Faban® 500 SC

Ochrona czysta jak kryształ i trwała jak diament!

Faban® 500 SC

Ochrona czysta jak kryształ i trwała jak diament!


Zalety produktu Faban® 500 SC

Zastosuj Faban® 500 SC – krystalicznie czysty fungicyd i:

  • Zapewnij swoim owocom długotrwałą ochronę!
  • Bądź spokojny o wyjątkową skuteczność!
  • Uniezależnij się od pogody!

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Faban® 500 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 250 g/l ditianon, 250 g/l pirymetanil

Sposób działania

Środek o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego.

Parch gruszy
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,2 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.
Parch jabłoni
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,2 l/ha BBCH 53 - 77 Max. 4 zab.

Ogólne

Nazwa Faban® 500 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 250 g/l ditianon, 250 g/l pirymetanil

Sposób działania

Środek o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego.

Back
Grusza - Parch gruszy
Dawka
1,2 l/ha
Czas stosowania
BBCH 53 - 77
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 4 zab.
Back
Jabłoń - Parch jabłoni
Dawka
1,2 l/ha
Czas stosowania
BBCH 53 - 77
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 4 zab.

Dlaczego Faban® 500 SC?

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

Faban® 500 SC to preparat stworzony z myślą o stosowaniu w najtrudniejszym i często decydującym o powodzeniu całorocznej ochrony upraw sadowniczych okresie – okresie okołokwitnieniowym. Stosując produkt w ten sposób, ochrona okołokwitnieniowa zostaje zamknięta w swoistą klamrę, zapewniającą skuteczne, stopniowe i długie działanie uwalniającego się pyrimetanilu.

System KLAMRY FABANOWEJ daje pewność, że pomimo upływu czasu od wykonania zabiegu, jego substancje czynne w formie kryształów są ciągle obecne na roślinie. Dzięki ich długotrwałemu działaniu parch jabłoni i gruszy jest aktywne zwalczany jeszcze długo po wykonaniu zabiegu.

Pyrimetanil zawarty w innych produktach działa również dobrze, ale stosunkowo krótko, ponieważ szybko odparowuje. Pyrimetanil zawarty w Fabanie uderza w parcha mocno, szybko i działa długo, nawet w wyższej temperaturze otoczenia, tj. ponad 17°C.

Zgodnie z systemem KLAMRY FABANOWEJ pierwszy zabieg wykonuje się, gdy jabłonie są w fazie różowego pąka. Drugi zaś w fazie opadania kwiatów. Dodatkowo, aby ochrona jabłoni była pełna, rekomendujemy wykonanie pomiędzy zabiegami - preparatem Faban® 500 SC zabiegu mieszaniną Delan WG (0,5 kg/ha) + Mythos (1,5 l/ha). Taka strategia aplikacji chroni rośliny przed parchem i szarą pleśnią, czyli jedną z najgroźniejszych chorób przechowalniczych.

Natychmiastowe działanie – etap 1

Faban® 500 SC to środek na parcha jabłoni i gruszy, dzięki któremu uzyskujemy bardzo silną ochronę przed potencjalnymi infekcjami natychmiast po zastosowaniu. Zawarty w kokryształach ditianon (dithianon) tworzy na powierzchni rośliny barierę ochronną. Z kolei pirymetanil w formie wolnej, stanowiący 1/3 całkowitej zawartości pirymetanilu w składzie, wnika w głąb tkanek rośliny, zapewniając ochronę wewnątrz rośliny. Dodatkowo, pirymetanil niszczy kiełkujące zarodniki parcha, jeśli ich rozwój nie trwał dłużej niż 48 godzin.

Długotrwała skuteczność – etap 2

W drugim etapie rozpoczyna się działanie kokryształów pirymetanilu. Wraz ze spadkiem stężenia tej substancji w formie wolnej, działającej na parcha szybko i skutecznie, lecz krótko, stopniowo uwalniane jest pozostałe 2/3 pirymetanilu zamkniętego w kokryształach. Dzięki temu na blaszce liściowej czy też powierzchni owoców, utrzymywany jest stały, wysoki poziom substancji aktywnej, działającej bardzo skutecznie na zarodniki parcha.

