Przed jakimi chorobami chronią zaprawy nasienne do zbóż?

Zabiegi wpływające na wielkość plonu rozpoczynają się jeszcze przed siewem. Jednym z kluczowych czynników, który może znacząco wpłynąć na kondycję roślin, więc i na wielkość plonu, są patogeny chorobotwórcze. Skutecznymi środkami, które przed nimi zabezpieczają, są zaprawy nasienne.

W jakich uprawach warto stosować zaprawy nasienne?

Zaprawy nasienne mogą być stosowane we wszystkich uprawach rolniczych i w praktyce profesjonalni użytkownicy nigdy z nich nie rezygnują. Zaprawianie nasion jest bardzo efektywną metodą ochrony roślin przed agrofagami. Dzięki zastosowaniu zapraw nasiennych można znacząco zredukować opryski na początkowym etapie rozwoju roślin. Jest to więc metoda zarówno efektywna jak i korzystna ze względu na ograniczanie wpływu na środowisko.

Jak działają zaprawy nasienne do zbóż?

Zaprawy nasienne do zbóż zapewniają ochronę wschodzących roślin przed infekcjami grzybowymi. Jednak znaczenie fungicydu aplikowanego na materiał siewny ma znaczenie dla zdrowotności roślin w całym okresie wegetacji. Warto wspomnieć, że cześć chorób zbóż można kontrolować jedynie przy użyciu zapraw, gdyż nie wszystkie patogeny jesteśmy w stanie zwalczać środkami nalistnymi.

Jakie choroby zwalczają zaprawy do zboża?

Większość zapraw nasiennych do zbóż chroni przed chorobami odglebowymi i odnasiennymi. Jednak dostępne są także preparaty zabezpieczające przed chorobami liści. Tak długotrwała ochrona jest możliwa dzięki substancjom działającym systemicznie. Zaprawy stanowią obligatoryjny element ochrony fungicydowej zbóż. Przyjrzyjmy się zatem najgroźniejszym chorobom, przed jakimi chronią zaprawy zbożowe.

Rynchosporioza

Rynchosporioza zbóż to choroba zagrażająca głównie uprawom jęczmienia i żyta ozimego. Infekcje pojawiają się już jesienią. Porażenie tą chorobą podstawy liścia, prowadzi do jego przedwczesnego obumarcia. Niezwalczana może prowadzić do istotnych strat gospodarczych.

Pleśń śniegowa zbóż i traw

Pleśń śniegowa zbóż i traw to choroba wywoływana przez grzyb Microdochium nivale, która atakuje wiele gatunków zbóż. Jej objawy możemy zauważyć już jesienią w postaci zdeformowanych siewek pokrytych watowatą grzybnią. Porażone nią rośliny obumierają lub nie rozwijają się prawidłowo, co bezpośrednio przekłada się na straty w plonie.

Głownia pyląca jęczmienia

Objawy głowni pylącej jęczmienia ujawniają się dość późno, bo w okresie kłoszenia. Jednak głównym źródłem tej choroby jest zakażone ziarno. Zaprawianie nasion skutecznie chroni rośliny przed tym patogenem. Stosowanie właściwie zaprawionych nasion skutecznie eliminuje głownię pylącą.

Śnieć cuchnąca pszenicy

Śnieć cuchnąca to choroba atakująca poza pszenicą także żyto, pszenżyto czy jęczmień. Przed upowszechnieniem zaprawiania nasion było to główne zagrożenie chorobowe tych upraw. Jej objawy są możliwe do zidentyfikowania dopiero po wykłoszeniu się, co pokazuje, jak istotne dla przebiegu całego rozwoju zbóż są zaprawy nasienne.

Pasiastość liści jęczmienia

Pasiastość liści jęczmienia to kolejna choroba przenoszona przez zainfekowany materiał siewny. Prowadzi do zamierania kłosów lub niewypełniania ziarna co w oczywisty sposób rzutuje na uzyskany plon. Straty w wyniku infekcji mogą sięgać nawet 40 %.

Jak dobrać odpowiednią zaprawę nasienną?

Zaprawy nasienne zapobiegają występowaniu wielu groźnych chorób zbóż, nie tylko wymienionym powyżej. Wybierając zaprawę, powinniśmy uwzględnić zarówno gatunek wysiewanego zboża, jak i choroby, jakie występowały na danym stanowisku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie we wcześniejszych sezonach. Wile patogenów może bowiem zimować w glebie i resztkach pożniwnych.Ze względu na zapobiegawczy charakter działania zapraw powinny one dysponować jak najszerszym spektrum zwalczanych chorób, a także charakteryzować się wysoką skutecznością i długotrwałym działaniem.

Zaprawy do nasion dostępne w ofercie

Efektywność ochrony fungicydowej zapewnianej przez zaprawy do nasion zależy od zastosowanych w nich substancji aktywnych, ale także od pozostałych komponentów. Bardzo ważne jest bowiem także dokładne i równomierne naniesienie preparatu na nasiona oraz trwałość pokrycia.

Ze względu na duże znaczenie zaprawiania nasion w ochronie zbóż oraz powyższe czynniki warto postawić na sprawdzone środki o wysokiej i potwierdzonej skuteczności. Za przykład mogą posłużyć zaprawy zbożowe Kinto® Plus czy Systiva® 333 FS.

Zobacz powiązany artykuł!

We współczesnym rolnictwie zaprawianie zboża odgrywa kluczową rolę w walce z chorobami i szkodnikami. Utrzymanie zdrowotności dzięki stosowaniu zapraw zbożowych doskonale wpisuje się przy tym w dążenie do minimalizowania wykorzystywania oprysków na choroby grzybowe zbóż. Zaprawianie ziarna redukuje bowiem ilość stosowanego środka, a do tego jest metodą bezpieczną dla środowiska i ekonomiczną.

Powiązane produkty

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego.

Korzyści plus zyski pod ochroną

Top