Pulsar 40

Posłuchaj, jak się zwalcza chwasty

Pulsar 40

Posłuchaj, jak się zwalcza chwasty


Zalety produktu Pulsar 40

  • Zwalcza szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych
  • Działa doglebowo i nalistnie
  • Zawiera adiuwant – Pulsar® 40 to produkt gotowy do użycia
  • W uprawie słonecznika do stosowania tylko z odmianami technologii Clearfield

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Pulsar 40
Formulacja Koncentrat przeznaczony do rozcieńczania wodą (SL).

Sposób działania

Środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

Ogólne

Nazwa Pulsar 40
Formulacja Koncentrat przeznaczony do rozcieńczania wodą (SL).

Sposób działania

Środek o działaniu układowym, stosowany nalistnie.

Dlaczego Pulsar 40?

Preparat Pulsar® 40 to systemiczny powschodowy herbicyd o szerokim spektrum działania do zwalczania wielu chwastów jedno- i dwuliściennych. Środek chwastobójczy Pulsar 40 stosuje się do ochrony upraw soi, a także odmian słonecznika Clearfield®.

Pulsar ® 40 to herbicyd z rodziny imidazolinonowych

Herbicydy imidazolinonowe stanowią skuteczne narzędzie do zwalczania chwastów.

Jest sześć różnych substancji herbicydowych imidazolinowych (imazamethabenz, imazethapyr, imazamoks, imazapic, imazapyr, i imazaquin) stosowanych w uprawie roślin strączkowych, leśnictwie oraz w odpornej na imidazolinony kukurydzy, ryżu, soczewicy, rzepaku, słoneczniku i zbożach, takich jak pszenica i jęczmień.

Wspólnymi cechami tych herbicydów jest niska toksyczność dla zwierząt, ptaków, ryb i bezkręgowców, ale różnią się one selektywnością dla upraw.

Mechanizm działania środka herbicydowego Pulsar® 40

Imazamoks należy do grupy B HRAC, czyli substancji czynnych hamujących syntezę acetylomleczanową (ALS), jest to kluczowy enzym w biosyntezie niezbędnych aminokwasów (izoleucyny, leucyny i waliny).

Substancja czynna Imazamoks zawarta w herbicydzie Pulsar® 40 wchłaniana jest przez liście oraz korzenie chwastów i szybko przemieszczany do tkanek i komórek odpowiedzialnych za ich wzrost. Imazamoks zapobiega wytwarzaniu przez rośliny niezbędnego enzymu, syntazy acetylomleczanowej (ALS). Wrażliwe chwasty przestaną rosnąć wkrótce po zabiegu, ale całkowite zniszczenie roślin nastąpi w ciągu kilku tygodni.

Zarządzanie odpornością chwastów

Odporność chwastów na herbicydy grupy B HRAC jest powszechnie spotykana u wielu gatunków chwastów oraz w populacjach naturalnie występujących biotypów.

Jeśli na polu mamy do czynienia z odpornością chwastów, należy zastosować herbicyd Pulsar® 40 ze środkiem chwastobójczym o innym mechanizmie działania.

Stosowanie herbicydu Pulsar® 40 w uprawie słonecznika

Stosowanie herbicydu Pulsar® 40 w uprawie soi

Pulsar ® 40 – wskazówki dotyczące optymalnego wykorzystania

  • Rozpocznij wcześnie – małe chwasty są łatwiejsze do zwalczenia i umożliwiają elastyczne dawkowanie.
  • Dostosuj herbicyd do sytuacji na polu: łatwe do zwalczania jednoroczne chwasty dwuliścienne we wczesnych fazach rozwojowych (do 4 liści) – 0,8 l/ha, jednoroczne chwasty dwu- i jednoliścienne – 1,0 l/ha, chwasty trudne do zwalczenia – 1,25 l/ha
  • Obniż objętość cieczy roboczej do 100–150 l/ha – zwiększy to stężenie adiuwanta w suchych warunkach.
  • Pamiętaj, że chwasty wieloletnie (np. ostrożeń) są skuteczniej zwalczane po zbiorze lub w płodozmianie (np. zboża). Pulsar 40 zapewnia jedynie „tłumienie” wieloletnich chwastów.
  • Stosuj herbicydy o różnych mechanizmach działania.
  • Zwalczaj samosiewy słonecznika Clearfield herbicydem z MCPA lub 2,4-D w uprawie następczej (zboża).

Top