Regalis PLUS 10 WG

Zbieraj plusy cały rok!

Regalis PLUS 10 WG

Zbieraj plusy cały rok!


Zalety produktu Regalis PLUS 10 WG

 • nowa formulacja - nie wymaga dodatku kwasu cytrynowego
 • oszczędność czasu i kosztów cięcia
 • wyższy plon i lepsza jakość owoców
 • stymulacja wewnętrznych mechanizmów obronnych rośliny

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Regalis Plus 10 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 100.0 g/kg proheksadion wapnia

Sposób działania

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.

Ogólne

Nazwa Regalis Plus 10 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 100.0 g/kg proheksadion wapnia

Sposób działania

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin.

Dlaczego Regalis Plus 10 WG?

Regalis Plus 10 WG - zbieraj plusy cały rok!

Regalis® Plus 10 WG należy do grupy regulatorów wzrostu, ale korzyści z jego stosowania można obserwować w sadzie podczas całego sezonu, a nawet w kolejnych latach. Ograniczając wzrost pędów, przyczynia się do kształtowania korony drzewa oraz regulacji szlaków metabolicznych roślin. Efekty działania produktu są widoczne w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, począwszy od okresu kwitnienia poprzez zbiory, cięcie zimowe, a kończąc na kwitnieniu w roku następnym.

Wieloletnie badania europejskie wykazały, że stosowanie produktu Regalis Plus 10 WG pozwala zredukować długość pędów nawet o 42%.

Działanie produktu

Mechanizm działania

Substancją czynną produktu Regalis® Plus 10 WG jest proheksadion wapnia. Ma on strukturę chemiczną podobną do naturalnie występujących w roślinie kwasów 2-oksyglutarowego i askorbinowego. Dzięki temu może zastępować ich miejsce w procesach biochemicznych zachodzących w roślinie. Zastosowanie proheksadionu zawartego w produkcie Regalis® Plus 10 WG powoduje w roślinie:

 • modyfikację biosyntezy giberelin – zmiana szlaków metabolicznych w produkcji giberelin. Zahamowana jest produkcja GA1 odpowiedzialnej za wzrost wegetatywny. Oprócz ograniczenia wzrostu obserwuje się podwyższoną produkcję GA4, która zapobiega ordzawieniu owoców;
 • zaburzenie syntezy etylenu – redukcja tworzenia etylenu w warunkach stresowych dla rośliny, co zapobiega procesowi zrzucania zawiązków w początkowej fazie rozwoju lub zahamowania przyśpieszonego dojrzewania owoców pod koniec okresu wegetacyjnego;
 • modyfikację syntezy flawonoidów – dzięki temu stymulowane są naturalne procesy odpornościowe rośliny. Drzewo utrzymuje lepszą kondycję pod presją niesprzyjających warunków, takich jak infekcja, przymrozek.

Dzięki nowej formulacji uzyskujemy lepszy efekt kondycjonowania wody. Prowadzi to do zmniejszenia twardości wody, dzięki czemu szybciej następuje zaktywizowanie proheksadionu (tylko wolny proheksadion jest aktywny w roślinie).

Wbudowany środek zakwaszający redukuje pH wody, co wspomaga rozpuszczalność cząsteczki proheksadionu wapnia oraz poprawia wchłanianie roztworu roboczego przez roślinę.

Mechanizm działania w roślinie

Regalis® Plus jest wchłaniany przez powierzchnię liścia i transportowany w obrębie pędu w sposób akropetalny (do góry i na zewnątrz). Nie jest on produktem systemicznym, substancja czynna nie przemieszcza się w roślinie, dlatego ważne jest równomierne rozprowadzenie produktu po całym drzewie. Kluczowe jest zastosowanie pierwszej dawki Regalisu® Plus 10 WG w odpowiedniej fazie wzrostu rośliny, 3–5 liści w pełni rozwiniętych na pędzie, aby mogło nastąpić prawidłowe pobranie i przemieszczenie w roślinie.

Regalis® Plus 10 WG hamuje wzrost wegetatywny pędów, poprzez zmianę w procesie syntezy giberelin w roślinie.

