Skracanie dokłosia na plantacjach zbóż

Skracanie zbóż, a w zasadzie regulacja pokroju roślin, to jeden z podstawowych zabiegów wykonywanych w tych uprawach. Należy jednak pamiętać, że regulatory wzrostu stosujemy w ściśle określonych fazach rozwojowych, gdyż tylko zabieg wykonany w terminie pozwala na uzyskanie zakładanego efektu. Jednym z takich momentów jest faza liścia flagowego.

Skrócenie i usztywnienie dokłosia

Niezależnie od tego, czy mamy na myśli skracanie dokłosia w pszenicy, czy skracanie dokłosia w jęczmieniu, ma ono ten sam cel – zapobiega złamaniu dokłosia. Warto jednak pamiętać, że zagrożenie tym zjawiskiem jest znacznie większe w przypadku jęczmienia. Ma on bowiem zdecydowanie dłuższe dokłosie niż pszenica.

Regulacja zbóż w fazie liścia flagowego

Pierwsze skojarzenie, jakie pojawia się na hasło „wyleganie zbóż”, to rośliny pochylone u podstawy źdźbła. Nie jest to jednak jedyne zjawisko, którego wystąpieniu ma zapobiegać regulator wzrostu zbóż.

Skracanie zbóż ozimych i zbóż jarych ma inne funkcje zależnie od terminu zabiegu. Popularny oprysk na skracanie pszenicy, połączony z zabiegiem fungicydowym chroniącym liść flagowy, to nic innego jak właśnie skracanie i usztywnianie dokłosia.

Skracanie zbóż ozimych i jarych – substancje, działanie i terminy

Skracanie zboża mające na celu wzmocnienie dokłosia wykonuje się w końcowej fazie rozwoju liścia flagowego. Trzeba jednak pamiętać, że jest to termin do pewnego stopnia elastyczny. W praktyce zabieg ten przeprowadzamy od fazy BBCH 37 do BBCH 39, a czasami nawet BBCH 49.

Środek na skracanie zbóż, jakiego użyjemy, powinien zawierać chlorek mepikwatu oraz proheksadion wapnia, efefon lub trineksapak etylu. Warto jednak wziąć pod uwagę różnice pomiędzy tymi substancjami i dobierać je zgodnie z panującymi w momencie zabiegu warunkami atmosferycznymi.

Kiedy przeprowadzać zabieg skracania zbóż?

Gdy zadajemy sobie pytanie, kiedy skracać zboża , zazwyczaj poszukujemy informacji o fazie rozwojowej naszych roślin. Musimy jednak zwrócić uwagę także na przebieg pogody. A to dlatego, że na przykład zastosowanie etefonu wymaga temperatur przekraczających 5°C w nocy i 15°C w dzień. Jeśli jest chłodniej, możemy sięgnąć po trineksapak etylu. Jednak mimo mniejszych wymagań temperaturowych do prawidłowego działania potrzebuje on słonecznej pogody.

Jakie korzyści niesie skracanie zbóż?

Z pozoru tak oczywista kwestia jak wyjaśnienie, co daje skracanie zbóż , w praktyce jest bardziej złożona niż odpowiedź: „Zapobieganie wyleganiu zbóż”. Choć oczywiście to jedno z kluczowych i do tego najbardziej widocznych efektów, do jakich dążymy. Nie zapominajmy jednak o „tytułowym” skracaniu i wzmacnianiu dokłosia. Poza samym zapobieganiem złamaniu omawiany zabieg zwiększa także masę tysiąca ziaren. Wynika to z przekierowania asymilantów ze wzrostu rośliny na tworzenie ziaren.

Zobacz również

Kondycja górnych liści to kluczowa kwestia w perspektywie wysokich plonów. Jej spadek w związku z rozwojem chorób będzie potęgować straty niemożliwe do odrobienia. Dlatego w celu ochrony najważniejszych organów asymilacyjnych, czyli liścia flagowego (F) i liści podflagowych (F1), należy przeprowadzić zabieg T2.

Powiązany produkt

Pewniejsze i bezpieczniejsze działanie

Top