BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Scala

Fungicydy

Zalety produktu

  • Skorzystaj z uniwersalnego rozwiązania – szeroki zakres stosowania w warzywach, roślinach jagodowych i sadowniczych
  • Zyskaj zdrowe uprawy – specjalista na szarą pleśń
  • Bądź niezależny od pogody – działa już od 5°C
  • Łatwiej zarządzaj strategią antyodpornościową
  • Chroń skutecznie także przed chorobami przechowalniczymi

Szczegóły

Nazwa Scala
Formulacja Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
Substancja biologicznie czynna: 400 g/l pirymetanil

Agrest

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 l/ha BBCH 19 - 48 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 71 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch gruszy 1.0 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 1,5 l/ha BBCH 79 - 89 Max. 3 zab.
Parch jabłoni 1 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 85 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza naci marchwi 2,0 l/ha BBCH 20 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 71 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 l/ha BBCH 19 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 10 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 10 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 55 - 89 Max. 3 zab.
Nazwa Scala
Formulacja Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC)
Substancja biologicznie czynna: 400 g/l pirymetanil
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 l/ha BBCH 19 - 48 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 71 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 79 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Parch gruszy 1.0 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 1,5 l/ha BBCH 79 - 89 Max. 3 zab.
Parch jabłoni 1 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 60 - 85 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza naci marchwi 2,0 l/ha BBCH 20 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 71 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 50 - 89 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,0 l/ha BBCH 19 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 10 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 10 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 2,0 l/ha BBCH 55 - 89 Max. 3 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Dlaczego Scala?

Scala® to wszechstronny fungicyd o działaniu powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawie roślin jagodowych, sadowniczych i warzywnych. Zawiera pirymetanil, który jest szczególnie skuteczny w ochronie roślin uprawnych przed szarą pleśnią. Dzięki oryginalnemu mechanizmowi działania wykazuje dobrą skuteczność w zwalczaniu patogenów z rodzaju Botrytis. Atutem środka jest także neutralność w stosunku do fauny pożytecznej oraz pszczół.

Scala® - mechanizm działania

Scala® jest fungicydem kontaktowym i translaminarnym. Mechanizm ten umożliwia szybkie wchłanianie pirymetanilu przez roślinę, co chroni substancję czynną przed spłukiwaniem.

Środek charakteryzuje się także unikalną cechą redystrybucji substancji czynnej przez efekt rozprzestrzeniających się oparów. Mechanizm taki gwarantuje skuteczność środka na powierzchniach rośliny trudno dostępnych podczas przeprowadzania zabiegu oraz chroni nowe przyrosty. Fungicyd działa profilaktycznie przez 7–10 dni oraz leczniczo zastosowany w ciągu 2-3 dni po pojawieniu się objawów infekcji.

Scala® jest bezpośrednim następcą znanego preparatu Mythos® 300 SC. Zawiera jednak większą ilość pirymetanilu w jednym litrze produktu oraz charakteryzuje się bardziej zaawansowaną formulacją.

Dzięki unikalności substancji czynnej i unowocześnionej formulacji skuteczność fungicydu jest wysoka w szerokim zakresie temperatury. Środek można stosować w zakresie od 5 do 20°C. Ważną cechą wynikającą z jakości formulacji fungicydu Scala® jest odporność preparatu na zmywanie.

Opady występujące od 1 do 2 godzin po aplikacji nie wpływają istotnie na jego skuteczność. Te cechy preparatu umożliwiają wykorzystywanie go w ochronie przed szarą pleśnią i innymi ważnymi chorobami wielu upraw warzywniczych, jagodowych oraz sadowniczych.

Scala® - skorzystaj z uniwersalnego rozwiązania

Scala® to fungicyd zarejestrowany do skutecznej ochrony wielu gatunków roślin uprawnych przed sprawcami takich chorób jak: szara pleśń, alternarioza, parch i innych ważnych gospodarczo. Łączna rejestracja dla produktu obejmuje niemal 30 upraw.

W uprawie pomidora Scala® skutecznie zwalcza sprawcę szarej pleśni. Badania i praktyka rolnicza wskazują też, że ogranicza alternariozę (działanie pozaetykietowe). Ponadto wpływa pozytywnie na plonowanie roślin pomidora oraz poprawia cechy jakościowe owoców, w tym zachowanie jędrności. Cecha ta jest wysoce pożądana zarówno w przypadku pomidorów trafiających na rynek warzyw świeżych, jak i tych przeznaczonych do przetwórstwa.

W uprawie marchwi fungicyd Scala® zarejestrowany jest do zwalczania alternariozy naci. Stosowanie produktu w programie ochrony marchwi podnosi skuteczność zwalczania alternariozy naci oraz zmniejsza ryzyko powstawania odporności patogenu na fungicydy. Fungicyd zapewnia wysoką skuteczność ochrony oraz umożliwia rozszerzenie zakresu stosowanych substancji aktywnych.

Scala® w uprawie truskawki gruntowej stanowi nie tylko ważny, ale też unikalny element ochrony roślin przed szarą pleśnią. Fungicyd ten można stosować już w temperaturze od 5°C. Włączenie go do programu ochrony umożliwia uzyskanie wysokiej zdrowotności upraw kwitnących i owocujących oraz poprawę bezpieczeństwa systemu pod kątem antyodpornościowym.

W uprawie roślin sadowniczych, jabłoni i gruszy, Scala® staje się nieocenionym sojusznikiem w zwalczaniu groźnych chorób przechowalniczych.

Scala® - chroń skutecznie przed chorobami przechowalniczymi

W uprawie roślin sadowniczych, jabłoni i gruszy, Scala® ma również zastosowanie do zabiegów przedzbiorczych. Skutecznie zwalczy najgroźniejszą chorobę przechowalniczą jaką jest gorzka zgnilizna. Pyrymetanil zawarty w produkcie jest substancją kontaktowo-wgłębną a więc po wniknięciu w głąb rośliny jest całkowicie odporny na zmywanie co jest niezwykle istotnym czynnikiem w przypadku długoterminowego przechowywania owoców.

Scala® - dodatkowy element strategii antyodpornościowej

W wielu uprawach należy stosować kilka zabiegów zwalczających choroby. FRAC zaleca przemienne stosowanie preparatów o odmiennych mechanizmach działania. Często jednak zabieg środkiem pochodzącym z tej samej grupy (choć zawierającym inną substancję czynną) powtarza się kilkakrotnie, gdyż grupa wykazuje wysoką skuteczność.

Rejestracja fungicydu Scala® do zastosowania w wielu uprawach umożliwia szerszy wybór substancji o różnych mechanizmach działania i tym samym skuteczniejszą ochronę, także w kontekście pojawiania się odporności patogenów na stosowane substancje czynne. Scala®, według klasyfikacji FRAC, należy do grupy D1 (biosynteza aminokwasów i białek, rodzina anilinopirymidyn), powinna być zatem stosowana w wielu uprawach jako skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu chorób roślin i jako element strategii antyodpornościowej.

Top