Corum® 502,4 SL

Najinteligentniejsze rozwiązanie dla wysokiego plonu soi

Corum® 502,4 SL

Najinteligentniejsze rozwiązanie dla wysokiego plonu soi


Zalety produktu Corum® 502,4 SL

 • mocny na chwasty
 • selektywny dla rośliny uprawnej
 • elastyczny w stosowaniu
 • łatwy w użyciu
 • zapewnia wysokie plony

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Corum® 502,4 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon, 22,4 g/l imazamoks

Sposób działania

Środek do stosowania nalistnego, pobierany głównie przez liścienie chwastów.

Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC BBCH 12 - 16 Max. 1 zab.
Bodziszek drobny
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,625 - 1,25 l/h BBCH 12 - 25 Max. 2 zab.

Ogólne

Nazwa Corum® 502,4 SL
Formulacja Koncentrat rozpuszczalny w wodzie
Substancja biologicznie czynna: 480 g/l bentazon, 22,4 g/l imazamoks

Sposób działania

Środek do stosowania nalistnego, pobierany głównie przez liścienie chwastów.

Back
Bób - Bodziszek drobny
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Back
Groch zwyczajny - Bodziszek drobny
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Dawka
1,0 - 1,25 l/ha + 0,6 l/ha Dash® HC
Czas stosowania
BBCH 12 - 16
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 1 zab.
Back
Soja - Bodziszek drobny
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,625 - 1,25 l/h
Czas stosowania
BBCH 12 - 25
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.

Dlaczego Corum® 502,4 SL?

Soja a chwasty

Od momentu kiełkowania zaczyna się walka roślin o wodę i składniki odżywcze. Wygra ta, która jest szybsza i silniejsza od innych. Ponieważ soja w okresie początkowym rozwija się powoli, jej pozycja w stosunku do chwastów jest wtedy słaba. Chwasty mogą spowodować straty, z których najważniejszą jest niższy plon soi. Ponadto utrudniają one zbiory. Musimy zatem od samego początku wspierać soję w walce z chwastami.

Chwasty mogą kiełkować razem z soją lub długo po niej, poza tym ich wrażliwość na herbicydy może znacząco się różnić. Dodatkowo przy suchej pogodzie grubsza warstwa woskowa liści chwastów może utrudnić wchłanianie substancji czynnej herbicydu. Dotyczy to zwłaszcza chwastów trudnych do zwalczania, takich jak komosa biała i samosiewy rzepaku. Nie mniejsze zagrożenie stanowią dla soi chwasty takie jak: rdest ptasi, jasnota różowa i purpurowa czy tasznik pospolity.


Chwasty w grochu

Zachwaszczeniu plantacji grochu sprzyja jego początkowy powolny rozwój. Podobnie jak w przypadku soi, rośliny trzeba wspierać od samego początku rozwoju roślin lub nawet już przed nim - między innymi poprzez wykonanie w pierwszej kolejności zabiegów doglebowych celem opóźnienia wschdów pierwszych chwastów.

Corum® 502,4 SL jako ochrona chemiczna po wschodach grochu jest rozwiązaniem w zwalczaniu chwastów dwuliściennych i chwastnicę jednostronną. Przed rozpoczęciem zabiegu odchwaszczającego, należy więc wykonać lustrację pola pod kątem występowania bodziszka drobnego, chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej czy maruny bezwonnej.

Bób wolny od chwastów

Uprawy bobu są narażone na zachwaszczenie głównie w okresie wschodów. W tym okresie należy szczególnie zadbać o uwolnienie roślin od konkurencji chwastów. W przeciwnym wypadku w bobie mogą pojawiać się objawy niedoboru składników pokarmowych, rośliny mogą stać się łamliwe. A finalny plon może rozczarować ilością i jakością.

Początek wegetacji mogą zakłócić takie chwasty jak komosa biała, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, bodziszki (w tym bodziszek drobny), tobołki polne, gorczyca polna, chwasty rumianowate (np. rumian polny), pokrzywa żegawka, jasnoty (jasnota różowa, jasnota purpurowa) oraz starzec zwyczajny.

W późniejszych stadiach wegetacji stopień zachwaszczenia zmniejsza się, a jego struktura zdominowana jest przez chwasty bardziej ciepłolubne. Wśród nich między innymi rdest powojowy i chwastnica jednostronna.

Kolejnym zagrożeniem dla bobu jest zachwaszczenie wtórne. Wśród gatunków chwastów, które mogą zagrozić uprawie w różnych okresach sezonu, jest przetacznik perski i rolny. Duże zagrożenie dla uprawy stanowić będą też przytulia czepna i wilczomlecz obrotny.

Ile kosztuje środek chwastobójczy Corum® 502,4 SL?

Ceny produktu Corum® 502,4 SL mogą się różnić w zależności od regionu i dostępności. Aktualne ceny można sprawdzić u lokalnych dostawców.

