InSun 100
Nasiona

InSun 100

Nasiona

Szczegóły

Ogólne

Nazwa InSun 100

Ogólne

Nazwa InSun 100

Dlaczego InSun 100?

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

InSun 100 jest odmianą oleistą słonecznika, która została przetestowana w polskich warunkach. Wyróżnia ją bardzo dobry wigor początkowy i tolerancja na warunki stresowe. Jest to odmiana w naszej ofercie o najwcześniejszym terminie dojrzewania.
InSun 100 charakteryzuje się wysoką odpornością na wyleganie, wysoką genetyczną odpornością na zarazę słonecznika oraz bardzo dobrą tolerancją na wertycyliozę i rdzę słonecznika.

Zalecana obsada roślin dla odmiany InSun 100 na dobrych stanowiskach wynosi 65–70 tys./ha, a na słabszych o 5 tys. mniej.

Słonecznik InSun 100 - charakterystyka odmiany

słonecznik insun 100 charakterystyka

Słonecznik InSun 100 - tolerancja na choroby

słonecznik insun 100 tolerancja na choroby

Słonecznik InSun 100 – plonowanie

słonecznik insun 100 plonowanie

Słonecznik InSun 100 - ustawienie kapelusza

słonecznik insun 100 ustawienie kapelusza

Słonecznik InSun 100 - odporność

słonecznik insun 100 odporność
Top