Medax® Max

Regulatory wzrostu

Medax® Max

Regulatory wzrostu

Zalety produktu

  • pewniejsze i bezpieczniejsze działanie - dzięki kombinacji uzupełniających się substancji czynnych
  • stosowanie przez cały sezon - najszersze okno aplikacji
  • łatwy wybór do różnych gatunków zbóż - jeden produkt do wszystkich zbóż jarych i ozimych
  • produkt dostosowany do różnych warunków - niezależność od pogody i temperatury

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Medax® Max
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 50.0 g/kg proheksadion wapnia, 75.0 g/kg trineksapak etylu

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym, stosowany w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu.

Ogólne

Nazwa Medax® Max
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 50.0 g/kg proheksadion wapnia, 75.0 g/kg trineksapak etylu

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym, stosowany w celu redukcji wzrostu roślin i zapobiegania wyleganiu.

Dlaczego Medax® Max?

Pogoda – Szeroki zakres temperatur podczas zabiegu

Ze względu na wyjątkową kombinację dwóch substancji czynnych, proheksadionu i trineksapaku, Medax® Max zaczyna działać już w temperaturach wynoszących zaledwie 5 stopni Celsjusza. Inne produkty wymagają wyższych temperatur do aktywacji substancji czynnych, co oznacza, że przy słabych warunkach wzrostu ich aktywność może zostać opóźniona o kilka dni, co przekłada się na wolniejsze działanie.

Medax® Max działa również w górnym zakresie temperatur – nawet do 25 stopni Celsjusza.

Szeroki zakres temperatur stosowania zapewnia maksymalną elastyczność zabiegów niezależnie od pogody, w momencie dogodnym dla rolnika.

Nie potrzebuje słońca

W odróżnieniu od innych regulatorów wzrostu Medax® Max nie wymaga intensywnego promieniowania UV, aby jego składniki zaczęły działać. Proheksadion wapnia jest już dostępny w swojej aktywnej postaci i gotowy do działania nawet przy pochmurnej pogodzie.

Możliwość tworzenia mieszanin zbiornikowych

Medax® Max nadaje się do mieszania z innymi środkami ochrony roślin. Umożliwia to łączenie Medax® Max z zabiegami herbicydowymi i fungicydowymi, tym samym zmniejszając ich koszt i czas, a także zapewniając rolnikom swobodę stosowania regulatorów wzrostu w najodpowiedniejszej ich zdaniem chwili, aby zoptymalizować przebieg prac.

Medax® Max został dokładnie przebadany pod kątem zgodności z partnerami w mieszaninach zbiornikowych. Należy zawsze zapoznać się z etykietą rejestracyjną produktu.

FungicydyHerbicydyInne
Revyflex®Biathlon® 4DCycocel 750 SL
Revysky®Atlantis® 12 ODDash HC
RevytopLancet® Plus 125 WG 
Duet na StartChwastox® Turbo 340 SL 
Priaxor®Mustang® Forte 195 SE 
 GranStar® Ultra Sx 50 SG 
   

Odporność na zmywanie

Medax® Max dzięki swojej formulacji szybko wnika w roślinę i opad deszczu, który wystąpi jedną godzinę po zabiegu, nie obniża jego skuteczności.

Dodatkowo

  • Medax® Max jest zarejestrowany do stosowania w dawkach dzielonych.
  • Medax® Max nadaje się do mieszania z innymi środkami ochrony roślin.
  • Dzięki proheksiadonowi wapnia Medax® Max zaczyna działać natychmiast po zabiegu.
  • Dzięki trineksapakowi etylu Medax® Max, zapewnia długotrwałe działanie.

Podsumowując, Medax® Max zapewnia maksymalną elastyczność: najszerszy okno aplikacji, możliwość zastosowania dla wszystkich gatunków zbóż jarych i ozimych, niezależnie od pogody i temperatury.

Do wszystkich gatunków zbóż

Medax® Max został opracowany do stosowania w zbożach jarych i ozimych.Rejestracja obejmuje:

  • zboża ozime: pszenicę, pszenżyto, jęczmień oraz żyto;
  • zboża jare: pszenicę, jęczmień oraz owies.
Niezależnie od tego, co uprawiasz, Medax® Max to właściwy wybór – w tym czy w przyszłym sezonie.

Cechy produktu – zastosowanie.

Najbardziej elastyczny termin stosowania

W odróżnieniu od innych regulatorów wzrostu roślin Medax® Max ma szeroki zakres terminu stosowania: od fazy BBCH 29 (koniec krzewienia) do fazy BBCH 39 (liść flagowy całkowicie rozwinięty) w zbożach jarych, a w przypadku zbóż ozimych nawet do fazy BBCH 49 (widoczne pierwsze ości). Dzięki temu rolnik zyskuje dodatkowe korzyści: potrzebuje tylko jednego regulatora na wczesne i późne zabiegi, co pozwala mu dogodnie zarządzać pracami polowymi.

Medax® Max -Twój nowy regulator wzrostu oparty na dobrze Ci znanych substancjach czynnych.

Medax® Max – skróć drogę do wysokich plonów

Proces aktywacji regulatora wzrostu Medax® Max – zobacz film

Przygotowanie oprysku regulatorem wzrostu Medax Max

Top