BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Herbicydy

Odpowiednio dobrany program ochrony roślin przed chwastami to bardzo ważny krok do osiągnięcia wysokich plonów. Wychodząc naprzeciw problemom rolników opracowaliśmy środki chwastobójcze, których zadaniem jest ochrona plantacji przed niepożądanym zachwaszczeniem, a także związanym z nim spadkiem plonowania roślin użytkowych.

Oferujemy herbicydy przeznaczone do eliminacji chwastów występujących na polach uprawnych zbóż jarych i ozimych, w użytkach zielonych, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków i buraków cukrowych, a także upraw warzywniczych oraz sadowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą dostępnych herbicydów.

Opracowane przez nas środki chwastobójcze przeznaczone są do stosowania zarówno przed rozpoczęciem uprawy (przedsiewne i przedwschodowe), jak również do stosowania pogłównego. Wykazują one działanie dolistne oraz doglebowe. Preparaty przeznaczone do zwalczania chwastów na plantacji mogą działać kontaktowo lub układowo. Stosowanie środków chwastobójczych może zapewnić uprawianym roślinom znacznie lepszy rozwój i wegetację poprzez eliminację konkurencji ze strony chwastów.

Herbicydy kontaktowe prowadzą do uszkodzenia chwastów w miejscu zetknięcia się rośliny z cieczą roboczą. Skuteczność herbicydów kontaktowych zależy od dokładności pokrycia niepożądanych roślin stosowanym środkiem oraz warunków atmosferycznych panujących w trakcie oraz bezpośrednio po zakończonym zabiegu. Są one nieselektywne – niszczą część nadziemną rośliny. Herbicydy układowe natomiast stosowane są doglebowo lub dolistnie i działają od środka. Stosowanie środków chwastobójczych o działaniu układowym niszczy zarówno część nadziemną, jak również system korzeniowy chwastów.

Top