Wieloletnie obserwacje pokazują – brak wzrostu kompensacyjnego roślin nawet po przerwaniu długotrwałego stosowania środka Regalis® Plus 10 WG.

Wpływ produktu na roślinę

Poprawa podtrzymania zawiązków

Poprawa podtrzymania zawiązków

Poprawa zawiązywania owoców związana jest z blokowaniem syntezy etylenu. W warunkach stresowych (przymrozki, susza) roślina wykazuje tendencję do nadprodukcji etylenu, co w efekcie prowadzi do nadmiernego opadania zawiązków lub przyspiesza proces dojrzewania owoców.

Uwaga! W przypadku odmian wykazujących tendencję do nadmiernego zawiązywania owoców takich jak:

Gala, Šampion, Pinova zalecamy stosowanie produktu Regalis® Plus 10 WG tylko w latach wyjątkowo niesprzyjających zawiązywaniu owoców.

Najlepszy efekt podtrzymania owoców uzyskujemy wykonując 3. zabieg produktem Regalis® Plus 10 WG w fazie „balona”.

Stymulacja wewnętrznych mechanizmów obronnych rośliny

Poprawia odporność drzew na wtórne porażenie zarazą ogniową

Regalis® Plus 10 WG pomaga w ochronie drzew przed wtórnymi infekcjami zarazy ogniowej, co zostało POTWIERDZONE NOWĄ REJESTRACJĄ na terenie Polski.

Mechanizm działania produktu Regalis® Plus 10 WG

Modyfikacja syntezy związków fenolowych prowadzi do powstania 3-deoksyfl awonoidów o właściwościach ograniczających rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych.

Poprawia odporność drzew na porażenie mączniakiem i parchem

W wyniku zmian w flawonoidów wzmocniona jest naturalna odporność drzew, dzięki czemu są one mniej podatne na patogeny. Porównując drzewa zabezpieczone jedynie środkami fungicydowymi z drzewami, które traktowane były dodatkowo produktem Regalis® Plus 10 WG, zauważamy znaczną poprawę skuteczności w walce z najważniejszymi chorobami, takimi jak mączniak jabłoni i parch jabłoni.

Wyniki wieloletnich badań prowadzonych we Francji wykazały, że Regalis® Plus 10 WG skutecznie pomaga ograniczyć zasiedlenie drzew przez szkodniki. W przypadku inwazji mszyc odnotowano zmniejszenie opanowania nawet o 64%. Zaobserwowano również znaczące, nawet 4-krotne zmniejszenie liczby jaj przędziorków na liściach.

Badania wdrożeniowe wykazały, że drzewa traktowane produktem Regalis® Plus 10 WG są bardziej odporne na atak szkodników, takich jak mszyce czy przędziorki. Jest to przede wszystkim związane z wcześniejszym zakończeniem wzrostu pędów.

Szybciej ulegają one zdrewnieniu, co sprawia, że szkodnikom jest trudniej wkłuć się w roślinę i pobrać z niej składniki odżywcze.

Wpływ na poprawę plonowania drzew w młodych sadach

Wyższy plon z młodych drzew

Problem zawiązywania wystarczającej ilości pąków kwiatowych i zawiązków owocowych jest szczególnie istotny w przypadku młodych drzew. W pierwszych latach młode drzewa mają naturalną tendencję do silnego wzrostu wegetatywnego, kosztem zawiązywania pąków kwiatowych. Wieloletnie badania jednoznacznie wykazują, że zawiązywanie owoców w nowo założonych sadach może ulec znaczącej poprawie po stosowaniu produktu Regalis® Plus 10 WG.

Zaobserwowano dwie korzyści ze stosowania preparatu w nowo założonych sadach.

 • Mniej problemów z naprzemiennym owocowaniem.
 • Drzewa rozpoczynają owocowanie wcześniej i uzyskują o kilkadziesiąt procent wyższe plony.

