Systiva® 333 FS

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego

Systiva® 333 FS

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego


Zalety produktu

 • Zyskaj wysokie plony, czas i wygodę
 • Zapewnij uprawom skuteczną ochronę przed chorobami już od momentu siewu
 • Wzmocnij wigor roślin we wczesnym okresie wegetacji i przygotuj je do zimy
 • Korzystaj z braku konieczności wcześniejszego zabiegu wiosną
 • Uniezależnij się od warunków pogodowych
 • Stosuj w prosty i bezpieczny sposób

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Systiva® 333 FS
Formulacja Płynny koncentrat zawiesinowy
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l fluksapyroksad

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do zaprawiania ziarna siewnego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Mączniak prawdziwy

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
75 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
75 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
75 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.

Mączniak prawdziwy

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.

Mączniak prawdziwy

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
150 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.

Pleśń śniegowa zbóż i traw

Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
100 ml/100 kg ziarna siewnego Zaprawianie ziarna Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Systiva® 333 FS
Formulacja Płynny koncentrat zawiesinowy
Substancja biologicznie czynna: 333.0 g/l fluksapyroksad

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do zaprawiania ziarna siewnego w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.

Back

Jęczmień jary - Mączniak prawdziwy

Dawka
75 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
75 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
75 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back

Jęczmień ozimy - Mączniak prawdziwy

Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back

Pszenica ozima - Mączniak prawdziwy

Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
150 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back

Żyto ozime - Pleśń śniegowa zbóż i traw

Dawka
100 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
100 ml/100 kg ziarna siewnego
Czas stosowania
Zaprawianie ziarna
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.

Dlaczego Systiva® 333 FS?

Zaprawa nasienna Systiva® 333 FS należy do grupy innowacyjnych produktów AgCelence®, wyznaczając nowe standardy w skutecznej ochronie przed chorobami i wysoko wydajnej produkcji zbóż.

Wysokie plony, oszczędność czasu i wygoda

W końcowym bilansie procesu produkcyjnego zbóż liczy się skuteczne zwalczanie chorób, a przede wszystkim plony. Systiva® 333 FS zapewnia podstawy dla wyższych, stabilniejszych i lepszych jakościowo plonów zbóż!

 • dodatni wpływ efektów fizjologicznych na wzrost plonu nawet w sytuacji braku porażenia chorobami;
 • lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego w porównaniu z konwencjonalnymi fungicydami;
 • zabezpieczenie potencjału plonowania nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych.

Wysokie plony, oszczędność czasu i wygoda

W końcowym bilansie procesu produkcyjnego zbóż liczy się skuteczne zwalczanie chorób, a przede wszystkim plony. Systiva® 333 FS zapewnia podstawy dla wyższych, stabilniejszych i lepszych jakościowo plonów zbóż!

Zaprawa nasienna Systiva®, podobnie jak solidny fungicyd nalistny, zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób odnasiennych oraz chorób liści. Działa jednak znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Skuteczna eliminacja najwcześniejszych infekcji pozwala obniżyć presję najgroźniejszych chorób przez większą część wegetacji. Należą do nich septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia czy mączniak prawdziwy zbóż i traw. Ponadto rośliny po zabiegu preparatem dłużej pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonowania.

Skuteczna ochrona fungicydowa od momentu siewu

Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji odnasiennych i odglebowych, natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony przeciw chorobom liści. Systiva® 333 FS zawiera w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych substancji aktywnych o systemicznym działaniu – Xemium® (fluksapyroksad). Jest ona uwalniana stopniowo, co znacznie wydłuża okres działania preparatu.

Podobnie jak solidny fungicyd nalistny zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści, jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Skuteczna eliminacja najwcześniejszych infekcji przez fungicyd Systiva® 333 FS pozwala obniżyć presję septoriozą liści, plamistością siatkową, pasiastością liści jęczmienia czy mączniakiem prawdziwym zbóż i traw przez większą część wegetacji. Ponadto rośliny po zabiegu preparatem dłużej pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał plonowania.

.

choroby zwalczane przez systivę

 • skuteczna zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego;
 • wyjątkowe właściwości fizjologiczne i niezawodność substancji aktywnej Xemium® (fluksapyroksad);
 • ochrona przed infekcjami odnasiennymi i odglebowymi.

Wzmocniony wigor roślin i przygotowanie do zimy

Rośliny zaprawione Systiva® 333 FS wytwarzają dłuższy i silniejszy system korzeniowy. Ten efekt fizjologiczny można zaobserwować także w sytuacji braku porażenia. Niezależne badania laboratoryjne i polowe pokazują, że rośliny po zastosowaniu Systiva® 333 FS cechują się większym wigorem, zaś masa systemu korzeniowego u młodych roślin może wzrosnąć aż o 35%.

.

korzyści ze stosowania systivy

W porównaniu z niepoddaną zabiegowi próbą kontrolną, oprócz wzmocnienia systemu korzeniowego, następuje także wydłużenie korzeni o nawet 159%. Dzięki mocniejszym i dłuższym korzeniom rośliny mogą wydajniej pobierać wodę i składniki mineralne, takie jak na przykład azot. Daje to podstawę do optymalnego wzrostu szczególnie w trudnych warunkach, na przykład na słabszej glebie lub w dłuższych okresach suszy.

 • lepsze kiełkowanie i wschody;
 • mocniejsze i dłuższe korzenie;
 • wzmocniony wigor wiosną.

Sprawdź unikatowe korzyści Systiva® dla poszczególnych gatunków zbóż!

