BASF Agricultural Solutions
Rozwiązania dla Rolnictwa

Bellis® 38 WG

Twój sposób na wyższy zysk!

Zalety produktu

  • Przechowuj zdrowe owoce tak długo, jak chcesz
  • Ogranicz straty i zwiększ zysk z produkcji jabłek i gruszek

Szczegóły

Nazwa Bellis® 38 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 252.0 g/kg boskalid, 128.0 g/kg piraklostrobina

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Grusza

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Mokra zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Nazwa Bellis® 38 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 252.0 g/kg boskalid, 128.0 g/kg piraklostrobina

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Mokra zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Choroby/chwasty/szkodniki Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Gorzka zgnilizna 0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Etykieta Etykieta
Karta charakterystyki Karta charakterystyki
Pobierz Broszura sadownicza Ulotka

Dlaczego Bellis® 38 WG?

Sposób na choroby przechowalnicze jabłek - opinie sadowników o Bellis® 38 WG

Bellis® 38 WG – na najgroźniejsze choroby przechowalnicze

Bellis® 38 WG jest skutecznym fungicydem przeznaczonym do ochrony jabłek przed gorzką zgnilizną. Można stosować go także do ochrony gruszek przed gorzką zgnilizną gruszek i mokrą zgnilizną gruszek. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie.

Bellis® 38 WG – dopełnienie całorocznej ochrony

Bellis® 38 WG to środek, który ze względu na skład, stanowi dopełnienie całorocznej ochrony jabłoni i gruszy. Zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne. Pierwszą z nich jest boskalid z grupy anilidów. Drugą piraklostrobina z grupy strobiluryn.

Boskalid i piraklostrobina należą do różnych grup chemicznych i mają różne mechanizmy działania. Dzięki temu Bellis® 38 WG nie dochodzi do selekcji form odpornych patogenów wywołujących zgnilizny (gorzką i mokrą) owoców ziarnkowych.

Bellis® 38 WG – systemiczny, czyli skuteczny

Bellis® 38 WG to fungicyd o działaniu układowym (systemicznym). Krąży w roślinie z jej sokami, dzięki czemu dociera do wszystkich organów, w tym owoców. Tym samym zabezpiecza przed infekcjami grzybowymi nawet te części , na które nie został naniesiony w trakcie zabiegu.

bellis 38 wg skuteczność w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek

Bellis® 38 WG – skuteczność z krótkim okresem karencji

W przypadku ochrony jabłoni i gruszy zalecana jednorazowa dawka Bellis® 38 WG wynosi 0,8 kg/ha. W sezonie dopuszczalne jest wykonanie 2 zabiegów, co 8-14 dni. W BASF rekomendujemy jednorazową aplikację fungicydu na 7-21 dni przed zbiorem jabłek lub gruszek. Dwukrotne zastosowanie środka możliwe jest w razie dużego zagrożenia ze strony patogenów. Pierwszy raz na 3 tygodnie i następnie 1 tydzień przed zbiorem owoców. Karencja Bellis® 38 WG w przypadku jabłoni i gruszy wynosi 7 dni.

bellis 38 wg skuteczny w zapobieganiu głównym chorobom przechowalniczym

Bellis® 38 WG – polecany w IPO

Bellis® 38 WG jest fungicydem, który może być stosowany w sadach prowadzących produkcję zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. A także polskiego sytsemu jakości bezpieczeństwa żywności potwierdzonego certyfikatem – Integrowana Produkcja (IP).

bellis 38 wg ekonomia korzyści

Fungicyd Bellis 38 WG – pomoc w ochronie przechowalniczej jabłoni i gruszy!

Top