Bellis® 38 WG

Twój sposób na wyższy zysk!

Bellis® 38 WG

Twój sposób na wyższy zysk!


Zalety produktu Bellis® 38 WG

  • Przechowuj zdrowe owoce tak długo, jak chcesz
  • Ogranicz straty i zwiększ zysk z produkcji jabłek i gruszek

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Bellis® 38 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 252.0 g/kg boskalid, 128.0 g/kg piraklostrobina

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Gorzka zgnilizna
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.
Gorzka zgnilizna
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,8 kg/ha BBCH 79 - 85 Max. 2 zab.

Ogólne

Nazwa Bellis® 38 WG
Formulacja Granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna: 252.0 g/kg boskalid, 128.0 g/kg piraklostrobina

Sposób działania

Środek o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Back
Grusza - Gorzka zgnilizna
Dawka
0,8 kg/ha
Czas stosowania
BBCH 79 - 85
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Dawka
0,8 kg/ha
Czas stosowania
BBCH 79 - 85
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.
Back
Jabłoń - Gorzka zgnilizna
Dawka
0,8 kg/ha
Czas stosowania
BBCH 79 - 85
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 2 zab.

Dlaczego Bellis® 38 WG?

Bellis® 38 WG jest skutecznym fungicydem na najgroźniejsze choroby przechowalnicze owoców. Przeznaczony jest do ochrony fungicydowej przed gorzką zgnilizną jabłoni. Można stosować go także do ochrony gruszy przed chorobami grzybowymi takimi jak mokra zgnilizna, czy gorzka zgnilizna gruszy. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie.

Sposób na choroby przechowalnicze jabłek – opinie sadowników o Bellis® 38 WG

Bellis® 38 WG – dopełnienie całorocznej ochrony

Bellis® 38 WG to środek, który ze względu na skład, stanowi dopełnienie całorocznej ochrona sadu przed chorobami. Zawiera dwie uzupełniające się substancje czynne. Pierwszą z nich jest boskalid z grupy anilidów. Drugą piraklostrobina z grupy strobiluryn.

Boskalid i piraklostrobina należą do różnych grup chemicznych i mają różne mechanizmy działania. Dzięki temu fungicyd Bellis® 38 WG nie dochodzi do selekcji form odpornych patogenów wywołujących zgnilizny (gorzką i mokrą) owoców ziarnkowych.

Fungicyd Bellis® 38 WG – systemiczny, czyli skuteczny

Bellis® 38 WG to środek grzybobójczy do sadu o działaniu układowym (systemicznym). Krąży w roślinie z jej sokami, dzięki czemu dociera do wszystkich organów, w tym owoców. Tym samym zabezpiecza przed chorobami grzybowymi nawet te części, na które nie został naniesiony w trakcie zabiegu.

bellis 38 wg skuteczność w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek

Środek grzybobójczy Bellis® 38 WG – skuteczność z krótkim okresem karencji

W przypadku ochrony przed chorobami jabłoni i gruszy zalecana jednorazowa dawka Bellis® 38 WG wynosi 0,8 kg/ha. W sezonie dopuszczalne jest wykonanie 2 zabiegów, co 8-14 dni. W BASF rekomendujemy jednorazową aplikację fungicydu na 7-21 dni przed zbiorem jabłek lub gruszek. Dwukrotne zastosowanie środka możliwe jest w razie dużego zagrożenia ze strony patogenów. Pierwszy raz na 3 tygodnie i następnie 1 tydzień przed zbiorem owoców. Karencja Bellis® 38 WG w przypadku jabłoni i gruszy wynosi 7 dni.

bellis 38 wg skuteczny w zapobieganiu głównym chorobom przechowalniczym

Fungicyd do sadu Bellis® 38 WG – polecany w IPO

Bellis® 38 WG jest środkiem grzybobójczym, który może być stosowany w sadach prowadzących produkcję zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. A także polskiego sytsemu jakości bezpieczeństwa żywności potwierdzonego certyfikatem – Integrowana Produkcja (IP).

bellis 38 wg ekonomia korzyści

Bellis 38 WG – pomoc w ochronie sadu przed chorobami przechowalniczymi!