Wpływ na poprawę jakości owoców

Poprawia wybarwienie owoców

Regalis® Plus 10 WG, dzięki hamowaniu wzrostu pędów poprawia doświetlenie wewnętrznych partii drzew. Skutkuje to lepszym dostępem światła do owoców w czasie ich dojrzewania, a co za tym idzie – ich lepszym wybarwianiem. Powszechnie wiadomo, że owoce lepiej wybarwione uzyskują nawet do kilkunastu procent wyższą cenę rynkową. Wyniki badań potwierdzają, że owoce z drzew traktowanych Regalisem® Plus 10 WG mają do 10% więcej powierzchni wybarwionej w porównaniu do kontroli. Dodatkowo pozytywnie wpływa na redukcję ordzawienia.

Wpływ na poprawę przechowywania owoców

Polepsza zdolności przechowalnicze owoców

Stosowanie produktu Regalis® Plus 10 WG poprawia zdolności przechowalnicze jabłek poprzez ograniczenie syntezy etylenu oraz poprawę zaopatrzenia owoców w wapń. Dzięki temu uzyskujemy nawet do 50% mniejsze straty owoców po przechowaniu.

Redukcja czasu i kosztów cięcia

Stosowanie Regalis® Plus 10 WG daje wymierną oszczędność kosztów cięcia

Regalis® Plus 10 WG ogranicza wzrost pędów o 57%, przez co zapotrzebowanie na prace związane z cięciem ulega znaczącej redukcji. Badania prowadzone przez Instytut Ekonomiki Produkcji w Holandii wykazały, że w sadach, gdzie stosowany był Regalis® Plus 10 WG, czas cięcia zmniejszył się o 37%, co przekłada się na znaczące oszczędności nakładów finansowych ponoszonych na prawidłowe cięcie sadu.

Optymalny czas aplikacji

Zalecenia stosowania w zależności od odmiany jabłoni

Regalis® Plus 10 WG jako regulator wzrostu powinien być stosowany na wszystkie silnie i średnio rosnące odmiany jabłoni.

W przypadku, gdy Regalis® Plus 10 WG stosowany jest do podtrzymania zawiązków, rekomendujemy następujący sposób postępowania.

Odmiany, w których stosowanie produktu Regalis® Plus 10 WG powinno być podstawowym, regularnym zabiegiem w prowadzeniu nowoczesnego sadu:

 • grupa Jonagoldów
 • Mutsu
 • Ligol
 • Gloster

Umiarkowanie rosnące odmiany, o drobnych owocach wymagają stosowania produktu Regalis® Plus 10 WG w szczególnych warunkach (bardzo słabe kwitnienie, przymrozki). Do tej grupy odmian należą:

 • grupa Gali
 • Pinova
 • Šampion

Są to silnie rosnące odmiany, z dużą tendencją do przemiennego owocowania. Charakteryzują się również podatnością na nadmierne zrzucanie zawiązków.

Prawidłowe przygotowanie zabiegu

Bardzo ważną informacją praktyczną jest sposób prawidłowego przygotowania roztworu roboczego. Jak zatem przygotować roztwór do zabiegu, aby maksymalnie wykorzystać właściwości Regalisu Plus? Oto kilka najważniejszych zasad:

 • Do pełnego rozpuszczenia preparatu potrzebne jest kilka minut.
 • Nie przygotowuj mieszaniny wstępnej!
 • Napełnij zbiornik do ¾ objętości i uruchom mieszadło.
 • Usuń sito i wsyp obliczoną ilość produktu Regalis Plus do zbiornika. Uwaga: usunięcie sita zapewnia pełne rozpuszczenie się preparatu. Czas konieczny wymagany do pełnego rozpuszczenia to kilka minut. W przypadku, gdy środek zostanie wsypany na sito i tylko przelany, preparat nie rozpuści się w całości, i uzyskamy zbyt niskie stężenie substancji czynnej w roztworze roboczym.
 • Kontynuuj mieszanie i umieść sito z powrotem w otworze zbiornika.
 • Dopełnij zbiornik wodą i rozpocznij zabieg.

Mieszalność z innymi środkami ochrony

Regalis® Plus 10 WG – rejestracja w gruszy

Podstawowym założeniem stosowania produktu Regalis® Plus 10 WG w gruszy jest poprawa plonowania poprzez stymulację tworzenia pąków kwiatowych na kolejny sezon.

Top