Herbicyd do upraw roślin bobowatych

Rośliny bobowate są coraz chętniej uprawiane przez rolników. Gatunki te są dobrze znane z wysokiej zawartości białka, ponadto są znakomite dla gleb – m.in. dzięki możliwości wiązania wolnego azotu, poprawy właściwości gleby, jej pojemności wodnej, ale też wzbogacania życia biologicznego i zwiększania poziomu próchnicy. Największym problemem w ich uprawie jest jednak zachwaszczenie i jego zwalczanie.

Chwasty w uprawach strączkowych

Prawdopodobieństwo wystąpienia dominacji chwastów nad kiełkującymi roślinami strączkowymi jest bardzo wysokie. Wschody roślin strączkowych trwają średnio 2–3 tygodnie – w tym czasie uprawa jest narażona na konkurencję ze strony chwastów, która na początkowym etapie wzrostu roślin bobowatych może utrudnić prawidłowe wschody i prowadzić do przerzedzenia na plantacji. Niezahamowany rozwój roślinności niepożądanej w konsekwencji doprowadza do niemal całkowitej straty plonu.

Odchwaszczanie grochu siewnego

Groch wykazuje dużą wrażliwość na zachwaszczenie, szczególnie wtórne, dlatego w jego wypadku ważne jest szybkie działanie w celu wyeliminowania konkurencyjnego działania chwastów po wschodach rośliny uprawnej.

Największe zagrożenie w uprawie grochu stwarzają chwasty dwuliścienne. Bardzo dużą szkodliwość odnotowuje się m.in. przy obecności bodziszka drobnego, chabra bławatka, fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, komosy białej czy maruny bezwonnej. Wśród chwastów jednoliściennych problemem w uprawie grochu jest obecność chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego i perzu właściwego.

Do walki z chwastami w uprawie grochu zarejestrowane jest 17 substancji aktywnych, z czego 7 służy ograniczaniu chwastów jednoliściennych, a do walki stricte z chwastami dwuliściennymi można wykorzystać 6 substancji. Dostępne są również herbicydy do jednoczesnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych – są to 4 kombinacje substancji czynnych.

Do stosowania przed siewem w celu zwalczania komosy białej w fazie kiełkowania i wschodów można wykorzystać jedynie preparaty oparte na benfluralinie. W przedwschodowym zwalczaniu chwastów w grochu można natomiast skorzystać z herbicydów bazujących na takich substancjach jak:

 • chlomazon,
 • pendimetalina,
 • chlomazon + pendimetalina,
 • pendimetalina + dimetenamid-P,
 • prosulfokarb,
 • aklonifen.

W terminie powschodowym można zastosować herbicydy zawierające:

 • pendimetalinę + dimetenamid-P,
 • kletodym,
 • bentazon,
 • bentazon + imazamoks,
 • MCPB,
 • cykloksydym,
 • propachizafop,
 • fluazyfop-P-butylowy,
 • chizalofop-P-tefurylowy,
 • chizalofop-P-etylowy.

Kiedy wykonać zabieg herbicydowy w uprawach strączkowych?

W uprawie roślin strączkowych herbicydy mogą być stosowane przedwschodowo i powschodowo. Herbicydy aplikowane przedwschodowo należy podawać przy dobrej wilgotności gleby i na świeżo doprawioną glebę, co umożliwi bezproblemowe pobieranie zaaplikowanej substancji czynnej przez chwasty. Takie warunki będą determinować skuteczność zabiegu.

Niszczenie chwastów przedwschodowo uznaje się za najefektywniejsze, jednak w uprawie grochu bardzo często mierzymy się z koniecznością wykonania zabiegu korekcyjnego z wykorzystaniem herbicydów powschodowych. Dlatego najczęściej korzysta się z dwuetapowej ochrony herbicydowej.Powschodowe zwalczanie chwastów można przeprowadzać od fazy widocznych przylistków, gdy jeszcze nie są zauważalne liście właściwe, do fazy nadal zamkniętych pąków kwiatowych. Największa grupa herbicydów przewiduje możliwość odchwaszczania od fazy 1–2. liścia właściwego.

Jaki oprysk herbicydowy na groch zastosować?

W terminie powschodowym do odchwaszczania grochu znakomicie sprawdzi się Corum® 502,4 SL, zwalczający chwasty dwuliścienne oraz chwastnicę jednostronną. To nowoczesny środek z podwojonym mechanizmem działania (bentazon + imazamoks). W celu osiągnięcia najlepszej skuteczności zaleca się wykonanie zabiegu na chwasty będące w fazie liścieni do fazy 4 liści właściwych.

Corum® 502,4 SL w uprawie grochu zwyczajnego na suche nasiona wymaga stworzenia mieszaniny z adiuwantem Olbras® 88 EC. Zwalczanie chwastów należy przeprowadzić wiosną w fazie BBCH 12–16, czyli w momencie pojawienia się wąsów czepnych, gdy groch osiąga wysokość 6–12 cm. Stosujemy wówczas dawkę 1,0–1,25 l/ha Corum® 502,4 SL + Olbras® 88 EC 1,0 l/ha.

Ochrona herbicydowa roślin strączkowych

Corum® 502,4 SL jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do stosowania nie tylko w uprawie grochu na suche nasiona. Jest doskonałym rozwiązaniem do zwalczania chwastów także wśród innych gatunków roślin strączkowym. Cechuje się wysoką selektywnością w stosunku do soi, bobu, bobiku, lucerny, koniczyny i esparcety siewnej. Corum® 502,4 SL jest przy tym produktem o dużej elastyczności, dlatego ochrona herbicydowa z jego wykorzystaniem może być wdrażana jednorazowo lub w systemie dawek dzielonych.

Chwasty w soi należy zwalczać do fazy 5 pędów bocznych (BBCH 25). Takie samo podejście odnosi się do bobu i bobiku uprawianego na suche nasiona. Wówczas w zabiegu jednorazowym zaleca się oprysk Corum® 502,4 SL w dawce 1,25 l/ha. W dawkach dzielonych ochrona opiera się na dwóch zabiegach w odstępie min. 7 dni, z każdorazowym zastosowaniem dawki 0,625 l/h. Oprysk w soi w dawkach dzielonych należy wykonać w sytuacji:

 • obecności chwastów od fazy liścieni do 4 liści właściwych,
 • występowania dużego zachwaszczenia,
 • spodziewanego zachwaszczenia wtórnego,
 • uprawy odmian wrażliwych.

System dawek dzielonych rekomendowany jest również w uprawie lucerny (siewnej, nerkowatej, sierpowatej). Odstęp między zabiegami wynosi tu jednak min. 14 dni.

Z kolei dla koniczyny czerwonej, białej i krwistoczerwonej (inkarnatka) oraz esparcety siewnej od fazy pierwszej pary liści do fazy 5 liści lub 5 pędów bocznych (w zależności od gatunku – BBCH 12–39) należy zastosować 1,25 l/ha Corum® 502,4 SL.

Corum® 502,4 SL w uprawie roślin strączkowych dzięki skutecznemu ograniczaniu zachwaszczenia pomaga stworzyć dogodne warunki do prawidłowego wzrostu roślin, wpływające na osiągnięcie wysokich plonów najlepszej jakości.

Corum® 502,4 SL to rozwiązanie 5 w 1

 • Mocny na chwasty.
 • Selektywny dla roślin uprawnych.
 • Elastyczny w stosowaniu.
 • Łatwy w użyciu.
 • Zapewnia wysokie plony.

Powiązany produkt

Top