BASF Agricultural Solutions
nasiona-rzepaku
Rozwiązania dla Rolnictwa

Aktualna oferta nasion rzepaku

OdmianaTypZimotrwałośćTermin kwitnieniaTermin dojrzewaniaWysokość roślinOdporność na wyleganieZdrowotnośćTermin siewuWymaganie glebowe
InV 1165 mieszaniec zrestorowanyb. wysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1266CL mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
Bellevue odmiana liniowawysokaśrednio późnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalnyb. dobre/średnie/słabsze
InV 1188 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1170 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio późnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1130 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1166CL mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1120 mieszaniec zrestorowanyb. wysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyśredniab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
InV 1024 mieszaniec zrestorowanywysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśrednia/wysokab. dobrab. dobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie/słabsze
Silver mieszaniec zrestorowanyb. wysokaśrednio wczesnyśrednio późnyśredniadobradobraoptymalny/opóźnionydobre/średnie
Aixer odmiana liniowab. wysokaśrednio wczesnyśrednio wczesnyniskab. dobrab. dobraoptymalnyb. dobre/średnie/słabsze
Top