BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Butisan® Star 416 SC

Z troską o Twój rzepak!

Zalety produktu

 • Bezpieczeństwo dla roślin rzepaku i upraw następczych
 • Niezależność w doborze terminu i dawki, nawet w trudnych warunkach polowych
 • Podstawa ochrony rzepaku przed chwastami, także w mieszaninach

Szczegóły

Nazwa Butisan® Star 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak

Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.

Rzepak ozimy

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 28 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rdest ptasi 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 26 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 24 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Szarłat szorstki 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Wiechlina roczna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 27 Max. 1 zab.
Nazwa Butisan® Star 416 SC
Formulacja Koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l metazachlor, 83.0 g/l chinomerak

Środek stosowany doglebowo lub nalistnie.

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 25 Max. 1 zab.
Mak polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 28 Max. 1 zab.
Przetacznik bluszczykowy 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rdest ptasi 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 26 Max. 1 zab.
Rumianek pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 24 Max. 1 zab.
Samosiewy zbóż 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Szarłat szorstki 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 18 Max. 1 zab.
Wiechlina roczna 2,5 - 3,0 l/ha Bezpośrednio po siewie lub 4 - 7 dni po siewie lub BBCH 12 - 27 Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki

Dlaczego Butisan® Star 416 SC?

Butisan® Star – jak zwalczać chwasty w rzepaku?

Pełne bezpieczeństwo dla rzepaku

Butisan® Star jest jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań herbicydowej ochrony rzepaku ozimego. Zarówno w kontekście roślin rzepaku ozimego, jak i roślin uprawianych następczo. Środek zastosowany w którymkolwiek z rekomendowanych terminów stosowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej, jest w pełni selektywny w odniesieniu do rośliny uprawnej. Podobnie w przypadku roślin uprawianych następczo. Substancje zawarte w Butisan® Star rozkładają się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia.

Skuteczność dwóch substancji czynnych

Butisan® Star jest produktem opartym na dwóch substancjach czynnych: metazachlor i chinomerak. Substancje te pobierane są poprzez część podliścieniową oraz korzenie kiełkujących chwastów i niszczą je przed wschodami. Działa również na chwasty do 2 liści właściwych w zależności od gatunku chwastu. Butisan® Star najskuteczniej zwalcza chwasty dwuliścienne w warunkach wyższego uwilgotnienia gleby.

 • Metazachlor (333 g/l) - związek z grupy chloroacetanilidów. Charakteryzuje się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, włącznie z rumianowatymi, przetacznikami, gwiazdnicą i gatunkami jednoliściennymi.
 • Chinomerak (83 g/l) - związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych. Dodatkowa substancja biologicznie czynna, która szczególnie charakteryzuje się doskonałą aktywnością w stosunku do przytulii czepnej.

Elastyczność stosowania w terminie jesiennym

Produkt posiada szerokie okno aplikacji. Wyróżnia go to na tle herbicydów rekomendowanych tylko w terminie posiewnym, tj. do 3 dni po siewie. A także herbicydów do zastosowania tylko po wschodach rzepaku. Szerokie okno aplikacji Butisan® Star obejmuje trzy terminy:

 • Termin posiewny – bezpośrednio po siewie rzepaku na starannie uprawioną glebę (bez grud), tj. do 3 dni po siewie;
 • Termin wcześnie powschodowy – 4-7 dni po siewie;
 • Termin powschodowy – jesienią, kiedy chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści właściwych (przytulia czepna w fazie liścieni), a rośliny rzepaku mają co najmniej jedną parę liści.

Butisan® Star – doskonały partner do mieszanin

W celu zwiększenia skuteczności zwalczania lub poszerzenia spektrum zwalczanych chwastów Butisan® Star można stosować z herbicydami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych.

 • W stosowaniu bezpośrednio po siewie, można zastosować Butisan® Star w mieszaninie z produktem zawierającym chlomazon. Tutaj rekomendacja BASF wygląda następująco: Butisan® Star 1,5 l/ha + chlomazon w dawce 70 g s.cz/ha. Dodatek chlomazonu przy obniżonej dawce herbicydu Butisan® Star pozwoli zwiększyć skuteczność zwalczania: tobołków polnych, fiołka polnego, chabra bławatka, a także komosy białej, tasznika pospolitego czy przytuli czepnej.
 • W terminie posiewnym można skomponować również mieszaninę opartą o Butisan® Star w dawce 1,5 l/ha i Butisan® Duo 400 EC w dawce 1,0 l/ha. Dodając Butisan® Duo, poszerzamy spektrum zwalczanych chwastów o bodziszki, zwiększając jednocześnie skuteczność zwalczania tobołków polnych, tasznika pospolitego czy maku polnego na stanowiskach z wyższą presją tych gatunków.
 • Można także stworzyć mieszaninę zbiornikową, w skład której wejdzie Butisan® Star w dawce 1,5 l/ha w połączeniu z herbicydem zawierającym aminopyralid, np. Navigator® w dawce 0,2 l/ha. Takie rozwiązanie jest także zaleceniem firmy BASF. Poszerza spektrum zwalczanych chwastów o chabra bławatka, fiołka polnego, komosę białą oraz zwiększa skuteczność zwalczania bodziszka drobnego i tobołków polnych.

butisan star w mieszaninach
Top