BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Nemasys® F

Zaawansowana ochrona biologiczna w ogrodnictwie.

Naturalny wybór na szkodniki szklarniowe.

Zalety produktu

 • najwyższa jakość formulacji
 • wysoka efektywność w optymalnych warunkach stosowania
 • stosowanie w uprawach tradycyjnych i ekologicznych
 • bioinsektycydy do programów IPM

Szczegóły

Nazwa Nemasys® F
Formulacja Pasożytnicze nicienie
Nazwa Nemasys® F
Formulacja Pasożytnicze nicienie

Dlaczego Nemasys® F?

Do zwalczania ziemiórek (Bradysia spp.), wciornastka zachodniego (Frankliniella occidentalis), miniarek i skośnika pomidorowego (Tuta absoluta) w produkcji ogrodniczej w szklarniach. Zawiera pasożytnicze nicienie Steinernema feltiae (90%) i obojętny nośnik z wodą (10%).

Zastosowanie doglebowe

 • Stosować dysze grubokropliste, co zapewni, że nicienie dotrą do gleby.
 • Natychmiast po zaobserwowaniu szkodników preparat zastosować w całej szklarni.
 • Gleba/podłoże powinny być wilgotne, o temperaturze 10–30 °C.
 • Jeśli produkt jest nakładany na całe rośliny, natychmiast spłukać nicienie czystą wodą do podłoża.
 • Uprawy mateczne gatunków rozmnażanych przez podział wymagają częstego stosowania, by utrzymać skuteczną liczbę nicieni w glebie. Powtarzać stosowanie co 2–6 tygodnie, zależnie od objętości gleby i ilości szkodników.

Zastosowanie nalistne

Nicienie, by działały skutecznie wymagają wody i kontaktu ze szkodnikiem, należy zatem:

 • Stosować oprysk średniokroplisty, by dobrze pokryć liście, nie doprowadzając jednak do spływania cieczy roboczej i utraty części populacji nicieni.
 • Dodatek adiuwanta sprawi, że nicienie będą skuteczniej docierać do szkodników.
 • Po użyciu upewnić się, że uprawa pozostaje mokra co najmniej przez 2 godziny. W tym czasie zamknąć wywietrzniki i wyłączać wentylację. Nie stosować preparatu w bezpośrednim nasłonecznieniu – kurtyny cieniujące powinny być zasunięte przez co najmniej 2 godziny po zabiegu.
 • W przypadku stosowania sztucznego oświetlenia wyłączyć je podczas i co najmniej 2 godziny po zabiegu.
 • Jeśli program kontroli szkodników tego wymaga, powtórzyć oprysk liści.
 • W przypadku zwalczania skośnika pomidorowego (Tuta absoluta) stosować taką objętość cieczy roboczej, by osiągnąć dobre pokrycie liści dolnych dwóch trzecich rośliny lub miejscach, gdzie występują szkodniki.

Top