nasiona-rzepaku

Aktualna oferta nasion rzepaku

OdmianaTypZimotrwałośćTermin kwitnieniaTermin dojrzewaniaWysokość roślinOdporność na wyleganieZdrowotnośćTermin siewuWymaganie glebowe
InVigor 2050 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InVigor Tuba mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobrawczesny/optymalny/lekko opóźnionydobre/średnie/słabsze
Invigor Crossfit mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniadobradobraoptymalny/opóźnionysłabsze/średnie/dobre
InV 1266CL mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InVigor Cheeta mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InVigor Hermann mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV2020 mieszaniec zrestorowanwysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniadobradobraoptymalny/opóźnionyoptymalny/opóźniony
InVigor Darling mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
Invigor Dazzler mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniadobradobraoptymalny/opóźnionysłabsze/średnie/dobre
InV 1170 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio późnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1165 mieszaniec zrestorowanyb. wysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze

Rzepak ozimy

Jakie nasiona rzepaku do siewu?

Rzepak jest jedną z wiodących roślin uprawnych w Polsce, a dobór właściwej odmiany rzepaku ozimego to klucz do wysokich plonów. Kondycja plantacji i jakość plonów są jednak zagrożone przez liczne patogeny oraz chwasty.

Od kilku sezonów rolnicy stają w dodatku przed wyzwaniem, jakim jest kiła kapusty, a także przenoszony przez mszyce wirus żółtaczki rzepy. Te choroby rzepaku zaczynają sprawiać coraz więcej problemów.

Powszechne choroby rzepaku ozimego

Kiła kapusty to jedna z najgroźniejszych chorób rzepaku, powodowana przez pierwotniaka Plasmodiophora brassicae.

Na korzeniach roślin powstają liczne lub pojedyncze narośla, na powierzchni których nie obserwuje się występowania włośników. Narośla początkowo mają barwę białokremową, następnie robią się brunatne i w wyniku procesu gnicia rozpadają się pozostawiając w glebie zarodniki przetrwalnikowe. Objawy kiły kapusty mogą się uwidocznić również na nadziemnych częściach roślin – na skutek zahamowania asymilacji składników pokarmowych mogą one żółknąć, czerwienieć, więdnąć, a w konsekwencji zamierać.

Inną chorobą, która poraża rzepak ozimy, jest wirus żółtaczki rzepy, przenoszony przez mszycę brzoskwiniową oraz mszycę kapuścianą. Choroba pojawia się jesienią i objawia się czerwonymi, żółtymi lub fioletowymi przebarwieniami na liściach.

Przy dużej presji choroby w sezonie jesiennym dochodzi do utraty liści, natomiast wiosną – do zahamowania wzrostu porażonych roślin. Pędy boczne są wytwarzane w mniejszej liczbie, co znacząco wpływa na ograniczenie plonu.

Zalecane odmiany rzepaku ozimego

Producenci przed każdym sezonem stają przed dylematem, jaką odmianę rzepaku wybrać. Wybierana odmiana powinna się charakteryzować przede wszystkim wysokim i stabilnym plonowaniem. Aby to osiągnąć musi się ona wykazywać wysoką zimotrwałością i zdrowotnością.

Przy wyborze odmiany rzepaku trzeba również wziąć pod uwagę, na jakie stanowisko jest ona zalecana, ponieważ nie wszystkie odmiany sprawdzają się w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Dobrze jest mieć na swoich polach odmiany zarówno o wcześniejszym, jak i późniejszym terminie dojrzewania – z jednej strony pozwala nam to lepiej rozłożyć czas zbiorów, z drugiej strony różnicuje ryzyko uszkodzeń spowodowanych przez wiosenne przymrozki. Kolejnymi ważnymi kryteriami wyboru są zawartość oleju i odporność na osypywanie.

Gdy wybieramy nasiona rzepaku, cena nie powinna być głównym czynnikiem wpływającym na nasze decyzje zakupowe. Przede wszystkim do konkretnego wyboru powinny skłaniać rolników wyniki doświadczeń polowych, które potwierdzają przydatność odmiany w danym regionie.

Sposób na kiłę kapusty i wirusa żółtaczki rzepy w rzepaku

Aby uniknąć problemu kiły kapusty na plantacji, warto zdecydować się na uprawę odmian rzepaku odpornych na tę chorobę, takich jak InVigor Crossfit. Podobnie w przypadku wirusa żółtaczki rzepy sposobem jest wybór odmian odpornych na tę chorobę, takich jak wspomniany InVigor Crossfit czy InV2020.

Zachwaszczenie plantacji rzepaku

Nie tylko choroby stanowią wyzwanie w uprawie rzepaku, ale również chwasty, szczególnie z rodziny kapustowatych. Rzepak jest narażony na silną konkurencję ze strony chwastów już w początkowych fazach rozwojowych. Rozwiązaniem jest uprawa rzepaku w typie Clearfield z zastosowaniem herbicydu Cleravo® Flex. Nasiona rzepaku w typie Clearfield to odmiana InV1266 CL.

Rzepak mieszańcowy odmiany InV1266 CL charakteryzuje się średnio wczesnym terminem dojrzewania oraz wysokim potencjałem plonotwórczym. Wykazuje się też bardzo dobrym wigorem jesiennym, wysoką zimotrwałością oraz wyjątkową zdrowotnością łanu. Ze względu na obecność genu Rlm7 InV1266CL ma podwyższoną odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Uzyskuje ponadto wysoki poziom zaolejenia nasion. Tę odmianę rzepaku zaleca się do siewu w różnych warunkach glebowych, a także w opóźnionym terminie.

Zapoznaj się z cechami innych odmian rzepaku ozimego, które są przedstawione w powyższej tabeli.

Top