Zboża

W BASF mamy świadomość strategicznego znaczenia zbóż dla polskiej gospodarki i rynku spożywczego. Dlatego w oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenia polowe opracowaliśmy kompleksową technologię ochrony zbóż. Składają się na nią gruntownie przemyślane zabiegi z wykorzystaniem fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu i zapraw nasiennych.

Zaprawianie nasion to bardzo ważny zabieg, którego celem jest ochrona materiału siewnego przed patogenami chorobotwórczymi oraz szkodnikami obecnymi na powierzchni ziarna lub w jego wnętrzu, a także przed patogenami występującymi w podłożu. Zaprawianie nasion zapewnia także lepsze i bardziej wyrównane wschody oraz większą odporność siewek na choroby, co pozwala uzyskać wyższe plony dobrej jakości.

Systiva® 333 FS – zaprawa nasienna o sile fungicydu

Stosowanie zapraw nasiennych w uprawie zbóż to podstawa. Bez tego ochrona przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi byłaby niemożliwa. W BASF do tego zabiegu rekomendujemy środek Systiva® 333 FS . To pierwsza zaprawa o sile fungicydu, o działaniu systemicznym, przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych w celu ochrony przed chorobami grzybowymi. Podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt przy szerokim spektrum zwalczanych chorób liści. Działa natomiast znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Oprócz ochrony przed najgroźniejszymi chorobami zaprawianie może zapewnić wyrównanie wschodów roślin i pogrubienie źdźbła oraz zagwarantować rozbudowany system korzeniowy. Ogranicza również stres roślin wywoływany przez okresowe niedobory wody.

Kinto Plus® – skuteczna ochrona ziarna zbóż jarych i ozimych

Efektywną ochronę zbóż przed groźnymi chorobami grzybowymi można również uzyskać dzięki stosowaniu polecanej przez firmę BASF zaprawy nasiennej w formie płynnego koncentratu – Kinto Plus®. Produkt ten wykazuje działanie układowe i powierzchniowe, a dzięki połączeniu trzech wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych zapewnia skuteczną ochronę przed szerokim spektrum chorób odglebowych oraz odnasiennych, co pozwala uzyskać wyższe plony lepszej jakości. Zaprawa, oprócz ochrony przed chorobami grzybowymi, gwarantuje też lepszy rozwój systemu korzeniowego oraz optymalne kiełkowanie, co wpływa na prawidłowy wzrost i dalszy rozwój roślin oraz zwiększa ich odporność na patogeny, a także na stres powodowany przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zadaniem zabiegu T1 jest zapewnienie kompleksowej ochrony uprawom zbóż przed patogenami dzięki zastosowaniu odpowiednich fungicydów, herbicydów oraz regulatorów wzrostu. Optymalnym terminem dla wykonania zabiegu T1 w zbożach jest faza BBCH 30-31, czyli faza od początku strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

Do ochrony zbóż przed chwastami w ramach zabiegu T1 BASF rekomenduje stosowanie selektywnego herbicydu Biathlon® 4D łącznie z preparatem Dash® HC . Biathlon® 4D przeznaczony jest do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych. Adiuwant Dash® HC zwiększa natomiast skuteczność działania preparatu Biathlon® 4D, obniżając napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, ponadto uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków atmosferycznych.

W ramach zabiegu T1 warto zastosować również preparat o działaniu systemicznym Medax® Max , którego zadaniem jest redukcja wzrostu roślin oraz zapobieganie ich wyleganiu. Dzięki szerokiemu zakresowi temperatur stosowania oraz odporności na zmywanie przez krople deszczu, środek ten może być stosowany niezależnie od pogody.

W terminie T1 zwalcza się również patogeny powodujące kompleks chorób podsuszkowych, rdze, mączniaka prawdziwego, a także septoriozę. Do ochrony zbóż jarych i ozimych przed najważniejszymi chorobami grzybowymi BASF rekomenduje fungicyd RevyFlex® , który zapewnia wysoką skuteczność działania w temperaturze już od 5 °C.

Choroby grzybowe stają się coraz większym problemem w uprawach zbóż. Ich występowanie oraz rozwój w dużej mierze uzależnione są od przebiegu warunków pogodowych. Do szczególnie groźnych chorób grzybowych zbóż można zaliczyć m.in. rdzę brunatną i żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę paskowaną liści, mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz fuzariozę kłosów. Tylko stosowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony fungicydowej pozwoli ograniczyć do minimum presję ze strony patogenów grzybowych, co przełoży się na wyższe plony lepszej jakości.

