Basagran® 480 SL

Prawdziwy hit wśród herbicydów!

Basagran® 480 SL

Prawdziwy hit wśród herbicydów!


Zalety produktu Basagran® 480 SL

  • długotrwałe działanie chwastobójcze
  • szerokie spektrum zwalczanych chwastów
  • całkowite bezpieczeństwo dla roślin następczych

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Basagran® 480 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon

Sposób działania

Środek do stosowania nalistnego, pobierany przez liście chwastów.

Fiołek polny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Dymnica pospolita
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Fiołek polny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.

Ogólne

Nazwa Basagran® 480 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon

Sposób działania

Środek do stosowania nalistnego, pobierany przez liście chwastów.

Back
Fasola - Fiołek polny
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
od BBCH 13
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Back
Groch pastewny - Dymnica pospolita
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
2,5 - 3,0 l/ha
Czas stosowania
Przy wysokości roślin 6 - 12 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back
Ziemniak - Fiołek polny
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
3,0 l/ha
Czas stosowania
Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Top