BASF Agricultural Solutions
Praca rolnika teraz jeszcze cenniejsza

Dlaczego
#PotrzebujemyRównowagi

>>Sprawdź<<

praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Rynchosporioza zbóż [Rhynchosporium secalis]

Występowanie i znaczenie

Głównie na jęczmieniu i życie w strefach klimatu umiarkowanego. W przypadku występowania epidemicznego możliwe są znaczne szkody gospodarcze.

Okres wykrywania

Po krzewieniu do kłoszenia.

Obraz choroby

Już jesienią, ale z większym natężeniem wiosną młode liście wykazują owalne plamy o długości 1-2 cm i zabarwieniu od żółtawego do brązowawego, które później przebarwiają się bladoszaro. Na jęczmieniu porażona strefa wykazuje w przeciwieństwie do żyta wyraźne ciemnobrązowe odgraniczenie od zdrowej tkanki.

Przy postępującej infekcji następuje nieregularne, powierzchniowe rozszerzanie się martwicy. Dolne liście są najczęściej porażone najsilniej. Porażenie może się jednak rozciągać aż do liścia flagowego i kłosów. Najgroźniejsze jest porażenie podstawy liścia, którego konsekwencją jest przedwczesne obumarcie całego liścia.

Wzmożone występowanie

  • podatne odmiany,
  • lata bogate w opady,
  • niekorzystny płodozmian,
  • nadzwyczaj wczesny wysiew na jesieni.

Możliwość pomylenia

Szkody oparzeniowe po zastosowaniu herbicydów kontaktowych albo askochytoza

Agrotechniczne działania zapobiegawcze

  • dobór odpowiednich odmian (typy o normalnej słomie, nie krótkosłomiaste),
  • ograniczenie uprawy jęczmienia w płodozmianie,
  • dobre przyoranie resztek pożniwnych.

Top