Faban® 500 SC – długotrwała ochrona przed infekcją

Badania wykazały, że w przypadku zastosowania Faban® 500 SC, ilość pirymetanilu po 8 dniach od zabiegu pozostaje na stabilnym, wysokim poziomie. Doświadczenia prowadzone m.in. w Sadzie Doświadczalnym BASF w Skowronkach k. Grójca na odmianie Gala pokazują ponadto, że po aplikacji systemu KLAMRY FABANOWEJ pozostałości pirymetanilu nie są wykrywane w owocach.

Środek grzybobójczy Faban® 500 SC to niezależność od warunków pogodowych

Fungicyd Faban® 500 SC jest preparatem na parcha jabłoni i gruszy, który może być używany w szerokim zakresie temperatury. Kokryształy zapewniają bardzo dobrą stabilność zarówno ditianonu, a szczególnie pirymetanilu. Dzięki temu Faban® 500 SC może być używany do oprysku na parcha jabłoni i gruszy zapewniając ochronę zarówno do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną wiosną, kiedy mamy do czynienia z bardzo zmienną pogodą, połączoną z dużą różnicą temperatur pomiędzy poszczególnymi dniami.

Fungicyd Faban ® 500 SC a odporność na zmywanie

Faban® 500 SC wykazuje bardzo dobrą odporność na zmywanie. Po 3 godzinach od wykonania zabiegu ryzyko zmycia preparatu z liści jest ograniczone do minimum, nawet przy opadach osiągających intensywność 30-40 l/m2. Jest to zasługą kokryształów, które rozpuszczają się powoli i są mniej podatne na zmycie przez opady atmosferyczne. Dzięki nowoczesnemu systemowi adiuwantów w formulacji Faban® 500 SC bardzo dokładnie i szybko pokrywa powierzchnię rośliny.

Rekomendowany sposób użycia fungicydu Faban® 500 SC dla warunków polskich

Kiedy stosować oprysk na parcha gruszy i jabłoni? Termin stosowania: od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości.

Ostatni zabieg na parcha gruszy lub jabłoni powinien być wykonany nie później niż 56 dni przed planowanym zbiorem owoców (karencja). W porównaniu ze stosowaniem mieszanin zbiornikowych preparatów kontaktowych z grupą AP, polecanych do stosowania do momentu kwitnienia, termin stosowania fungicydu Faban® 500 SC można wydłużyć, co najmniej do opadu czerwcowego. Preparat powinien być użyty zapobiegawczo nie częściej niż co 8 dni i 4 razy w sezonie.

badania skuteczności ochrony przed parchem

Dowiedz się więcej o działaniu Faban® 500 SC

Jakie są przyczyny nasilającego się w ostatnich 10 latach porażenia jabłoni i gruszy przez V. inaequalis i dlaczego tak trudno kontrolować tę chorobę? Oto pytania zadawane coraz częściej przez sadowników. Jest kilka powodów nasilenia występowania V. inaequalis w ostatnich sezonach. Intensywny wysiew zarodników workowych ma miejsce w okresie, gdy powierzchnia podatnej na porażenie tkanki roślinnej jest już duża, ze względu na sprzyjający wzrostowi roślin przebieg warunków atmosferycznych, tuż przed długotrwałym okresem zwilżenia. Jednoczesne wystąpienie tych trzech czynników sprzyja wystąpieniu silnych infekcji. Eksperci uważają, że głównym powodem ich nasilenia jest zwiększona w ostatnich latach ilość uwalnianych zarodników workowych w efekcie ocieplenia klimatu. W rezultacie tych zmian obserwuje się wcześniejsze pękanie pąków, kwitnienie oraz zbiór owoców, a dłuższy okres bez ochrony drzew jesienią, sprzyja rozwojowi patogena. Możliwość niezakłóconego zabiegami ochronnymi rozwoju V. inaequalis pod koniec sezonu wegetacyjnego powoduje, że wzrasta potencjał zarodników workowych na następny sezon. Ponadto wyższa temperatura powietrza w czasie infekcji pierwotnych może mieć znaczący wpływ na wzrost porażenia roślin sprawcą parcha ze względu na szybszy wzrost drzew –większą powierzchnię wrażliwej na porażenie tkanki w czasie zagrożenia infekcją. Natomiast punkty krytyczne porażenia są osiągane dużo szybciej i w mniejszych przedziałach czasowych, ponieważ zależą od temperatury.