Sprawdź unikatowe korzyści Systiva® dla poszczególnych gatunków zbóż!

Zalety stosowania Systiva® w pszenicy ozimej:

✔ Większy plon - średnio o pół tony z ha

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegów czyszczących jesienią (T0)

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegów czyszczących wiosną (T0)

✔ Większy wigor roślin

✔ Większe krzewienie (możliwość obniżenia normy wysiewu o 15 %)

Systiva® 333 FS od BASF to skuteczna ochrona pszenicy ozimej przed głównymi chorobami liści od wschodów po wczesną wiosnę. Zaprawianie pszenicy ozimej w dawce 100-150 ml/100 kg nasion to sposób, aby w 100% wyeliminować konieczność zabiegu czyszczącego jesienią i wczesną wiosną.

Zastosowanie zaprawy nasiennej Systiva® 333 FS zapewnia średnio 0,5 tony przyrostu plonu z każdego hektara. W tym celu rekomendujemy stosowanie jej łącznie z Kinto® Plus w dawkach: Systiva® 100-150 ml/100 kg nasion + Kinto® Plus 150 ml/100 kg nasion.

systiva a plon

Wyniki doświadczeń polowych pokazały, ze rośliny pszenicy ozimej zaprawione 100 ml Systivy/100 kg materiału siewnego w obniżonej normie wysiewu o 15% miały średnio 5,6 rozkrzewienia/roślin. Oznacza to 1,4 rozkrzewienia więcej niż rośliny wysiane w 100% normie wysiewu bez zaprawienia.

Systiva® przygotowuje rośliny pszenicy ozimej do zimy poprzez wpływ na: rozbudowę systemu korzeniowego, rozkrzewienie roślin, pogrubienie źdźbeł, ograniczenie rozwoju patogenów nalistnych.

wpływ systivy na pszenicę

Zalety stosowania Systiva® w jęczmieniu ozimym:

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegów czyszczących jesienią (T0)

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegów czyszczących wiosną (T0)

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegu T1 wiosną (w pełni zastępuje pierwszy zabieg fungicydowy wiosną)

✔ Mocniejszy system korzeniowy

✔ Lepsze przezimowanie w trudnych warunkach

Systiva® 333 FS zastosowana w dawce 150 ml/100 kg nasion jęczmienia ozimego pozwala w pełni wyeliminować zabieg wiosenny T1. Środek daje gwarancję jesiennej ochrony jęczmienia ozimego przed plamistością siatkową, rynchosporiozą zbóż i mączniakiem prawdziwym zbóż i traw.

Systiva® wyraźnie oprawia kondycję roślin oraz zwiększa masę i długość systemu korzeniowego, polepszając zimotrwałość roślin.

przezimowanie jęczmienia

Systiva® 333 FS przedłuża zieloność dolnych liści i zwiększa powierzchnię zieloną całych roślin do końca wegetacji. Tym samym wpływa pozytywnie na plon jęczmienia ozimego (w odniesieniu do kontroli) nawet w niekorzystnych warunkach.

Zalety stosowania Systiva® w życie ozimym:

✔ Zastąpienie w pełni zabiegu T1 wczesną wiosną

✔ Ochrona już od siewu

✔ Zwiększenie wigoru roślin

✔ Zwiększenie wielkości korzeni i odporności na suszę

✔ Ochrona przed kluczowymi chorobami

W sezonie 2020 firma BASF oferuje swoim klientom preparat Systiva® 333 FS również w uprawie żyta ozimego. Ta długo wyczekiwana rejestracja daje nowe możliwości plantatorom tego gatunku upraw.

systiva stosowanie w życie

Systiva® 333 FS zastosowana w dawce 100 ml/100 kg nasion żyta ozimego w pełni zastępuje pierwszy zabieg fungicydowy. Zapewnia porównywalną skuteczność do standardowych zabiegów T1 w odniesieniu do rynchosporiozy zbóż. Środek ma zauważalny wpływ także na mączniaka prawdziwego, mimo braku zapisu tego patogenu w etykiecie zaprawy Systiva® dla żyta ozimego.

Zaprawa Systiva® 333 FS BASF wpływa ponadto pozytywnie na plonowanie żyta ozimego. W stosunku do kontroli plonowanie jest większe nawet o 6,2 dt.

systiva a plon żyta ozmiego

Zalety stosowania zaprawy nasiennej Systiva® w jęczmieniu jarym:

✔ Brak konieczności wykonywania zabiegu T1

✔ Unikatowa długotrwała skuteczność kontrolowania chorób nalistnych

✔ Kontrola chorób nalistnych w jęczmieniu nawet do fazy BBCH 39

✔ Silniejsze i zdrowsze rośliny

✔ Wyższe plony

W przypadku jęczmienia jarego zawierająca fluksapyroksad Systiva® 333 FS to sprawdzone rozwiązanie, które długotrwale chroni rośliny przed chorobami nalistnymi. Kolejną jej zalet jest także to, że pozytywnie wpływa na ich fizjologię.

Po zaprawieniu nasion jęczmienia jarego Systiva® 333 FS, zauważalna jest wyraźna poprawa kondycji roślin oraz zwiększenie masy i długości systemu korzeniowego. Czynniki te znacząco wpływają na zwyżkę zebranego plon. W porównaniu do tradycyjnej ochrony nalistnej jest on większy aż o 5,6 dt/ha wg przeprowadzonych doświadczeń.

wzrost plonu jęczmienia jarego
Top