Revysky® w zabiegu T2 – efektywna ochrona górnych liści zbóż

Liść flagowy i podflagowy to ostatnie liście, które są wykształcane przez zboża. To ograny asymilacyjne, od których w dużej mierze zależy ostateczna wielkość plonu. Właśnie dlatego wymagają skutecznej ochrony fungicydowej. Do ochrony liścia flagowego BASF rekomenduje produkt Revysky®, będący połączeniem Revysolu® (pierwszego triazolu z grupą izopropanolową) z Xemium (najlepszą substancją czynną z grupy karboksyamidów). Dzięki szybkiemu pobieraniu oraz tworzeniu zasobów substancji czynnych pod powierzchnią liści preparat jest zabezpieczony przed zmywaniem przez deszcz, co zapewnia jego wysoką skuteczność, nawet w przypadku wystąpienia opadów po zabiegu.

Revysky® to bardzo dobre rozwiązanie polecane do zabiegu T2, wykonywanego w fazie BBCH 37–39 (fazie liścia flagowego), zapewniające skuteczną ochronę przeciwko wszystkim najważniejszym chorobom pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego. Zalicza się do nich m.in. rdzę jęczmienia, septoriozę paskowaną liści, rdzę żółtą i brunatną, ramularię, plamistość siatkową oraz rynchosporiozę. Produkt wyróżnia nie tylko efektywne działanie zapobiegawcze, ale także skuteczne działanie interwencyjne oraz wyniszczające, które zapewniają nawet 2 razy dłuższe okno zabiegowe w porównaniu do standardowych triazoli. Dzięki temu nawet w wypadku opóźnionego zabiegu Revysky® zapewnia skuteczną ochronę zbóż przed chorobami.

RevyTop™ w zabiegu T3 – skuteczna ochrona kłosów zbóż

Chcąc uzyskać wysokie plony dobrej jakości, należy dołożyć wszelkich starań, aby kłosy górne i dolne zbóż pozostały wolne od chorób grzybowych aż do fazy dojrzewania. W tym celu zaleca się wykonanie zabiegu T3 po fazie kłoszenia (BBCH 51–59). Zabieg ten powinien zwalczać przede wszystkim grzyby z rodziny Fusarium, a także chronić zboża przed chorobami kłosów oraz groźnymi mykotoksynami. Do ochrony kłosa BASF rekomenduje RevyTop™ – produkt składający się z preparatów Sulky® (zawierającego Revysol®) oraz Simveris® (w skład którego wchodzi metkonazol).

RevyTop™ polecany jest do zwalczania szerokiego spektrum chorób, m.in. fuzariozy kłosów, wpływając na redukcję niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt mykotoksyn DON (deoksyniwalenol) i ZEA (zearalenon). Ponadto produkt ten zwalcza rdzę brunatną i żółtą, rynchosporiozę, ramularię, plamistość siatkową jęczmienia, mączniaka prawdziwego zbóż i traw oraz septoriozę paskowaną liści. Do najważniejszych zalet RevyTop™ należą szybkie pobieranie substancji czynnych przez liście i ich długotrwałe działanie, wysoka odporność na promieniowanie UV oraz wysoka skuteczność – nawet po opadach deszczu.

Regulacja wzrostu zbóż to jeden z najważniejszych zabiegów wiosennych. Spory problem stanowi wybór terminu i liczby zabiegów. Szczególnie w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych. Regulacja wzrostu ma za zadanie ograniczenie zjawiska wylegania. Przyczynia się ono do spadku plonu, ale także obniża parametry jakościowe ziarna. Regulator wzrostu Medax® Max skutecznie redukuje ryzyko wylegania przez cały okres wegetacji zbóż, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Chwasty na wiosnę rozwijają się zdecydowanie szybciej niż zboża ozime. Fakt ten sprawia, że trzeba działać szybko i skutecznie. Szczególnie w przypadku, gdy warunki nie pozwoliły na wykonanie zabiegu jesiennego. Przy wyborze herbicydu do zabiegu podstawowego czy korygujące warto zwrócić uwagę no to, jakie gatunki chwastów będzie zwalczał. A także w jakich warunkach można go stosować. Biathlon® 4D to środek, który nawet przy 5°C skutecznie zwalcza najgroźniejsze gatunki. Należą do nich: przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumianki, samosiewy rzepaku, gwiazdnica pospolita, kapustowate, przetaczniki, bodziszek drobny czy komosa biała.

Technologia ochrony upraw zbożowych BASF to skuteczne i sprawdzone rozwiązanie. Zapewnia pełną ochronę przed presją chorób grzybowych, chwastów i szkodników. Poprawia również efektywność i opłacalność uprawy.

Top