Na podstawie wyników doświadczeń wiadomo, że obserwowany w ostatnich latach trend podwyższenia się średniej temperatury powoduje szybszy rozwój infekcji parchem gruszy lub jabłoni. Przykładowo podniesienie temperatury z 5°C do 9°C skraca czas potrzebny do wystąpienia progu krytycznego porażenia z 26 do 15 godzin, a więc szybsze wystąpienie infekcji aż o 40%. W takiej sytuacji zwalczanie parcha gruszy i jabłoni wymaga doboru preparatów najskuteczniejszych.

Ile kosztuje fungicyd Faban® 500 SC?

Cena fungicydu Faban® 500 SC może być zróżnicowana w zależności od dystrybutora i wielkości opakowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawicieli handlowych BASF i dystrybutorów.

Gdzie kupić fungicyd Faban® 500 SC?

Produkt Faban® 500 SC można zakupić u autoryzowanych dostawców, sklepów ogrodniczych lub bezpośrednio od producenta.

Opinie na temat fungicydu Faban® 500 SC

Środek grzybobójczy Faban® 500 SC cieszy się pozytywnymi opiniami wśród sadowników, co jest potwierdzeniem jego skuteczności w zwalczaniu parcha gruszy i jabłoni.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Faban® 500 SC to środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym i wgłębnym. Preparat ten chroni jabłonie i grusze przed parchem. Substancje czynne zawarte w Faban® 500 SC, czyli ditianon i pirymetanil, tworzą barierę ochronną na powierzchni rośliny i penetrują w głąb tkanek, zwalczając grzyby oraz niszcząc kiełkujące zarodniki parcha.

Substancje czynne w Faban® 500 SC to ditianon (związek z grupy antrachinonów) w stężeniu 250 g/l (21,9%) oraz pirymetanil (związek z grupy anilinopyrimidyn) również w stężeniu 250 g/l (21,9%).

Fungicyd Faban® 500 SC jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego na jabłonie i grusze. Zalecane jest stosowanie zapobiegawcze od fazy pękania pąków do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie to 4, a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić co najmniej 8 dni.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania Faban® 500 SC to 1,2 l/ha.

Fungicyd Faban® 500 SC stosuje się od fazy pękania pąków jabłoni lub gruszy do momentu, kiedy zawiązki osiągną 70% docelowej wielkości.

Faban® 500 SC może być stosowany w różnych warunkach atmosferycznych, zapewniając skuteczną ochronę zarówno do ochrony pąków, liści, jak i owoców. Szczególnie dobrze sprawdza się w okresie silnych infekcji pierwotnych późną wiosną.

Fungicyd Faban® 500 SC może być stosowany w szerokim zakresie temperatury, nawet w wyższych temperaturach otoczenia, przekraczających 17°C.

Fungicyd Faban® 500 SC jest przeznaczony do stosowania w uprawach sadowniczych tj. jabłonie i grusze.

Rekomenduje się mieszanie Faban® 500 SC z innymi środkami chemicznymi, takimi jak Delan® 700 WG i Mythos, aby uzyskać pełną ochronę przed parchem i szarą pleśnią.

  • Długotrwała ochrona przed infekcją.
  • Skuteczność działania nawet w wyższych temperaturach.
  • System "KLAMRY FABANOWEJ" zapewnia długotrwałe działanie substancji czynnych.
  • Odporność na zmywanie, co minimalizuje ryzyko zmycia preparatu z liści.
  • Możliwość stosowania w różnych warunkach atmosferycznych.

Faban® 500 SC zwalcza parcha jabłoni i gruszy, zapewniając silną ochronę przed potencjalnymi infekcjami.

Produkt Faban® 500 SC dostępny jest w różnych pojemnościach, zależnie od potrzeb użytkownika.

Okres karencji środka na parcha w jabłoni i gruszy Faban® 500 SC wynosi 56 dni od ostatniego zastosowania środka przed planowanym zbiorem owoców.

Top