Gdzie kupić środek na chwasty Corum® 502,4 SL?

Corum® 502,4 SL jest dostępny u autoryzowanych dostawców i sklepów ogrodniczych. Szczegółowe informacje dotyczące dystrybutorów znajdują się w zakładce Kontakt .

Opinie na temat herbicydu Corum® 502,4 SL

Środek chwastobójczy Corum® 502,4 SL cieszy się pozytywnymi opiniami wśród rolników, co jest potwierdzeniem jego skuteczności w zwalczaniu chwastów.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Corum® 502,4 SL to skuteczny herbicyd, którego działanie skoncentrowane jest na zwalczaniu rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych. Substancje czynne wchodzące w jego skład są pobierane głównie przez liście chwastów, co sprawia, że jest efektywny szczególnie do fazy 2-4 liści.

Herbicyd Corum® 502,4 SL zawiera bentazon (43,0%) z grupy diazyn oraz imazamoks (2,0%) z grupy imidazolinonów.

Corum® 502,4 SL jest stosowany nalistnie przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Zalecane opryskiwanie to średniokropliste, a ilość wody waha się od 100 do 400 l/ha, w zależności od uprawy.

Dawka zalecana dla jednorazowego zastosowania środka na chwasty Corum® 502,4 SL różni się w zależności od uprawy i może wynosić:

 • Corum 502,4 SL 1,0–1,25 l/ha + Olbras 88 EC 1,0 l/ha dla grochu,
 • 1,25 l/ha w przypadku soi, bobu, bobiku uprawiany na suche nasiona, koniczyny czerwonej, koniczyny białej, koniczyny krwistoczerwonej (inkarnatka), esparcety siewnej.

Dokładne dawkowanie środka Corum® 502,4 SL zostało opisane w etykiecie produktu.

Termin stosowania zależy od rodzaju uprawy. Środek Corum® 502,4 SL w uprawie grochu należy stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras 88 EC, wiosną przy wysokości roślin 6-12 cm, tj. w momencie pojawienia się wąsów czepnych (BBCH 12–16).

Nie zaleca się stosowania środka Corum® 502,4 SL w następujących sytuacjach:

 • na rośliny zwiędłe, chore lub dotknięte przez szkodniki,
 • bezpośrednio przed spodziewanym deszczem oraz po opadach,
 • w temperaturze przekraczającej 22ºC lub poniżej 10ºC.

Podczas aplikacji preparatu należy unikać:

 • rozprzestrzeniania cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Herbicyd Corum® 502,4 SL należy stosować w temperaturze pomiędzy 10 ºC a 22 ºC.

Herbicyd Corum® 502,4 SL jest przeznaczony do zwalczania chwastów w:

 • soi,
 • bobie,
 • grochu,
 • lucernie,
 • koniczynie czerwonej, białej i krwistoczerwonej,
 • esparcetce siewnej.

Corum® 502,4 SL jest skoncentrowany na zwalczaniu rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych:

Chwasty wrażliwe:

 • bodziszek drobny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • komosa biała,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik rolny,
 • samosiewy rzepaku,
 • tasznik pospolity,
 • żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe:

 • chaber bławatek,
 • chwastnica jednostronna,
 • fiołek polny,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • przetacznik perski,
 • przytulia czepna,
 • rdest powojowy,
 • rumian polny,
 • wilczomlecz obrotny.

Środek Corum® 502,4 SL można stosować w mieszaninie z adiutantem Olbras 88 EC lub Dash HC, zachowując jednak szczególną ostrożność i przestrzegając zaleceń etykiet stosowania.

Corum® 502,4 SL charakteryzuje się silną skutecznością w zwalczaniu chwastów, jednocześnie pozostając selektywnym dla roślin uprawnej. Jest elastyczny w stosowaniu, łatwy w użyciu, co przekłada się na osiągane wysokie plony.

Herbicyd Corum® 502,4 SLjest dostępny w różnych opakowaniach, co pozwala dostosować ilość do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Okres od ostatniego zastosowania środka Corum® 502,4 SL do dnia zbioru rośliny uprawnej wynosi:

 • Groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona, soja, bób oraz bobik uprawiany na suche nasiona – 35 dni,
 • Lucerna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna – 40 dni.

Powiązane artykuły blogowe

Rośliny bobowate są coraz chętniej uprawiane przez rolników. Gatunki te są dobrze znane z wysokiej zawartości białka, ponadto są znakomite dla gleb – m.in. dzięki możliwości wiązania wolnego azotu, poprawy właściwości gleby, jej pojemności wodnej, ale też wzbogacania życia biologicznego i zwiększania poziomu próchnicy. Największym problemem w ich uprawie jest jednak zachwaszczenie i jego zwalczanie.

Top