BASF Agricultural Solutions
basf silni razem
Rozwiązania dla Rolnictwa

Bio-insektycydy

Coraz częściej w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywniczych wykorzystywane są metody biologicznej ochrony roślin. Jedną z nich jest biologiczne zwalczanie szkodników, które polega na znalezieniu naturalnych wrogów danego szkodnika i przeniesienia go w określone miejsce na plantacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników opracowaliśmy preparaty biologiczne przeznaczone do zwalczania groźnych szkodników upraw roślin użytkowych, które często przyczyniają się do spadku jakości oraz wielkości plonu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą dostępnych środków przeznaczonych do biologicznego zwalczania szkodników oraz z ich kartą charakterystyki.

Wyróżnia się trzy główne kierunki zagospodarowania organizmów pożytecznych: introdukcję, kolonizację oraz ich ochronę. Introdukcja polega na wprowadzeniu danego organizmu na teren, na którym do tej pory nie występował. Kolonizacja wiąże się z wprowadzeniem organizmu pożytecznego na plantację w momencie wystąpienia zagrożenia. Ochrona pożytecznych organizmów wymaga prowadzenia działań, których celem jest rozwój populacji pożytecznych organizmów. Dzięki tym działaniom biologiczne zwalczanie szkodników może przynieść zamierzony skutek.

Biologiczne zwalczanie szkodników pomoże ograniczyć liczbę oprysków przeciwko szkodnikom roślin uprawnych, a tym samym obniżyć koszty ponoszone na ochronę roślin, zużycie sprzętu oraz paliwa. Ponadto biologiczne zwalczanie organizmów szkodliwych nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo pszczół i innych owadów pożytecznych.

Top