Skracanie zbóż krok po kroku

Ruszenie wiosennej wegetacji to czas na większość zabiegów. W odpowiedzi na ryzyko wylegania powinno się wśród nich znaleźć zastosowanie skutecznego i właściwego regulatora wzrostu . Przyjrzyjmy się, jak uniemożliwić wyleganie zbóż.

Jakie korzyści niesie skracanie zbóż?

Skracanie zbóż wpisało się już w podstawowe zabiegi wykonywane w czasie wegetacji. Głównym czynnikiem determinującym przeprowadzenie zabiegu skracania w zbożach jest zapobieganie wyleganiu – „ubezpieczenie” przed nim upraw. Redukcja wysokości roślin wpływa na zmniejszenie momentu siły generowanej przez wiatr, a tym samym zmniejszenie ryzyka wylegania.

Jednocześnie skrócenie źdźbła wpływa pozytywnie na zarządzanie przez roślinę energią, co umożliwia obniżenie ilości składników pokarmowych potrzebnych do budowy części zielonej i kierowanie ich do budowy ziarna. W efekcie skracania zbóż otrzymujemy redukcję odległości pomiędzy poszczególnymi międzywęźlami oraz pogrubienie całego źdźbła.

Zabieg regulacji daje wysoką stabilność zbożom dzięki silnemu rozwinięciu systemu korzeniowego i usztywnieniu źdźbła. Skracanie dokłosia służy jego wzmocnieniu, a chronione w ten sposób kłosy zachowują stabilność nawet w warunkach mocnego wiatru czy deszczu.

Kiedy przeprowadzać zabieg skracania zbóż?

Faza pierwszego kolanka (BBCH 31) jest kluczowa dla zabiegów fungicydowych , ale i regulacji łanu. Optymalna faza rozwojowa nastąpi, kiedy na pędzie głównym wyczuwalne będzie pierwsze kolanko, znajdujące się przynajmniej 1 cm nad węzłem krzewienia. Zabieg nakierowany na pierwsze międzywęźle służy bowiem wzmocnieniu całej rośliny. I to w tym momencie wegetacji oprysk będzie najefektywniejszy.

W przypadku wariantów dwuzabiegowych w uprawie intensywnej odpowiednim terminem na przeprowadzenie drugiego zabiegu skracania jest faza liścia flagowego. Zastosowanie regulatora w tym momencie wpłynie na wzmocnienie i skrócenie dokłosia.

Jak prawidłowo stosować regulatory wzrostu?

Poprawne stosowanie regulatorów wiąże się nie tylko z czasem ich aplikacji. To również wykonanie zabiegu w odpowiednich warunkach, które umożliwią aktywację substancji czynnych regulatorów. Regulator powinien zostać zastosowany w zalecanym zakresie temperaturowym – zapobiegnie to ograniczeniu skuteczności jego działania. Ponadto optymalna faza rozwojowa roślin zapewni osiągnięcie największych korzyści związanych z działaniem regulatorów. Pewne opóźnienia są oczywiście dopuszczalne, ale wymagają zastosowania konkretnych rozwiązań.

Prawidłowe skracanie zbóż – kolejne etapy

Odpowiedni czas wykonania zabiegu skracania to punkt wyjściowy do prawidłowego skracania zbóż. Jednak, aby był on w pełni trafiony, należy:

  • Określić obsadę roślin
Wiosenna lustracja pola ma na celu ustalenie odpowiedniej fazy rozwojowej decydującej o aplikacji regulatora wzrostu. Dodatkowo należy ocenić aktualną obsadę roślin, aby móc dobrze zaplanować nawożenie azotowe.

  • Ustalić intensywność nawożenia azotowego
Nawożenie azotowe to najważniejszy czynnik plonotwórczy. Właściwie zaplanowane nawożenie powinno uwzględniać poziom oraz rozkład i precyzyjne wyliczenie dawek. Intensywne nawożenie azotowe może prowadzić do zwiększonego ryzyka wylegania zbóż. Wobec tego należy stosowanie regulatora wzrostu oprzeć na poziomie nawożenia.

  • Wziąć pod uwagę odmianę
Cechy odmianowe mogą znacząco wpływać na wyleganie. Pod uwagę należy wziąć: wysokość roślin danej odmiany, wrażliwość na wyleganie i naturalną długość wegetacji. Analiza tych danych pozwoli przeprowadzić ocenę ryzyka wylegania.

  • Ocenić ryzyko wylegania
Ocena ryzyka wylegania jest niezbędna do opracowania odpowiedniej strategii regulacji łanu. Jej wynik podpowie m.in. liczbę zabiegów z wykorzystaniem regulatorów. Nie jest to prosty krok z uwagi na jednoczesny wpływ czynników abiotycznych.

