie czas, w jakim chwasty pobierają herbicyd, różni się w zależności od użytego preparatu.

Wiele środków chwastobójczych wchłania się w przeciągu 1-2 godzin od zastosowania, natomiast najwolniej wnikającym zajmuje to 6-8 godzin. Mimo to nawet preparaty chwastobójcze z tą samą substancją czynną mogą mieć zupełnie inny czas wchłaniania, dlatego podstawowym źródłem informacji powinna być etykieta produktu.

Podany czas to minimalny okres, w którym pogoda powinna być bezdeszczowa. Sytuacja różni się jedynie w przypadku herbicydów doglebowych – umiarkowane (ale nie intensywne) opady pomagają dotrzeć substancjom aktywnym do nasion chwastów.

Środki chwastobójcze w naszej ofercie

Producent BASF ma szeroką ofertę środków ochrony roślin do stosowania na chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawach zarówno rolniczych, jak i sadowniczych.Posiadamy herbicydy do stosowania w takich uprawach jak:

 • burak,
 • kukurydza,
 • owoce,
 • rośliny strączkowe,
 • rzepak,
 • soja,
 • tytoń,
 • warzywa,
 • zboża,
 • ziemniaki.

Wśród oferowanych preparatów chwastobójczych mamy herbicydy totalne i herbicydy selektywne, z możliwością zastosowania na różne sposoby – dolistnie oraz doglebowo z działaniem kontaktowym lub układowym. Niektóre z nich odznaczają się złożonym działaniem.

Gdzie kupić herbicydy BASF?

Środki chwastobójcze BASF dostępne są w sprzedaży u naszych dystrybutorów. W celu uzyskania informacji o produktach można skontaktować się z naszymi partnerami handlowymi lub bezpośrednio z przedstawicielami handlowymi BASF.

Źródła

 • Choroszewski P., Herbicydy w ziemniakach, “Ziemniak Polski”, 1992, nr 1
 • Franek M., Reakcja rzepaku jarego na herbicydy na polu zachwaszczonym i bez chwastów, “Rośliny Oleiste” Tom XIX, 1998
 • Lipecki J., Herbicydy w sadownictwie, “Postępy Nauk Rolniczych 10,1963 nr 1
 • Strzelec A., Wpływ właściwości gleb na reakcje ich mikroflory na herbicydy, “Roczniki Gleboznawcze” T. XXXVII, 1986, nr 1, s. 129-138
 • Urbanowicz, J. Herbicydy do walki z chwastami na plantacjach ziemniaka, “Ziemniak Polski” 24, 2014, nr 2

Top