BASF Agricultural Solutions
praca rolnika jeszcze ważniejsza
Rozwiązania dla Rolnictwa

Retengo® Plus 183 SE

Więcej niż pierwszy fungicyd w ochronie kukurydzy!

Zalety produktu

kukurydza ziarnowa

  • zbierasz do 10% wyższy plon ziarna
  • Twoja kukurydza zyskuje lepszy wigor i odporność na stres
  • Twoja kukurydza lepiej wykorzystuje składniki pokarmowe

kukurydza kiszonkowa

  • osiągasz wyższą wartość energetyczną kiszonki
  • zbierasz wyższy plon suchej masy kiszonki

Szczegóły

Nazwa Retengo® Plus 183 SE
Formulacja Koncentrat stałych cząsteczek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej
Substancja biologicznie czynna: 133 g/l piraklostrobina, 50 g/l epoksykonazol

Środek o działaniu systemicznym (epoksykonazol) i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Kukurydza

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fuzarioza 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 67 Max. 1 zab.
Helmintosporioza liści kukurydzy 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 69 Max. 1 zab.
Rdza kukurydzy 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 68 Max. 1 zab.
Nazwa Retengo® Plus 183 SE
Formulacja Koncentrat stałych cząsteczek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej
Substancja biologicznie czynna: 133 g/l piraklostrobina, 50 g/l epoksykonazol

Środek o działaniu systemicznym (epoksykonazol) i translaminarnym (piraklostrobina) do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Choroby Dawka Czas stosowania Max. liczba zabiegów w sezonie
Fuzarioza 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 67 Max. 1 zab.
Helmintosporioza liści kukurydzy 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 69 Max. 1 zab.
Rdza kukurydzy 1,0 - 1,5 l/ha Zapobiegawczo lub BBCH 33 - 68 Max. 1 zab.

Dlaczego Retengo® Plus 183 SE?

Działanie grzybobójcze F 500® polega na zahamowaniu transportu elektronów w kompleksie III (cytochromie) w trakcie oddychania mitochondrialnego. Ponieważ mitochondria i kompleks III są takie same u wszystkich organizmów eukariotycznych (jądrowych), dlatego F 500® powinno również zahamować transport elektronów w mitochondriach rośliny.

Testy laboratoryjne potwierdziły, że poziom azotanów (NO3) w roślinach potraktowanych Retengo® Plus był wyższy w stosunku do kontroli. Jednocześnie zauważono, iż w komórkach był znacznie mniejszy poziom azotu w formie azotanowej na rzecz azotu w formie azotynów, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym. Rośliny po zabiegu Retengo® Plus lepiej wykorzystują składniki pokarmowe niż rośliny nietraktowane. Dzięki temu rolnicy mogą optymalizować programy nawożenia upraw.

Ziarno kukurydzy jest wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu: do spożycia przez ludzi (w postaci ziarna lub oleju), do karmienia zwierząt oraz jako bioetanol. Przyrost plonu ziarna oznacza zatem wsparcie nie tylko naszych rolników, ale i przemysłu. Dzięki Retengo® Plus rośnie Masa Tysiąca Ziaren. Oznacza to wyższy plon oraz więcej energii z jednostki powierzchni uprawy.

Retengo® Plus podnosi plon zielonej masy kukurydzy kiszonkowej, a dodatkowo jej jakość. Z kolei lepsze parametry jakościowe kiszonki przekładają się na większą ilość uzyskanego z niej mleka. Lignina jest niestrawnym elementem kiszonki, powodującym mniejszą wydajność mleczną. Badania wykazały, że kiszonka uzyskana z kukurydzy, na której wykonano zabieg Retengo® Plus, zawierała średnio 3% mniej ligniny. Poza tym kukurydza po zabiegu Retengo® Plus charakteryzowała się większą zawartością skrobi oraz lepszą strawnością suchej masy organicznej.

Sucha masa jest decydującym parametrem, jeśli chodzi o produkcję kukurydzy na biomasę. Wydajność biogazu jest obliczana na podstawie suchej masy organicznej. Po zabiegu Retengo Plus przyrost produkcji biogazu wynosi średnio 5% na hektar.

Top