BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Basagran® 480 SL

Prawdziwy hit wśród herbicydów!

Zalety produktu

  • długotrwałe działanie chwastobójcze
  • szerokie spektrum zwalczanych chwastów
  • całkowite bezpieczeństwo dla roślin następczych

Szczegóły

Nazwa Basagran® 480 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon

Środek do stosowania nalistnego, pobierany przez liście chwastów.

Fasola

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Rdest plamisty 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Wilczomlecz obrotny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Dymnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Rdest plamisty 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Wilczomlecz obrotny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Gorczyca polna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Jasnota różowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przetacznik polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Wilczomlecz obrotny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Nazwa Basagran® 480 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon

Środek do stosowania nalistnego, pobierany przez liście chwastów.

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Rdest plamisty 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Wilczomlecz obrotny 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 2,5 - 3,0 l/ha od BBCH 13 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Dymnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Fiołek polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Gorczyca polna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Jasnota różowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przetacznik perski 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przetacznik polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Przytulia czepna 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Rdest plamisty 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Rumian polny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Tobołki polne 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Wilczomlecz obrotny 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 2,5 - 3,0 l/ha Przy wysokości roślin 6 - 12 cm Max. 1 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fiołek polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Gorczyca polna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Gwiazdnica pospolita 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Jasnota purpurowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Jasnota różowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Maruna bezwonna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przetacznik perski 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przetacznik polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Przytulia czepna 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Rdest plamisty 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Rumian polny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Tasznik pospolity 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Tobołki polne 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Wilczomlecz obrotny 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Żółtlica drobnokwiatowa 3,0 l/ha Opryskiwać, gdy ziemniaki osiągnęły wysokość 10 - 15 cm Max. 1 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Broszura strączkowa
Top