BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Signum® 33 WG

Zaawansowane technologie ochrony

Zalety produktu

  • szeroki zakres zwalczanych patogenów
  • wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych
  • perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne
  • okres prewencji dla pszczół – nie dotyczy

Szczegóły

Nazwa Signum® 33 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 267.0 g/kg boskalid, 67.0 g/kg piraklostrobina

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Bakłażan uprawiany pod osłonami

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 0,75 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,0 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końća fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Brązowa plamistość gruszy (Stemphylium) 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Mączniak rzekomy 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa Od początku do końca fazy kwitnienia
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 0,75 - 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rdza 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy zaczyna tworzyć sięgłówka do fazy gdy główka osiąga typową wielkosć i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 3 zab.
Szara pleśń 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy zaczyna tworzyć sięgłówka do fazy gdy główka osiąga typową wielkosć i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Przypąkowe zamieranie pędów 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza naci marchwi 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,75 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,75 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 51-85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,0 - 1,5 kg/ha Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 3 zab.
Zaraza ziemniaka 1,0 - 1,5 kg/ha Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 0,2% (200 g w 100 l wody) Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Zaraza ziemniaka 0,2% (200 g w 100 l wody) Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Fytoftoroza 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Rdza pora 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,1 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,18 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Rizoktonioza 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Faza 1-2 liści właściwych (BBCH 11 - 12) Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od fazy pierwszego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11 - 49) Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza ziemniaka 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typowąwielkość i kształt (BBCH 15 - 49) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,5 kg/ha Po zbiorach wypustek, w czasie wzrostu pędów (BBCH 69-93) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Plamistość liści 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Biała plamistość liści truskawki 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,25 kg/ha Od początku fazy rozwoju kwiatostanu ziemniaka (BBCH 51) do momentu rozpoczęcia dojrzewania owoców i nasion (BBCH 81). Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Nazwa Signum® 33 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 267.0 g/kg boskalid, 67.0 g/kg piraklostrobina

Środek o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 0,75 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,0 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końća fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Brązowa plamistość gruszy (Stemphylium) 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Mączniak rzekomy 1,0 kg/ha Od fazy wyraźnie widocznego 3-ciego liścia gdy 50% liści zgina się(BBCH 13-48) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa Od początku do końca fazy kwitnienia
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 0,75 - 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rdza 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy róża osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 1,0 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Czerń krzyżowych 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy zaczyna tworzyć sięgłówka do fazy gdy główka osiąga typową wielkosć i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 3 zab.
Szara pleśń 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy zaczyna tworzyć sięgłówka do fazy gdy główka osiąga typową wielkosć i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 3 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,0 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Przypąkowe zamieranie pędów 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza naci marchwi 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,75 - 1,0 kg/ha Od fazy gdy korzenie zaczynają się poszerzać do fazy gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41 - 49) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Mączniak prawdziwy 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,75 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,75 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 51-85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,0 - 1,5 kg/ha Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 3 zab.
Zaraza ziemniaka 1,0 - 1,5 kg/ha Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 0,2% (200 g w 100 l wody) Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Zaraza ziemniaka 0,2% (200 g w 100 l wody) Od fazy gdy widoczny jest pierwszy kwiatostan do fazy gdy 50% owoców uzyskuje tyową barwę (BBCH 51 - 85) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Fytoftoroza 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Rdza pora 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,1 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 0,18 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Rizoktonioza 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 0,15 kg/100 l wody Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha BBCH 13 - 47 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Faza 1-2 liści właściwych (BBCH 11 - 12) Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od fazy pierwszego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11 - 49) Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza ziemniaka 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od fazy 5-tego liścia do końca fazy, gdy korzeń osiągnie typowąwielkość i kształt (BBCH 15 - 49) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 1 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha BBCH 15 - 49 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Szara pleśń 1,5 kg/ha Po zbiorach wypustek, w czasie wzrostu pędów (BBCH 69-93) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Plamistość liści 1,5 kg/ha Od 3 liści do końca fazy, gdy zgrubienie osiągnie 70% typowej wielkości (BBCH 13 - 47) Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Antraktoza 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Biała plamistość liści truskawki 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Mączniak prawdziwy 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,8 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Alternarioza 0,25 kg/ha Od początku fazy rozwoju kwiatostanu ziemniaka (BBCH 51) do momentu rozpoczęcia dojrzewania owoców i nasion (BBCH 81). Max. 4 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Rizoktonioza 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Szara pleśń 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.
Zgnilizna twardzikowa 1,5 kg/ha Od początku do końca fazy kwitnienia Max. 2 zab.

Dlaczego Signum® 33 WG?

Signum - zalecenia w uprawie truskawki

Od 2019 r. Signum® 33 WG otrzymało rozszerzenie rejestracji w zakresie zwalczania ANTRAKNOZY TRUSKAWKI oraz ALTERNARIOZY ZIEMNIAKA

Od 2014 Signum® 33 WG uzyskało NOWĄ rejestrację do zwalczania brunatnej zgnilizny drzew pestkowych (czerśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwina, morela) oraz szarej pleśni w uprawach borówki wysokiej.

Produkt AgCelence® w przypadku pomidora

  • Uzyskujesz plon o wyższej wartości handlowej (wyższy brix, lepszy smak).
  • Zbierasz więcej.
  • Masz plon o większej trwałości pozbiorczej.
  • Twoje rośliny zyskuja wyższą odporność na warunki stresowe.

Top