BASF Agricultural Solutions
nasiona-rzepaku
Rozwiązania dla Rolnictwa

InVigor®

InVigor® to marka BASF, pod którą otrzymujesz aż 15 odmian mieszańcowych rzepaku ozimego i jarego. Oferta najwyższej jakości materiału siewnego InVigor® będzie sukcesywnie rozszerzana w nadchodzących latach. InVigor® to ponad 20 lat doświadczeń i inwestycji w hodowlę.

Wprowadzane na rynek odmiany są gruntowanie testowane w trakcie licznych doświadczeń polowych w trzech ośrodkach europejskiej sieci Stacji Hodowli Roślin BASF. W tym w położonej w Wielkopolsce stacji Grabianowo. Dzięki temu są one optymalnie dopasowane pod względem charakterystyki i parametrów do zróżnicowanych warunków klimatyczno-glebowych występujących w Polsce. Przy selekcji naszych mieszańców ozimych zwracamy szczególną uwagę na:

  • wysokość i stabilność plonowania,
  • ponad przeciętną zimotrwałość,
  • tolerancję na choroby np. suchą zgniliznę kapustnych, kiłę kapusty
  • trwałość łuszczyn.

Testujemy również różne warianty ochrony naszych mieszańców tak abyśmy mogli zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania.

Stacja Hodowli Rzepaku BASF w Grabianowie

Top