Metody zaprawiania zbóż

Zaprawianie zbóż to filar ochrony fungicydowej. Od jego skuteczności zależy zdrowotność roślin, nie tylko na początkowym etapie rozwoju, jak mogłoby się wydawać, ale w całym okresie wegetacji. Dlatego wyboru zaprawy nasiennej nie powinniśmy pozostawiać przypadkowi. Przypomnijmy zatem kluczowe informacje na temat zaprawiania nasion, by decyzje, jakie podejmujemy, były oparte na faktach.

Co wpływa na skuteczność zaprawy nasiennej?

Należy zagwarantować dokładne pokrycie ziaren zaprawą, aby stworzyć barierę dla patogenów. Składniki aktywne zawarte w zaprawach zbożowych mogą działać na powierzchni ziarna. Jednakże systemiczne substancje czynne mogą także przenikać do wnętrza ziarna, co hamuje rozwój patogenów w roślinie.

Ziarno, na które została naniesiona zaprawa, jest kompleksowo zabezpieczone przed infekcjami grzybowymi, zarówno tymi związanymi z samym materiałem siewnym, jak i tymi, które atakują z gleby, czy nawet w późniejszym okresie rozwoju zbóż.

Jednak aby osiągnąć oczekiwany efekt ochronny, konieczne jest zastosowanie skutecznej zaprawy nasiennej oraz odpowiedniej metody jej aplikacji. Czynniki te mają bowiem decydujący wpływ na dokładność i trwałość pokrycia nasion.

Jakie są techniki zaprawiania zbóż?

Istnieje kilka technik zaprawiania nasion. Jednak nie wszystkie możliwe są do zastosowania podczas aplikacji zapraw w gospodarstwie. Wynika to z wysokich wymagań dotyczących sprzętu wykorzystywanego do procesu przygotowania nasion do siewu. Tak jest na przykład w wypadku inkrustowania ziarna. Przyjrzyjmy więc się nieco bliżej bardziej dostępnym metodom.

Zaprawianie zboża na sucho

Zastosowanie zaprawy nasiennej w formie suchego proszku stanowi jedną z najstarszych technik obróbki nasion. Polega on na dokładnym zmieszaniu ziarna z zaprawą zbożową. Niestety ten proces nanoszenia zaprawy wyróżnia się znacznym stopniem pylenia, co wymaga zachowania dużej ostrożności w trakcie aplikacji. Ponadto sucha zaprawa może łatwo osypywać się z ziarna, co oczywiście nie wpływa korzystnie na efektywność ochrony.

Zaprawianie zboża na mokro

Z kolei doskonałe przyleganie, zapewniające dokładne pokrycie ziarna, to kluczowa cecha procesu zaprawiania na mokro. W tym przypadku, na nasiona aplikujemy roztwór zaprawy, co ułatwia zarówno odpowiednie pokrycie nasion preparatem, jak i podnosi przyczepność zaprawy.

Od czego zależy dobór odpowiedniej metody zaprawiania zbóż?

Wybór metody zaprawiania zależy zarówno od możliwości sprzętowych gospodarstwa jak i zastosowanych preparatów. Jednakże decydującym czynnikiem powinna być finalna skuteczność zastosowanego rozwiązania. Ma ono przecież istotny wpływ na wielkość plonu.

Kiedy wybrać zaprawę do zboża w płynie, a kiedy zaprawę do zboża w proszku?

Zaprawianie ziarna na sucho jest rozwiązaniem relatywnie prostym w stosowaniu, jednak ma istotne wady wspomniane powyżej. Dlatego znacznie skuteczniejszym sposobem zaprawiania zbóż jest metoda na mokro. Przykładem zapraw nasiennych, jakie warto zastosować są zaprawy zbożowe Kinto® Plus czy Systiva® 333 FS. Są to sprawdzone i cenione przez rolników preparaty o świetnych parametrach oraz wysokiej skuteczności.

Zobacz również!

Zaprawy zbożowe stanowią istotny element strategii ochrony zbóż. Chronią kiełkujące rośliny przed chorobami grzybowymi. Przyczyniają się do uzyskania zdrowszego i bardziej wydajnego wzrostu. Stosowanie zaprawiania nasion w zbożach jest kluczowe dla optymalnej ochrony roślin na początkowym etapie rozwoju.

Powiązane produkty

Korzyści plus zyski pod ochroną

Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego.

Top