  • Dobrać strategię regulacji
W przypadku określenia ryzyka wylegania jako niskie powinien wystarczyć jeden zabieg wykonany w optymalnym terminie, czyli w fazie pierwszego kolanka. Natomiast gdy ryzyko wylegania jest wysokie, zaleca się przeprowadzenie dwóch zabiegów z użyciem regulatorów wzrostu w dawkach dzielonych. Podstawą będzie wykonanie pierwszego z nich od końca fazy krzewienia się do fazy drugiego kolanka, a uzupełnieniem będzie drugi zabieg w fazie liścia flagowego lub gdy widoczne będą pierwsze ości.

  • Znaleźć odpowiednie produkty
Znając potrzeby uprawy, należy wybrać odpowiednie rozwiązanie. Warto przy tym uwzględnić:

  • zakres temperatury skutecznego działania środka;
  • szybkość i długość jego działania;
  • wpływ pogody na skuteczność zabiegu;
  • korzystny wpływ preparatu na rozwój systemu korzeniowego;jego wpływ na równomierne wyrównanie łanu.

Czym skracać zboże?

Na prawidłową regulację warto zastosować regulator wzrostu Medax® Max . Produkt spełnia główne kryteria celnego regulatora wzrostu. Charakteryzuje się bezpiecznym działaniem, szerokim oknem aplikacji oraz spektrum działania, a także elastycznością w kwestii warunków stosowania.

Wybitna skuteczność Medax®Max została zapewniona dzięki kombinacji dwóch substancji czynnych z grupy regulatorów: proheksadionu wapnia i trineksapaku etylu, które działają jako inhibitory syntezy giberelin. Dodatkowo wbudowanie w produkt siarczanu amonu wspomaga wchłanianie i poprawia skuteczność preparatu poprzez obniżenie pH roztworu.

Takie połączenie daje nam produkt o znakomitej elastyczności pod względem zakresu temperaturowego. Temperatura stosowania Medax® Max to już 5°C; jego aplikacja jest przy tym możliwa nawet do 25°C. Elastyczność regulatora przekłada się również na termin stosowania. U zbóż jarych zaleca się aplikowanie Medax® Max w fazie BBCH 29–39. Jednak u zbóż ozimych termin ten może zostać wydłużony do momentu widocznych pierwszych ości (BBCH 49).

Co ważne, obecność proheksadionu wapnia zapewnia działanie nawet w czasie pochmurnej pogody, ponieważ nie wymaga on intensywnego promieniowania UV do aktywacji, co jest obserwowane u innych regulatorów. Niezwykła formulacja preparatu Medax®Max zapewnia pełną skuteczność nawet w przypadku wystąpienia opadów deszczu godzinę po zabiegu.

Regulator wzrostu Medax®Max jest doskonałym składnikiem mieszanin zbiornikowych. Nadaje się do mieszania w zabiegach fungicydowych i herbicydowych, co ogranicza koszty i czas, pozwalając na optymalizację pracy w gospodarstwie.

Medax® Max to produkt gotowy do zastosowania w zbożach ozimych i jarych. Jako jedną z najlepszych opcji na zabieg w fazie pierwszego kolanka zaleca się łączne stosowanie Medax®Max z CCC (chlorkiem chloromekwoatu) do skracania pszenicy ozimej i jarej, żyta ozimego oraz pszenżyta ozimego. Dawka zalecana Medax® Max wynosi 1 l/ha. Skracanie jęczmienia ozimego należy wykonać, stosując 1,5 l/ha Medax® Max.

Zobacz również

Regulatory wzrostu roślin odgrywają kluczową rolę w rolnictwie, wpływając na zwiększenie wydajności i jakości plonów oraz optymalizację procesów uprawnych. Stymulują kluczowe procesy fizjologiczne, takie jak kiełkowanie, rozwój korzeni, kwitnienie i owocowanie, co prowadzi do wyższych plonów i lepszej jakości produktów.

Skracanie zbóż, a w zasadzie regulacja pokroju roślin, to jeden z podstawowych zabiegów wykonywanych w tych uprawach. Należy jednak pamiętać, że regulatory wzrostu stosujemy w ściśle określonych fazach rozwojowych, gdyż tylko zabieg wykonany w terminie pozwala na uzyskanie zakładanego efektu. Jednym z takich momentów jest faza liścia flagowego.

Technologia uprawy zbóż obejmuje szereg zabiegów wpływających na ilość i jakość plonu. Ochrona zbóż polega więc nie tylko na walce z agrofagami, ale też na zabezpieczeniu łanu przed wyleganiem i stworzeniu warunków do równomiernego kwitnienia i dojrzewania kłosów. W tym celu stosowane są regulatory wzrostu i rozwoju roślin.

Powiązane produkty

Pewniejsze i bezpieczniejsze działanie

Skuteczny regulator wzrostu

Doskonały sposób na wyleganie

Top