Etykiety środków ochrony roślin

W Polsce stosować można wyłącznie te środki ochrony roślin, które zostały dopuszczone do użytku przez MRiRW. Przed wykonaniem zabiegu z wykorzystaniem środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą oraz kartą charakterystyki. Znaleźć można tam informacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego oraz bezpiecznego stosowania preparatu. Na etykiecie podane jest również, w jaki sposób należy aplikować dany środek, by zapewnić efektywną produkcję żywności z jednoczesnym poszanowaniem środowiska.

Jeśli nie możesz znaleźć etykiety któregoś z produktów, sprawdź na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa .

Produkt Karta charakterystyki Etykieta
Top