BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Zboża

W BASF mamy świadomość strategicznego znaczenia zbóż dla polskiej gospodarki i rynku spożywczego. Dlatego w oparciu o wieloletnią wiedzę i doświadczenia polowe opracowaliśmy kompleksową technologię ochrony zbóż. Składają się na nią gruntownie przemyślane zabiegi z wykorzystaniem fungicydów, herbicydów, insektycydów, regulatorów wzrostu i zapraw nasiennych.

Choroby grzybowe zbóż są stałym i wielkim wyzwaniem w zachowaniu prawidłowego rozwoju i dobrego plonowania roślin. Ich występowanie oraz rozwój są szczególnie uzależnione od przebiegu warunków pogodowych. Spośród chorób liści w ostatnich latach istotnie wzrosło w Polsce znaczenie septoriozy paskowanej liści pszenicy. Do innych groźnych chorób należą rdza brunatna pszenicy i pszenżyta, brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw.

W BASF rekomendujemy trzyzabiegowy system ochrony zbóż przed chorobami grzybowymi liści:

Zabieg T1: ochrona podstawy źdźbła oraz dolnych liści zbóż

Do ochrony podstawy źdźbła zbóż oraz pierwszych symptomów porażenia liści dolnych pszenicy polecamy sprawdzony fungicyd Capalo® 337,5 SE. Zwalcza symptomy już występujących patogenów, jak: łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, HTR oraz rdzy żółtej i brunatnej. Dodatkowo, zabezpiecza niezakłócony wzrost i rozwój liści dolnych. Ich ochrona jest kluczowa, gdyż stanowią one bazę do budowy przyszłego plonu.

Zabieg T2: ochrona górnych liści oraz kłosa

W tym terminie polecamy nowoczesny trójskładnikowy fungicyd Adexar® Plus. Oddziałuje ona pozytywnie na procesy fizjologiczne w roślinie, poprawiając gospodarkę wodną roślin. Zwłaszcza w okresie suszy. Dodatkowo produkt ten zawiera innowacyjną substancję czynną z grupy SDHI - fluksapyroksad (Xemium®). Stanowi ona najskuteczniejsze rozwiązanie fungicydowe w tym terminie aplikacji. Skutecznie chroni roślinę przed infekcjami ze strony takich patogenów, jak: septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna, rdza żółta i brunatna plamistość liści.

Zabieg T3: ochrona kłosa oraz zapobieganie późnym infekcjom liścia flagowego

Do zabiegu T3 polecamy sprawdzone rozwiązanie, jakim jest Osiris® 65 EC. Fungicyd ten zwalcza szereg patogenów chorobotwórczych w zbożach w całym okresie wegetacji. Jest szczególnie skuteczny w ochronie kłosa oraz górnych liści poprzez duże powinowactwo do anatomicznej budowy liścia oraz kłosa. Środek skutecznie zwalcza takie patogeny, jak: septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, grzyby z rodzaju Fusarium, rdza brunatna. Ponadto zapobiega występowaniu patogenów z rodzaju Alternaria i Cladosporium.

Stosowanie zapraw nasiennych w uprawie zbóż to podstawowy zabieg. Bez niego ochrona przed chorobami odnasiennymi i odglebowymi byłaby niemożliwa. W BASF w tym celu rekomendujemy środek Systiva® 333 FS. Jest to pierwsza zaprawa o sile fungicydu o działaniu systemicznym, przeznaczona do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. Podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści. Działa jednak znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Oprócz ochrony przed najgroźniejszymi chorobami zaprawianie może zapewnić wyrównanie wschodów roślin, pogrubienie źdźbła oraz rozbudowany system korzeniowy. Ogranicza również stres roślin wywołany przez okresowe niedobory wody.

Regulacja wzrostu zbóż to jeden z najważniejszych zabiegów wiosennych. Spory problem stanowi wybór terminu i liczby zabiegów. Szczególnie w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych. Regulacja wzrostu ma za zadanie ograniczenie zjawiska wylegania. Przyczynia się ono do spadku plonu, ale także obniża parametry jakościowe ziarna. Regulator wzrostu Medax® Max skutecznie redukuje ryzyko wylegania przez cały okres wegetacji zbóż, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Chwasty na wiosnę rozwijają się zdecydowanie szybciej niż zboża ozime. Fakt ten sprawia, że trzeba działać szybko i skutecznie. Szczególnie w przypadku, gdy warunki nie pozwoliły na wykonanie zabiegu jesiennego. Przy wyborze herbicydu do zabiegu podstawowego czy korygujące warto zwrócić uwagę no to, jakie gatunki chwastów będzie zwalczał. A także w jakich warunkach można go stosować. Biathlon® 4D to środek, który nawet przy 5°C skutecznie zwalcza najgroźniejsze gatunki. Należą do nich: przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, rumianki, samosiewy rzepaku, gwiazdnica pospolita, kapustowate, przetaczniki, bodziszek drobny czy komosa biała.

Technologia ochrony upraw zbożowych BASF to skuteczne i sprawdzone rozwiązanie. Zapewnia pełną ochronę przed presją chorób grzybowych, chwastów i szkodników. Poprawia również efektywność i opłacalność uprawy.

Top