InSun 222 CLP
Nasiona

InSun 222 CLP

Nasiona

Szczegóły

Ogólne

Nazwa InSun 222 CLP

Ogólne

Nazwa InSun 222 CLP

Dlaczego InSun 222 CLP?

* takiej kwocie rabatu odpowiada liczba Punktów przyznanych po spełnieniu warunków Zasad Edycji; przyznane punkty można, na zasadach określonych w Regulaminie, wykorzystać na rabat lub różne Nagrody dostępne w Module Korzyści.

InSun 222 CLP jest odmianą oleistą słonecznika z grupy odmian o średnio wczesnym terminie dojrzewania. W 2022 roku w doświadczeniach CCA COBORU osiągnęła ona najwyższy poziom plonowania.
InSun 222 CLP charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancja na wertycyliozę, raka łodyg słonecznika i czarny uwiąd słonecznika, rośliny są średniej wysokości o dużej odporności na wyleganie.

Zalecana obsada roślin dla odmiany InSun 222 CLP na dobrych stanowiskach wynosi 65–70 tys./ha, a na słabszych o 5 tys. mniej.

Słonecznik InSun 222 CLP – charakterystyka

słonecznik insun 222 clp charakterystyka

Słonecznik InSun 222 CLP – tolerancja na choroby

słonecznik insun 222 clp tolerancja na choroby

Słonecznik InSun 222 CLP – plonowanie

słonecznik insun 222 clp plonowanie

Słonecznik InSun 222 CLP - ustawienie kapelusza

słonecznik insun 222 clp ustawienie kapelusza

Słonecznik InSun 222 CLP - odporność

słonecznik insun 222 clp odporność
Top