Doradztwo i informacje

Inwestując w badania i rozwój staramy się skupić na potrzebach naszych klientów. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i informacją.

Poniżej będziemy prezentować infomacje przydatne wszystkim producentom rolnym. Znajdziecie tutaj Państwo aktualne informacje z pól doświadczalnych BASF wraz z naszymi zaleceniami, przydatne artykuły i informacje dotyczące szeroko rozumianej agrotechniki.


Najbardziej innowacyjny fungicyd do ochrony rzepaku w czasie kwitnienia.

Fungicyd do ochrony Twoich plonów i Twojego portfela

REVYLUCYJNA skuteczność!

SYSTEM ZBIÓRKI OPAKOWAŃ PSOR

Dbając o środowisko naturalne oraz w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi BASF Polska sp. z o.o. jako wprowadzający środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin oraz produktami biobójczymi zlecił wykonywanie obowiązku gospodarowania odpadami opakowaniowymi po tych środkach (w zakresie ich odbierania od sprzedawców, transportu i unieszkodliwiania) firmie REMONDIS (REMONDIS Sp. z o.o.), która jest obecnie operatorem ogólnopolskiego systemu odbioru i unieszkodliwiania opakowań (System). Organizatorem i koordynatorem Systemu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) z siedzibą w Warszawie, 00-074 Warszawa, przy ul. Trębackiej 4, tel. +48 22 630 98 96, fax.+48 22 630 97, e-mail: psor@psor.pl. Więcej: www.systempsor.pl

Po zarejestrowaniu pkt. handlowego w PSOR sprzedawcy ŚOR i produktów biobójczych powinni kontaktować się bezpośrednio z firmą REMONDIS. Infolinia Systemu PSOR: 801 561 461 lub 58 622 01 08, e-mail: opakowania.niebezpieczne@remondis.pl, która odbierze od sprzedawców, zgodnie z ustawą, na koszt BASF Polska sp. z o.o. wypłukane opakowania bezpośrednie po - sklasyfikowanych jako niebezpieczne - ŚOR oraz produktach biobójczych.

Top