Tanaris®

Skuteczny, selektywny… na nowe czasy!

Tanaris®

Skuteczny, selektywny… na nowe czasy!


Zalety produktu Tanaris®

  • Skuteczny i uniwersalny – zwalcza szerokie spektrum chwastów
  • Nowoczesny i elastyczny – idealny partner do mieszanin
  • Selektywny – w pełni bezpieczny dla uprawy buraka

Szczegóły

Ogólne

Nazwa Tanaris®
Formulacja Zawiesino-emulsja (SE), zawiera aktywator - nie potrzebuje dodatku adiuwantu
Substancja biologicznie czynna: 167 g/l chinomerak, 333 g/l dimetanamid-P

Sposób działania

Środek do stosowania doglebowo lub nalistnie

Chwastnica jednostronna
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Chwastnica jednostronna
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.
Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
0,3-0,6 l/ha BBCH 10-18 Max. 3 zab.

Ogólne

Nazwa Tanaris®
Formulacja Zawiesino-emulsja (SE), zawiera aktywator - nie potrzebuje dodatku adiuwantu
Substancja biologicznie czynna: 167 g/l chinomerak, 333 g/l dimetanamid-P

Sposób działania

Środek do stosowania doglebowo lub nalistnie

Back
Burak cukrowy - Chwastnica jednostronna
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Back
Burak pastewny - Chwastnica jednostronna
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.
Dawka
0,3-0,6 l/ha
Czas stosowania
BBCH 10-18
Max. liczba zabiegów w sezonie
Max. 3 zab.

Dlaczego Tanaris®?

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

Skuteczna substancja

Zawarta w Tanaris® substancja czynna dimetanamid-P jest pobierana przez podziemne i naziemne części chwastów (korzenie i liście). Działa poprzez hamowanie biosyntezy białek, jak również lipidów i giberelin. W rezultacie skutecznie blokuje wzrost chwastów tuż po skiełkowaniu.

Spektakularny efekt

Najlepszy efekt zwalczania uzyskuje się stosując herbicyd Tanaris® przed wschodami chwastów. Szkodniki niszczone są wówczas głównie przed ich pojawieniem się. Z kolei te, które nawet wykiełkują, są karłowate, zniekształcone i stopniowo zamierają. Tym samym nie stanowią zagrożenia i konkurencji dla upraw.

Bezpieczne uprawy

Herbicyd Tanaris® jest całkowicie bezpieczny oraz selektywny dla buraków cukrowych i pastewnych. Idealne zestawienie substancji czynnych oraz rozłożenie zabiegu ochronnego na 3 etapy eliminuje ryzyko uszkodzenia plantacji przy zachowaniu maksymalnej skuteczności działania.

Tanaris - w buraku, także na bodziszka drobnego!

Top