Środek grzybobójczy do sadu Bellis® 38 WG – opinie

Preparat grzybobójczy Bellis® 38 WG posiada wiele pozytywnych opinii rolników, które potwierdzają jego wysoką skuteczność w ochronie sadu przed chorobami grzybowymi. To sprawdzone rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się jako oprysk na choroby przechowalnicze owoców.

Ile kosztuje Bellis® 38 WG?

Cena fungicydu Bellis® 38 WG uzależniona jest od wielkości opakowania (1kg lub 5kg), poza tym koszt może różnić się w zależności od miejsca zakupu. Aby poznać szczegółowe informacje o cenie Bellis® 38 WG można skontaktować się z przedstawicielem regionalnym BASF lub zadzwonić pod numer telefonu +48 22 570 95 99.

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Bellis® 38 WG to granulowany środek grzybobójczy przeznaczony do sporządzania zawiesiny wodnej. Działa systemicznie, co oznacza, że jest wchłaniany przez roślinę, zapewniając ochronę zarówno w trybie zapobiegawczym, jak i interwencyjnym przed chorobami przechowalniczymi. Środek ten jest dedykowany do ochrony jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi.

Substancje czynne wchodzące w skład środka grzybobójczego Beliis® 38 WG to boskalid i piraklostrobina.

Stosowanie Bellis® 38 WG polega na sporządzeniu zawiesiny wodnej i jej aplikacji na rośliny. Fungicyd ten stosuje się przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Dawkowanie zależy od rodzaju uprawy i stadium rozwoju roślin.

Jabłoń

Maksymalna dawka zalecana do jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha

Grusza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha

W uprawie jabłoni środek grzybobójczy Bellis® 38 WG należy stosować w okresie 7–21 dni przed zbieraniem owoców, co odpowiada fazie wzrostu roślin oznaczonej jako BBCH 79–85. Zazwyczaj zaleca się jednokrotne zastosowanie, jednak w sytuacjach wymagających, można zastosować go maksymalnie dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego.

W przypadku dwukrotnego stosowania, pierwszy zabieg powinien być przeprowadzony nie później niż 3 tygodnie przed zbieraniem owoców, a drugi zabieg nie powinien być wykonany później niż 7 dni przed zbieraniem.

W celu ochrony gruszy przed chorobami grzybowymi, fungicyd Bellis® 38 WG zaleca się stosować na 7–21 dni przed zbiorem, najlepiej jednokrotnie. W przypadku dwukrotnego stosowania zabiegi wykonać:

  • pierwszy zabieg na 3 tygodnie przed zbiorem owoców,
  • drugi zabieg nie później niż 7 dni przed zbiorem.

Przed wykonaniem zabiegu środkiem na choroby grzybowe w jabłoni i gruszy, jakim jest Bellis® 38 WG należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Fungicyd Bellis® 38 WG przeznaczony jest do ochrony roślin sadowniczych takich jak:

  • jabłoń,
  • grusza.

Fungicyd Bellis® 38 WG zwalcza zarówno choroby grzybowe jabłoni tj. gorzka zgnilizna jabłek, a także choroby grzybowe gruszy do których zaliczamy gorzką zgniliznę gruszek oraz mokrą zgniliznę gruszek.

Produkt jest dostępny w różnych opakowaniach, zależnie od potrzeb użytkownika. Szczegółowe informacje dostępne są u producenta oraz dystrybutor poprzez zakładkę Kontakt .

Powiązane artykuły blogowe

Wysoka jakość owoców ma istotne znaczenie dla sposobu, w jaki są wykorzystywane, a to z kolei wpływa na osiągane ceny. Z tego względu producenci owoców wkładają wiele wysiłku w zapewnienie wysokich standardów jakościowych swoich produktów. Jednym z istotnych czynników jest ochrona sadu przed chorobami przechowalniczymi.

Top