Nasiona rzepaku do siewu – jakie odmiany wybrać?

Wybór odmian rzepaku zależy od wielu czynników. Wśród kluczowych kryteriów należy wymienić odporność na choroby, wymagania glebowe czy tolerancję na okresowe niedobory wody. Często w pierwszej kolejności sprawdzamy potencjał plonowania. Jednak kluczowe jest dopasowanie odmiany rzepaku do możliwości stanowiska.

Opłacalność uprawy rzepaku

Uprawa rzepaku jest słusznie postrzegana jako wysoce rentowna. Oczywiście opłacalność uprawy rzepaku zmienia się co sezon, gdyż w ustalaniu ceny rzepaku decydującą rolę odgrywają czynniki rynkowe czy geopolityczne. Tym niemniej w perspektywie wieloletniej rentowność plantacji rzepaku jest wysoka.

Niejako na potwierdzenie tego, że warto uprawić rzepak, możemy wspomnieć, że jest to uprawa wymagająca znacznych nakładów, i to nie tylko środków, ale i pracy, a mimo to od lat chętnych do siewu rzepaku przybywa.

Jaka odmiana nasion rzepaku najlepiej plonuje?

O ile pojedyncze gospodarstwo nie ma wpływu na warunki rynkowe, to już wydajność uprawy rzepaku leży w znacznej mierze po stronie rolnika. Oczywiście zawsze pozostają pewne niewiadome, jak choćby przebieg pogody. Jednak do pewnego stopnia możemy się na różne okoliczności przygotować.

Przygotowania te mają na celu uzyskanie maksymalnego plonu, a u podstaw wysokiego plonowania leży właściwy dobór odmiany do możliwości stanowiska. Nie wykorzystamy potencjału plonowania odmiany jeżeli nie spełnimy choćby jej wymagań glebowych. I odwrotnie, potencjał naszego pola nie będzie maksymalnie spożytkowany gdy wysiejemy odmianę rzepaku przeznaczoną na dużo słabsze gleby.

Kluczem jest więc szeroko pojęta zgodność potencjału stanowiska i wymagań konkretnej odmiany rzepaku do siewu. Pamiętajmy, by przy wyborze, wziąć pod uwagę maksymalną liczbę kryteriów, wśród których poza wymaganiami glebowymi rzepaku powinna znaleźć się zimotrwałość, zdrowotność roślin, termin kwitnienia czy dojrzałości.

Odporność nasion rzepaku na choroby

Oczywiście wiele patogenów chorobotwórczych występuje powszechnie i podwyższona odporność na nie jest pożądana niezależnie od miejsca uprawy. Jednak jednym z najważniejszych kryteriów jest odporność na choroby, która powinna uwzględniać zagrożenia występujące na konkretnym stanowisku.

Najbardziej wyrazistym przykładem jest kiła kapusty, której to nie jesteśmy w stanie zwalczać i poza rezygnacją z uprawy rzepaku na wiele lat, siew odmiany odpornej jest jedynym dostępnym rozwiązaniem. Współczesne odmiany rzepaku odpornego na kiłę kapusty, poza ową, odpornością oferują też szereg cennych cech agrotechnicznych i wysoki potencjał plonowania.

Mówiąc o odporności, nie możemy zapominać wirusie żółtaczki rzepy (TuYV). To kolejny, po kile kapusty, patogen, którego niszczycielskiego działania możemy uniknąć, tylko wysiewając odmiany odporne.

Podwyższona tolerancja odmian rzepaku na choroby takie jak sucha zgnilizna kapustnych, werticyliozy czy zgnilizna twardzikowa jest cechą bardzo pożądaną. Ułatwia ona prowadzenie ochrony fungicydowej oraz pozwala utrzymać wysoką zdrowotność roślin i znakomite wyniki.

Zalecane odmiany rzepaku ozimego

Jak już wspomnieliśmy na wstępie, jednym z warunków wysokiego plonowania rzepaku jest dopasowanie odmiany do konkretnego stanowiska. Dlatego niemożliwe jest sformułowanie uniwersalnej i jednocześnie trafnej rekomendacji dotyczącej wyboru konkretnej odmiany rzepaku.

Jednak możemy wskazać wyselekcjonowaną grupę odmian rzepaku, wśród których warto poszukać tej najlepiej dostosowanej do warunków na stanowisku, którym dysponujemy. Ta grupa odmian to nasiona rzepaku InVigor . Cechuje je wysoka zdrowotność, bardzo dobry poziom zaolejenia przy jednoczesnym wysokim plonowaniu i szeroka paleta cech odpowiadających na zróżnicowane potrzeby lokalne czy stanowiskowe.

Odmiany rzepaku na słabe gleby – nasiona rzepaku do siewu

Choć rzepak ozimy kojarzony jest głównie z dobrymi stanowiskami, nie jest to reguła pozbawiona wyjątków. Odmiany rzepaku na słabe gleby powinny charakteryzować się cechami pozwalającymi uprzedzić typowe dla niższych klas gleby problemy. Jak wiadomo te dotyczą głównie dostępności wody i składników pokarmowych, szczególnie w późniejszych fazach rozwojowych.

Z tego względu rzepak na słabsze stanowiska powinien odznaczać się przede wszystkim silnym wigorem zarówno jesiennym jak i wiosennym. Pozwala to roślinom na zbudowanie głębokiego, a zatem wydajnego, systemu korzeniowego i maksymalne wykorzystanie większej dostępności wody w okresie jesienno zimowymi wczesną wiosną.

Rozbudowany system korzeniowy pozwala rzepakowi przetrwać okresowe niedobory wody w dobrej kondycji, przez co chroni wysokość plonu. Jeżeli decydujemy się na siew rzepaku na słabszych stanowiskach, powinniśmy także szczególną uwagę zwrócić na termin siewu rzepaku i normę wysiewu.

Zobacz również

Odmiana rzepaku ozimego odporna na imazamoks stanowi innowacyjne rozwiązanie dla rolników, którzy szukają efektywnych metod ochrony swoich upraw. Imazamoks to substancja czynna, która skutecznie zwalcza chwasty, a odporność odmian rzepaku na tę substancję pozwala na wykorzystanie jej potencjału bez ryzyka uszkodzenia rośliny uprawnej.

Top